Dalits – Politiek

12 december 2018

European Parliament calls on the EU to step up action at the UN and delegation levels to eliminate caste-based discrimination

IDSN welcomes today’s adoption of the European Parliament’s annual report on human rights and democracy in the world 2017 and the European Union’s policy on the matter.

Archief

2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014

2020

2019

2018

12 dec 2018:
European Parliament calls on the EU to step up action at the UN and delegation levels to eliminate caste-based discrimination (IDSN):
IDSN welcomes today’s adoption of the European Parliament’s annual report on human rights and democracy in the world 2017 and the European Union’s policy on the matter.
18 jul 2018:
Australian Parliament passes motion on caste-based discrimination (IDSN):
The Australian Parliament has passed a landmark motion urging the Government to take action on fighting caste-based discrimination. The motion requests the government to consider interventions in inclusion and non-discrimination in humanitarian aid; inclusive recruitment practice and management practice in all business partners; and strengthening policy and human rights dialogues for the elimination of caste-based discrimination in Bangladesh, India, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. The motion also urges the Government to support projects combating caste-based discrimination through Australian International Development Programmes.
13 jul 2018:
Women subjected to caste-based attacks in India call on the UN to act (IDSN):
UN side-event hears cases of caste-based violence against Dalit women in India where UN and legal experts respond with calls for action. The report Voices Against Caste Impunity: Narratives of Dalit Women in India, was also released at the event.
15 jun 2018:
UN rights chief references the unjust 10-year deferral of IDSN’s application for UN accreditation (IDSN):
The UN High Commissioner for Human Rights has presented his Annual Report to the UN HRC. The report features concern over the continuous deferral of applications for UN consultative status from civil society organisations.

2017

14 dec 2017:
European Parliament report urges EU to step up action on caste discrimination (IDSN):
In its 2017 Annual Report the European Parliament calls for an EU policy on caste discrimination and urges the EU and its Member States to “intensify efforts and support related initiatives….”.
22 jun 2017:
VN-bijeenkomst: Blokkade toegang van maat­schap­pelijke organisaties tot VN moet nu stoppen (IDSN):
Tijdens een VN-bijeenkomst in New York hebben verschillende landen en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties gesproken over hoe de NGO-commissie, die de ECOSOC-accreditatie van de VN toekent, de legitieme deelname van het maatschappelijk middenveld in de VN effectief blokkeert. Verschillende schokkende voorbeelden van intimidatie door de NGO-commissie werden met elkaar gedeeld, waaronder de al 9 jaren durende opschorting van de aanvraag van het International Dalit Solidarity Network (IDSN). Dit is het gevolg van de voortdurend aanhoudende vragen van één land binnen de commissie. Deelnemers aan de bijeenkomst schetsten mogelijkheden om de commissie te hervormen en de VN open te stellen voor deelname van het maatschappelijk middenveld.
24 mei 2017:
UN Members States: India must do more to uphold the rights of Dalits (IDSN):
At the UN review of the human rights situation in India, more than a dozen UN Member States recommended actions to ensure the rights of Dalits. The recommendations come following reports and statements from civil society, including Dalit rights organisations, documenting the lack of enforcement and protection of the human rights of Dalits in India.
17 mrt 2017:
Rechtenactivisten bij evaluatie VN: Bangladesh moet kastendiscriminatie steviger aanpakken (IDSN):
IDSN-leden Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movement (BDERM) en Network of Non-Mainstreamed Marginalized Communities (NNMC) namen deel aan de evaluatie van Bangladesh door de VN-Mensenrechtencommissie (CCPR) in maart 2017.
15 mrt 2017:
UPR 2017 recommendations: Caste discrimination in India and the UK (IDSN):
India and the UK will be up for review by the Universal Periodic Review (UPR) mechanism of the United Nations Human Rights Council on 4 May 2017.
13 feb 2017:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) :
(ingez. 31-1-2017) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het weren van maatschappelijke organisaties door de Indiase overheid

