Skip to main content
NieuwsPersbericht

Roep om meer eerlijke producten in de winkel

By 30 november 2021juli 4th, 2022No Comments2 min read

Bijna 40.000 handtekeningen opgehaald voor wetgeving duurzame internationale productieketens

 

persbericht IDVO, 30 november 2021

Nederlandse consumenten vinden het belangrijk dat de producten die zij kopen duurzaam en verantwoord worden gemaakt. Bijna 40.000 mensen vragen daarom door middel van een petitie om wettelijk toezicht op internationale productieketens.

De petitie is een initiatief van organisaties waaronder Leger des Heils, Amnesty International, CNV Internationaal, Solidaridad en Tony’s Chocolonely. Dinsdag 30 november wordt de petitie aan Tweede Kamerleden aangeboden.

In internationale productieketens moeten mensen vaak werken onder slechte, onveilige omstandigheden en ontvangen ze geen leefbaar loon. Ook gaat productie meestal ten koste van natuur en milieu. Om hier zo snel mogelijk een einde aan te maken eisen de ondertekenaars van de petitie dat er dringend wetgeving komt. Wetgeving in Nederland voor duurzaam en verantwoord ondernemen is een belangrijke stap richting ambitieuze EU-wetgeving.

“De urgentie is hoog: klimaat- en milieumaatregelen moeten zo snel mogelijk doorgevoerd worden. Omdat uitbuiting, seksueel en gender-gerelateerd geweld en andere mensenrechtenschendingen in deze productieketens dagelijks plaatsvinden vraagt dit om een snelle en effectieve aanpak,” zegt Manon Wolfkamp van het MVO-Platform.

In 2019 passeerde de Wet Zorgplicht Kinderarbeid, die ook gaat over de toeleveringsketens van bedrijven die in Nederland opereren. Invoering van die wet is destijds als tijdelijke maatregel uitgesteld. Het vorige kabinet achtte het noodzakelijk om hiermee te wachten op bredere wetgeving in Nederland.

“In de Tweede Kamer ligt een goed-doordacht wetsvoorstel waarmee de nieuwe regering stappen vooruit kan maken,” zegt Wolfkamp. In juni dit jaar dienden ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en SP het wetsvoorstel Duurzaam en Verantwoord Ondernemen in. Wetgeving over zorgplicht voor bedrijven om schending van mensenrechten en schade aan natuur en milieu bij buitenlandse leveranciers (en hun leveranciers) tegen te gaan is al van kracht in Frankrijk en is eerder dit jaar ook in Duitsland aangenomen. De VS kennen vergaande regelgeving over transparantie van de herkomst van importproducten, wat het tegengaan van misstanden gemakkelijker maakt.

“Deze petitie geeft aan dat er in de samenleving een groot draagvlak is voor wetgeving die ervoor zorgt dat er geen mensen worden uitgebuit en geen schade wordt toegebracht aan het milieu in de productieketens van bedrijven”, zegt kapitein Harm Slomp, bestuursvoorzitter van het Leger des Heils. “De coalitie van organisaties en de mensen die de petitie hebben ondertekend vinden dat er nu Nederlandse wetgeving moet komen als belangrijke stap in de strijd tegen uitbuiting, armoede en mensenhandel. Daarom maken we dit statement.”