Duurzame Natuursteen – Politiek

21 februari 2018

Antwoorden op Aanvullende schriftelijke vragen Europarlementariër Anne-Marie Mineur (GUE/NGL)

(ingez. 11-12-2017) aan de Europese Commissie over arbeidsomstandigheden in granietgroeven in India

27 november 2017

Antwoord op Schriftelijke vraag Europarlementariër Anne-Marie Mineur (GUE/NGL)

(ingez. 30-8-2017) aan de Europese Commissie betreffende onderzoeksrapport Landelijke India Werkgroep en Stop Kinderarbeid naar de omstandigheden in Indiase granietgroeves

Archief

2020   2019   2018   2017   2015   2013   2010   2007   2006   2005   2004   2003

2020

2019

2018

21 feb 2018:
Antwoord op Aanvullende schriftelijke vragen Europarlementariër Anne-Marie Mineur (GUE/NGL)
(ingez. 11-12-2017) aan de Europese Commissie over arbeidsomstandigheden in granietgroeven in India

2017

27 nov 2017:
Antwoord op Schriftelijke vraag Europarlementariër Anne-Marie Mineur (GUE/NGL)
(ingez. 30-8-2017) aan de Europese Commissie betreffende onderzoeksrapport Landelijke India Werkgroep en Stop Kinderarbeid naar de omstandigheden in Indiase granietgroeves
8 nov 2017:
Minister erkent problemen Indiase granietsector en wil een convenant (LIW):
In oktober 2017 beantwoordde de voormalige Minister van Buitenlandse Handel en OS vragen van kamerleden van SP, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en 50PLUS over moderne slavernij, kinderarbeid en onveilig en ongezond werk in Indiase granietgroeves die aan de Nederlandse en Europese markt leveren. Aanleiding was het rapport The Dark Sites of Granite van de Landelijke India Werkgroep (LIW), Stop Kinderarbeid en Kerk in Actie.
30 okt 2017:
Antwoord op Schriftelijke vraag Europarlementariër Judith Sargentini (Verts/ALE)
(ingez. 31-8-2017) aan de Europese Commissie betreffende oproep verplichte due diligence na misstanden in granietsector
19 okt 2017:
Antwoorden op Kamervragen Hijink (SP)
(ingez. 4-9-2017) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht dat graniet gedolven wordt door kinderhanden
19 okt 2017:
Antwoorden op Kamervragen Sazias en Van Brenk (50PLUS)
(ingez. 29-8-2017) aan de Ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van Economische Zaken, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het onderzoek De schaduwzijden van Graniet
19 okt 2017:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie), Van den Hul (PvdA) en Diks (GroenLinks)
(ingez. 25-8-2017) aan de Ministers van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over moderne slavernij, kinderarbeid en onveilig en ongezond werk in Indiase granietgroeves die aan Nederlandse en Europese markt leveren
5 okt 2017:
Beantwoording schriftelijke vragen van het [raads]lid Peters (Gemeente Amsterdam)
(ingez. 23-9-2017) inzake misstanden in de natuursteengroeves in India

2015

4 jun 2015:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) en Van Laar (PvdA)
(ingez. 19-5-2015) over slavernij en kinderarbeid in steengroeves
21 mei 2015:
Brief MVO Platform aan Tweede Kamer :
over sociale voorwaarden bij overheidsinkoop