2016

21 dec 2016:
Rapport Europees Parlement roept op tot EU-beleid tegen kastendiscriminatie (IDSN):
In haar “Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake” (2016) uit het Europees Parlement (EP) diepe bezorgdheid over de ernstige schendingen van de mensenrechten van Dalits. Het rapport pleit voor de ontwikkeling van een EU-beleid gericht tegen kastendiscriminatie.
25 nov 2016:
IDSN tijdens overleg VN anti-racisme organisatie met maatschappelijk middenveld: Sla handen ineen voor beëindiging rassendiscriminatie (IDSN):
Op 23 november 2016 was er een overleg tussen de Commissie voor Uitbanning van Rassendiscriminatie (CERD) en maatschappelijke organisaties, “over hoe de handen ineen te slaan om rassendiscriminatie te beëindigen”. Doel was na te denken over de manier waarop het Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van Rassendiscriminatie bijdraagt aan en verschil maakt in de strijd tegen rassendiscriminatie en om inzichten bijeen te brengen over hoe haar betrokkenheid met het maatschappelijk middenveld te verbeteren en bevorderen.
21 okt 2016:
The Special Rapporteur on Minority issues completed her visit to Sri Lanka (IDSN):
The UN Special Rapporteur on Minority Issues, Rita Izsák-Ndiaye, just completed her official 10 days visit in Sri Lanka. In her statement on 20 October, the SR urged the government to take concrete steps to protect Sri Lanka’s minorities. She noted that there were “remaining challenges” within Tamil and Muslim communities, including return of occupied land, missing persons, demilitarization, release of security-related detainees, poverty, violence and discrimination against women, and caste-based discrimination.
6 okt 2016:
Rapport Ministerie van Buitenlandse Zaken VS over mensenrechten in India 2015: Kastendiscriminatie beschreven als cruciale factor in Zuid-Azië (IDSN):
Het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft haar 2015-rapport over mensenrechtenpraktijken in India uitgebracht, met daarin een uitgebreid overzicht van de mensenrechtensituatie in het land. Het rapport bestrijkt thema’s als beroving van het leven, gevangenschap, marte-ling, gerechtelijke procedures, geweld, vrijheid van menings-uiting, vereniging en religie, culturele rechten, bewegings-vrijheid, vluchtelingen, politieke rechten, arbeidsrechten en discriminatie van kwetsbare groepen, zoals vrouwen, Dalits, inheemse volken, lesbiennes, homoseksuelen, bi-, trans- en interseksuelen, kinderen, mensen met een handicap en mensen besmet door HIV/AIDS.
15 sep 2016:
De kastenkwestie op de huidige zitting van de Mensenrechtenraad (IDSN):
De VN-Mensenrechtenraad begon haar 33e zitting op 13 september. Dit jaar besteed het verslag van de Speciale Rapporteur voor Hedendaagse Vormen van Slavernij (met inbegrip van oorzaken en gevolgen) thematische aandacht aan schuldslavernij.
7 sep 2016:
Kastendiscriminatie in het Verenigd Koninkrijk (IDSN):
Op 28 augustus 2016 publiceerde het Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD: Commissie voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie), als onderdeel van het reguliere beoordelingsproces, haar afsluitende opmerkingen aan het Verenigd Koninkrijk. De Commissie uitte haar bezorgdheid dat “een aantal bepalingen van de Equality Act 2010 (Wet inzake Gelijkheid) nog niet wettelijk van kracht zijn, met inbegrip van Hoofdstuk 9(5) (a) over kastendiscriminatie”.
30 jun 2016:
Europarlementariërs doen voor bestrijding kaste een appèl op hoofd buitenlands beleid EU (IDSN):
Een groep van Europese Parlementariërs van verschillende politieke partijen heeft de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid van de EU, Federica Mogherini, gevraagd om ervoor te zorgen dat EU-maatregelen om kastendiscriminatie te bestrijden voorrang krijgen op het hoogste niveau.
1 jun 2016:
Beruchte NGO-Commissie houdt verdedigers mensenrechten buiten de VN (IDSN):
Voor de 18e keer sinds 2008 heeft de Commissie voor NGO’s de aanvraag van IDSN voor een adviserende status bij ECOSOC [de Economische en Sociale Raad van de VN] – de langst lopende in zijn soort – opgeschort. Twee extra vragen uit India hebben het proces nogmaals vertraagd.
25 mei 2016:
IDSN al 8 jaar geblokkeerd bij VN door obstructie India (IDSN):
Meer dan 230 NGO’s hebben een beroep gedaan op de leden van de Economische en Sociale Raad van de VN (ECOSOC) om de procedure van de Commissie van NGO’s te herzien die bepaalde mensenrechtenorganisaties – met inbegrip van ISDN – verhindert om zich vrijelijk te verbinden met de VN.
9 mei 2016:
VN-Rapporteur kritiseert Indiase wet buitenlandse donaties (IDSN):
Een controversiële Indiase wet kan worden ingezet om organisaties die de regering bekritiseren het zwijgen op te leggen. Het in strijd met India’s internationale mensenrechtenverplichtingen, aldus een VN-expert.
28 apr 2016:
VN-expert Leilani Farha: India moet wet aannemen tegen discriminatie bij huisvesting (IDSN):
De Speciale VN-Rapporteur voor het Recht op Passende Huisvesting heeft haar 12-daags bezoek aan India afgerond waarna zij haar bezorgdheid heeft geuit over de erfenis van discriminatie van Dalits en andere gemarginaliseerde groepen in India.
7 apr 2016:
IDSN-leden pleiten bij de Verenigde Naties voor Dalits (IDSN):
De derde week van maart 2016 was voor het International Dalit Solidarity Network een bewogen week. Het hoogste orgaan van het netwerk kwam bijeen in Genève, de Speciale VN-Rapporteur inzake Minderhedenvraagstukken presenteerde een baanbrekend rapport over kastendiscriminatie en IDSN-leden ontmoetten een aantal hooggeplaatste VN-functionarissen.
30 mrt 2016:
Plaatsvervangend Hoge VN-Commissaris ernstig bezorgd over kastendiscriminatie (IDSN):
Tijdens de 31e zitting van de VN-Mensenrechtenraad hadden Dalit-mensenrechtenactivisten een ontmoeting met de hoge VN-ambtenaar voor mensenrechten, Kate Gilmore.
30 mrt 2016:
Human Rights Watch: EU moet India aanmoedigen om Dalits te beschermen (IDSN):
Aan de vooravond van de EU-India Top – die vandaag [30 maart] plaatsvindt – heeft Human Rights Watch een brief aan de EU geschreven over talrijke belangrijke mensenrechtenkwesties. Daarbij hoort ook het falen van de Indiase regering om haar Dalit-bevolking te beschermen.
17 mrt 2016:
VN-expert roept landen op eind te maken aan kastendiscriminatie (IDSN):
Nieuw rapport over kastendiscriminatie door Speciale VN-Rapporteur is mijlpaal, aldus Human Rights Watch, Minority Rights Group en IDSN in gezamenlijk persbericht.
4 jan 2016:
Belangrijke wetswijziging tegen kastengeweld in India aangenomen (IDSN):
Een historische aanpassing van de wet die kastengeweld moet voorkomen en bestrijden is op 21 december aangenomen door het Indiase Hogerhuis (Rajya Sabha). Deze was in augustus al goedgekeurd door het Indiase Lagerhuis (Lok Sabha).

2015

2 dec 2015:
VN Minderhedenforum: Dalit-rechtenverdedigers spreken zich uit over schokkend gebrek aan gerechtigheid voor Dalits (IDSN):
Drie Dalit-mensenrechtenverdedigers spraken op het VN Forum over Minderhedenvraagstukken. Durga Sob, uit Nepal, en Manjula Pradeep en Ramesh Nathan, beiden uit India, deden krachtige uitspraken over de ellendige toestand van de rechtstoegang voor Dalits en de slechte behandeling van Dalits binnen het strafrechtelijk systeem.
2 dec 2015:
Extra aandacht voor kaste op 50e verjaardag VN anti-racisme conventie (IDSN):
Tijdens de vijftigste verjaardag van het anti-discriminatie verdrag van het International Committee on the Elimination of Racial Discrimination (ICERD) op 26 november vroegen de International Movement Against all forms of Discrimination and Racism (IMADR) en het International Dalit Solidarity Network (IDSN) speciale aandacht voor kastendiscriminatie.
12 nov 2015:
Stand for Human Rights Campaign launched by Human Rights and Democracy Network (IDSN):
Today The Human Rights and Democracy Network (HRDN), of which IDSN is a member has launched the year-long campaign Stand 4 Human Rights Defenders.
5 nov 2015:
Nepal – VN leden diep bezorgd over kastendiscriminatie en onaanraakbaarheid (IDSN):
Zeventien lidstaten van de VN hebben hun bezorgdheid en aanbevelingen over kastendiscriminatie geuit tijdens de UN Periodic Review van Nepal, waarbij ze met name bij de regering aandringen op daadwerkelijke uitvoering van de Kastendiscriminatie- en Onaanraakbaarheidswet van 2011.
3 sep 2015:
Historische wetswijziging tegen kastengeweld goedgekeurd door India’s Parlement (IDSN):
Een historische aanpassing van de wet die kastengeweld moet voorkomen en bestrijden is onlangs door het Lagerhuis van de Lok Sabha (het Indiase parlement) aangenomen. Het aannemen van deze wet – de Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act – is een belangrijke overwinning voor de Dalit-beweging in India en voor allen die zich inzetten voor gerechtigheid en gelijkheid.
10 aug 2015:
Politieoptreden in Kathmandu tegen protest van Dalit-politici en -activisten (IDSN):
Een aangekondigde en via de media verslagen protestdemonstratie op 4 augustus 2015 in Kathmandu, georganiseerd door het Joint Dalit Struggle Committee waaronder de Coalition of Dalit Constituent Assembly (CA) Members, het maatschappelijk Dalit-middenveld en het Joint Political Dalit Struggle Committee, eindigde in een gewelddadige strijd met de politie. De Dalit-activisten drongen aan op het waarborgen van Dalit-rechten in de nieuwe ontwerp-Grondwet en eisten evenredige vertegenwoordiging met aanvullende compensatie in de centrale en provinciale overheden en de wetgevende macht.
1 jul 2015:
Oproep tot meer actie ter bestrijding van kasten- en vrouwenslavernij tijdens VN-bijeenkomst IDSN (IDSN):
Tegelijk met de 29e zitting van de VN-Mensenrechtenraad organiseerde ISDN samen met een aantal ondersteunende organisaties een bijeenkomst over “Kasten- en gendergerelateerde gedwongen arbeid en slavernij”. Tijdens die bijeenkomst werd op video een thematoespraak van de Speciale VN-Rapporteur inzake Hedendaagse Vormen van Slavernij – mevrouw Urmila Bhoola – getoond; er was gelegenheid voor een constructieve dialoog en uitwisseling van informatie en aanbevelingen tussen VN-organisaties, maatschappelijke organisaties en landen.
14 mei 2015:
Antwoorden op Vragen Europees Parlement :
(ingez. 3-3-2015) aan de Europese Commissie over kastendiscriminatie
24 mrt 2015:
Resolutie tegen kastendiscriminatie in VS Congres (IDSN):
De parlementsresolutie die op 16 maart werd ingediend door congreslid Eleanor Holmes Norton veroordeelt kastendiscriminatie en vraagt de internationale gemeenschap om hiernaar te handelen. De 1st Global Conference on Defending Dalit Rights (“1e Mondiale Conferentie ter Verdediging van Dalit-Rechten”), die plaatsvond in Washington DC van 19 tot 21 maart, prees het congreslid voor de indiening van de resolutie en drong er bij het Congres op aan die krachtig te steunen.
20 feb 2015:
India blokkeert nog steeds VN-status internationaal Dalit-netwerk (IDSN):
Ondanks de ernstige bezorgdheid geuit door de Speciale VN-Rapporteur inzake het Recht op Vrijheid van Vergadering en Vrijheid van Vereniging, de Internationale Dienst voor Mensenrechten (ISHR) en anderen over de 8 jaar uitstel van de aanvraag van het International Dalit Solidarity Network (IDSN) voor een adviserende VN-status (ECOSOC), duurt de onrechtvaardige ondervraging van ISDN voort en is de aanvraag opnieuw uitgesteld.
13 jan 2015:
President Wereldbank en secretaris-generaal VN: Stoppen met uitsluiting op basis van kaste in India is sleutel tot gedeelde welvaart (IDSN):
In een voordracht bij de Indiase Raad voor Wereldvraagstukken benadrukte Ban Ki-Moon, secretaris-generaal van de VN, de noodzaak van ‘inclusieve’ groei en gedeelde welvaart met de opmerking dat “miljoenen Dalits, tribalen en anderen nog steeds gediscrimineerd worden, vooral vrouwen en meisjes”.
Tijdens een bezoek aan Gujarat waarschuwde ook president van de Wereldbank, Jim Yong Kim, dat, hoewel India een snelgroeiende economie heeft, “de Indiase samenleving een voortdurende uitsluiting kent die gebaseerd is op, onder andere, het kastensysteem. Dit kan gedeelde welvaart belemmeren omdat het de grondslag vormt voor discriminatie op vele gebieden, met inbegrip van werkgelegenheid en andere markten, maar ook in openbare diensten”.

2014

21 nov 2014:
Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) wil betere bescherming kastelozen in kledingfabrieken India (GroningerKrant.nl):
Samen met twee Nederlandse collega-Europarlementariërs, Agnes Jongerius (PvdA) en Cora van Nieuwenhuizen (VVD), heeft Peter van Dalen schriftelijke vragen gesteld over de omstandigheden in Indiase kledingfabrieken. Van Dalen: “Er gebeuren vreselijke dingen in de Indiase fabrieken waar de kleding wordt gemaakt die wij dragen. Ik wil dat wij onze verantwoordelijkheid nemen en de mensen die daar werken, veelal kastelozen, beter beschermen.”
14 nov 2014:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) :
(ingez. 31-10-2014) aan de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Buitenlandse Zaken over het rapport Flawed Fabrics over moderne slavernij en kinderarbeid in de productieketens van kledingmerken
29 okt 2014:
India tijdens Algemene Vergadering VN aangesproken op blokkeren van adviserende VN-status IDSN (IDSN):
Tijdens de bijeenkomst voor de Algemene Vergadering van de VN op 28 oktober bekritiseerde de Speciale VN-Rapporteur inzake het Recht op Vrijheid van Vergadering en Vrijheid van Vereniging, Mr. Maina Kiai, India voor het op willekeurige gronden blokkeren van de adviserende VN-status van het International Dalit Solidarity Network (ISDN). Hij noemde dat “absoluut onaanvaardbaar, verkeerd en oneerlijk”.
27 okt 2014:
VN-instanties in India strijden samen tegen kastendiscriminatie (IDSN):
Op initiatief van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) werken zes VN-organisaties, IFAD, ILO, UNFPA, UNICEF, VN-Vrouwen en UNDP, samen om Dalit- en Adivasi-kwesties sneller op te pakken zodat het realiseren van hun rechten in nationaal en deelstaatbeleid en planning worden gewaarborgd.
21 okt 2014:
Speciale VN-Rapporteur bekritiseert ongegrond uitstel van accreditatie ISDN door NGO-Commissie (IDSN):
De aanvraag van het International Dalit Solidarity Network (IDSN) voor accreditatie als NGO bij de VN wordt al zeven jaar door India tegengewerkt in de NGO Commissie. De Speciale VN-Rapporteur inzake het Recht op Vrijheid van Vergadering en Vrijheid van Vakbonden geeft daaraan in zijn laatste rapport de nodige aandacht. Hij doet dit in het kader van zijn rapport over het functioneren van multilaterale instellingen voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
3 okt 2014:
Meer aandacht VN-experts voor kastendiscriminatie (IDSN):
Tijdens een recente bijeenkomst te Gen&egarve;ve van VN-Rapporteurs mensenrechten met maatschappelijke organisaties werd kastendiscriminatie door de rapporteurs vaak genoemd als belangrijk onderwerp dat voor door hen behandelde thema’s van groot belang is. Een team van ISDN was op de bijeenkomst aanwezig en stelde de kwestie van kastendiscriminatie aan de orde. Veel VN-Rapporteurs reageerden daarop met een opvallende betrokkenheid.
25 sep 2014:
Premier en president India vragen natie einde te maken aan kastensysteem (IDSN):
In twee afzonderlijke toespraken hebben de Indiase premier, Narendra Modi, en de Indiase president, Shri Pranab Mukherjee, de dringende noodzaak benadrukt om een einde te maken aan het kastensysteem en het geweld tussen religieuze groepen die het land splijten en de ontwikkeling van India in de weg staan.
sep 2014:
Nota gepresenteerd aan VN Experts Mensenrechten: Religieuze minderheden in Pakistan: Dalits (PDSN/IDSN):
Er is in toenemende mate sprake van discriminatie, vervolging en geweld tegen religieuze minderheden in Pakistan en een gestage uitholling van hun burgerrechten. Groeiend extremisme en een verhoogd gevoel van religieuze identiteit onder de meerderheid van de bevolking ten koste van de identiteit als staatsburger, zorgt bij de minderheden voor een intenser gevoel van vervreemding van de reguliere samenleving. Het groeiend aantal incidenten van groepsgeweld, gerichte moorden, beschuldiging van godslastering, gedwongen bekering van minderjarige meisjes en het onvermogen van de overheid om schendingen van de rechten van minderheden te beteugelen zijn zeer verontrustend. De mate van geweld en van bedreiging van hun identiteit, cultuur, religie, hun leven en hun eigendommen hebben een punt bereikt waarop de minderheden in voortdurende angst leven en bezorgd zijn en zich zorgen maken over een dreigende ramp.
12 aug 2014:
VN roept India op een eind te maken aan gedwongen prostitutie en kastengeweld tegen vrouwen (IDSN):
De eindconclusies en aanbevelingen van de beoordeling van India (2014) door de VN-Commissie voor de Uitbanning van Discriminatie van Vrouwen (CEDAW) zijn bekendgemaakt. De commissie uit ernstige bezorgdheid over de mensenrechtenschendingen tegen Dalit-vrouwen, op kaste gebaseerd geweld en verkrachting, landrechten en het gebrek aan uitvoering van de Scheduled Caste en Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act (Wet ter voorkoming van wreedheden tegen kasten en inheemse volken) en andere belangrijke wetten bedoeld om Dalit-vrouwen te beschermen. Bij de conclusies worden echter onvoldoende de discriminatie van Dalit-vrouwen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt – met name het handmatig poepruimen – aan de orde gesteld, ondanks het feit dat deze aandachtspunten waren vastgelegd in de lijst van problemen ter beoordeling door CEDAW-deskundigen.
5 aug 2014:
‘India negeert VN-aanbevelingen om geweld tegen vrouwen tegen te gaan’ (IDSN):
India negeert de aanbevelingen van de Verenigde Naties met betrekking tot discriminatie en geweld tegen vrouwen, aldus experts afgelopen dinsdag.
Ze lieten weten dat de VN-commissie inzake uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW) op 18 juli 2014 een rapport aan de Indiase regering stuurde met aanbevelingen voor het versterken en amenderen van wetten met betrekking tot discriminatie van en geweld tegen vrouwen. Maar in plaats van het opnemen van de veranderingen en wijziging van de wetgeving plaatst de Indiase regering vragen bij de aanbevelingen.
3 jul 2014:
VN-Commissie uit ernstige bezorgdheid over Dalit-vrouwen en het niet uitvoeren van wetten (IDSN):
In de VN-Commissie voor de Uitbanning van Discriminatie van Vrouwen (CEDAW) werd, tijdens de beoordeling van India op 2 juli 2014, door diverse deskundigen van de Commissie de problematiek van de Dalit-vrouwen en -meisjes onder de aandacht gebracht; de Commissie constateerde dat Dalit-vrouwen en het gebrek aan implementatie van wetten zaken van ernstige zorg zijn.
2 jul 2014:
Open Letter: A Call for Transparency in the ECOSOC NGO Accreditation Process (IDSN):
IDSN has joined other NGOs in sending an open letter to the ECOSOC members calling on them to take measures to stop the Committee on NGOs’ members from blocking legitimate human rights organisations from gaining ECOSOC status.
30 jun 2014:
Deelnemers bijeenkomst VN-Mensenrechtenraad over ‘Kastengeweld tegen vrouwen’ roepen op tot actie (IDSN):
Verslag van 26e zitting van de VN-Mensenrechtenraad op 17 juni 2014 over ‘Kastengeweld tegen vrouwen: De rol van de VN bij de bestrijding van kastengeweld en -discriminatie’.
26 jun 2014:
Brief Landelijke India Werkgroep aan Tweede Kamer (LIW):
n.a.v. Notaoverleg Mensenrechten op 30 juni 2014
23 jun 2014:
Seksueel geweld tegen Dalit-vrouwen: Minister Timmermans spreekt met Indiase regering – inzet in VN nog goeddeels afwezig (IDSN):
Kamerleden van CU, SP, GroenLinks, D66 en SGP riepen Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken op 11 juni op tot actie om het veelal onbestrafte geweld tegen Dalit-vrouwen bij de Indiase regering, de VN Mensenrechtenraad en de EU aan de orde te stellen.
19 jun 2014:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie), Van Bommel (SP), Van Ojik (GroenLinks), Van der Staaij (SGP) en Sjoerdsma (D66) :
(ingez. 11-6-2014) aan de minister van Buitenlandse Zaken over seksueel geweld tegen (Dalit-)vrouwen in India
18 jun 2014:
VN-Mensenrechtenraad: Maak eind aan op kasten gebaseerde verkrachting en geweld – Bijeenkomst benadrukt noodzaak van concrete maatregelen (persbericht IDSN/Human Rights Watch):
Hogere VN-mensenrechtenambtenaren riepen bij een bijeenkomst van de VN-Mensenrechtenraad op 17 juni 2014 op tot onmiddellijke actie om een eind te maken aan verkrachting en geweld tegen vrouwen op basis van kaste.
12 jun 2014:
Hoge VN-Commissaris spreekt zich uit over kastengerelateerde verkrachting en geweld op bijeenkomst VN-Mensenrechtenraad (IDSN):
Op dinsdag 17 juni zal de Hoge VN-Commissaris voor de Mensenrechten, mevrouw Navi Pillay, de openingsverklaring afleggen over kastengerelateerd geweld tegen vrouwen op een bijeenkomst tijdens de VN-Mensenrechtenraad. De bijeenkomst volgt op een reeks wrede verkrachtingen van Dalit-vrouwen en de verkrachting en ophanging van twee tienermeisjes in India.
4 jun 2014:
Forse kritiek VN-deskundigen op India’s kinderrechtenbeleid (persbericht NCDHR):
India’s kinderrechtenbeleid is scherp aangevallen op een belangrijke bijeenkomst van VN-deskundigen op 2 en 3 juni in Genève. Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind kwam bijeen om India’s resultaten te beoordelen wat betreft de uitvoering van de Convention on the Rights of the Child (CRC; Verdrag inzake de Rechten van het Kind) en de twee facultatieve protocollen daarvan.
16 mei 2014:
Indiase verkiezingen: ‘Echte verandering moet vanuit de basis komen’ (MO.be):
Narendra Modi en zijn Bharatiya Janata Party komen vandaag als grote overwinnaars naar voren uit de Indiase verkiezingen. Maar wat betekent deze uitslag voor de Dalits of kastelozen in het land? Waar staat de Dalit-beweging vandaag? En hoe zit het met Dalit-vrouwen? Mensenrechtenverdediger Henri Tiphagne en secretaris-generaal van de nationale Dalit-vrouwenbeweging Asha Kowtal geven uitleg. Zij bezochten Brussel deze week naar aanleiding van het EU – EIDHR Forum voor mensenrechtenactivisten.
14 mei 2014:
Antwoorden op Kamervragen Gesthuizen (SP), Van Laar (PvdA), Thieme (PvdD) en Voordewind (ChristenUnie) :
(ingez. 13-2-2014) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over grote misstanden in de handgemaakte tapijtindustrie in India
7 apr 2014:
Antwoorden op Vragen Europarlementariërs Peter van Dalen en Dennis de Jong aan de Europese Commissie :
(ingez. 19-2-2014) over het rapport Tainted Carpets – Slavery and Child Labor in India’s Hand-Made Carpet Sector
1 apr 2014:
VN Rapporteur publiceert rapporten over geweld tegen vrouwen in India en Bangladesh</SPAN (DNN):
VN Rapporteur Mrs. Rashida Manjoo heeft onlangs haar rapporten over geweld tegen vrouwen in India en Bangladesh – en de gevolgen en oorzaken daarvan – gepubliceerd. De rapporten zijn gebaseerd op haar bezoek aan India en Bangladesh in april en mei 2013. In haar rapporten onderzoekt de VN Rapporteur ook de oorzaken en gevolgen van het geweld en hoe dit de uitoefening van de rechten van vrouwen beïnvloedt. In de rapporten bespreekt ze eveneens de reactie van de overheid en doet ze aanbevelingen.
19 mrt 2014:
Europees Parlement, VN en IDSN sporen lidstaten VN-Mensenrechtenraad aan kastendiscriminatie te bestrijden (IDSN):
Het Europees Parlement, de VN en het International Dalit Solidarity Network dringen er bij de lidstaten op aan om kastendiscriminatie aan de orde te stellen tijdens de maart-sessie van de VN-Mensenrechtenraad.
4 mrt 2014:
Kamervragen Alg. Comm. Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking :
aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake het Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten
4 feb 2014:
Zuid-Aziatische parlementariërs gaan samen kastendiscriminatie bestrijden (IDSN):
Parlementariërs uit India, Nepal en Bangladesh hebben op 8-9 december in Kathmandu het ‘Zuid-Aziatisch Parlementair Forum’ (SAPF) opgericht om kastendiscriminatie te bestrijden tijdens een historische conferentie over Dalit-kwesties.
18 jan 2014:
Dalits in Dhaka dringen aan op anti-discriminatiewetgeving – ‘Onaanraakbaren’ in Bangladesh hopen dat voorgestelde wetgeving helpt bij de bestrijding van jarenlange marginalisering (Al Jazeera):
Riksja-rijders in Dhaka vervoeren hun passagiers naar vrijwel iedere woonwijk. Maar één trouwe klant was verbaasd toen een rijder weigerde Ganaktuli City Colony, een vervallen gebied waar meer dan 3000 Dalits wonen, binnen te gaan. Dalits waren ooit bekend als ‘de onaanraakbaren’ in grote delen van Zuid-Azië.
jan 2014:
Als India “boe!” roept, kruipen Nederlandse politici in hun schulp: Dalits en diplomatie (India Nu):
Bijna een jaar geleden kreeg de Dalit-activist Marimuthu Bharathan uit Tamil Nadu de Mensenrechtentulp, de Nederlandse staatsprijs voor Mensenrechten. Het zo veelbelovend begonnen 2013 leverde daarna vooral teleurstellingen op.