Fair Seeds – Advocacy

January 16, 2019

Answers to Parliamentary Questions by Member Voordewind (ChristianUnion)

(subm. Nov 27, 2018) to the Minister for Foreign Trade and Development Cooperation on child labour and non-payment of minimum wages by Dutch and in the Netherlands active seed companies operating in India

December 21, 2015

Answers to Parliamentary Questions by Members Van Laar (Labour Party) and Voordewind (ChristianUnion)

(subm. Nov 26, 2015) to the Minister for Foreign Trade and Development Cooperation on child labour and low wages in Dutch and in the Netherlands operating seed companies active in India

September 11, 2015

Answers to Dutch Parliamentary Questions by member Van Laar (Labour Party)

(subm. Jul 29, 2015) to the Minister for Foreign Trade and Development Cooperation about half a million children working in the cotton seed production

Archive

2020   2019   2015   2013   2010   2007   2006   2005   2004   2003

2020

2019

11 jan 2019:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie)
(ingez. 27-11-2018) aan de Minister voor Buiten­landse Handel en Ontwikkelings­samen­werking over kinderarbeid en niet betalen van minimumlonen bij Nederlandse en in Nederland actieve zaadbedrijven die in India actief zijn

2015

21 dec 2015:
Antwoorden op Kamervragen Van Laar (PvdA) en Voordewind (ChristenUnie)
(ingez. 26-11-2015) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over kinderarbeid en lage lonen bij
Nederlandse en in Nederland actieve zaadbedrijven die in India actief zijn
11 sep 2015:
Antwoorden op Kamervragen Van Laar (PvdA)
(ingez. 29-7-2015) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over een half miljoen kinderen die in de katoenzaadproductie werken
4 mrt 2015:
Rapportage beleid Plantum leden t.a.v. kinderarbeid in India (Plantum)
aan Ministerie van Buitenlandse Zaken (25-11-2014)

2013

13 aug 2013:
Ploumen: Kinderarbeid in Indiase zaadsector ‘snel uitbannen’ (Global Campaign for Education):
Kinderarbeid en lage lonen bij de zaadproductie in India ziet de Nederlandse regering “het liefst zo snel mogelijk uitgebannen”. Dat laat Minister Ploumen weten in reactie op Kamervragen van CU, PvdD, SP en 50Plus. De maatregelen bestaan onder meer uit ‘voorlichting van producenten, monitoring in samenwerking met een NGO en de lokale overheid, financiële prikkels voor producenten die zich aan de afspraken houden en initiatieven voor educatie van kinderen die uit een arbeidssituatie komen’.
8 aug 2013:
‘Kinderarbeid zaaizaadbedrijven uitbannen’ (Boerderij.nl):
Kinderarbeid en lage lonen bij zaadproductie in India ziet het kabinet liefst zo snel mogelijk verdwijnen. Dat schrijft minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse handel in reactie op Kamervragen van CU, PvdD, SP en 50Plus.
8 aug 2013:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie), Thieme (PvdD), Krol (50PLUS) en Gesthuizen (SP)
(ingez. 15-7-2013) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over kinderarbeid en lage lonen bij Nederlandse zaadbedrijven in India
12 jul 2013:
ChristenUnie wil aandacht voor kinderarbeid Nederlandse zaaizaadbedrijven in India (ChristenUnie.nl):
Tweede Kamerlid Joël Voordewind heeft samen met collega’s Marianne Thieme (PvdD), Henk Krol (50Plus), en Sharon Gesthuizen (SP) hebben vragen gesteld over kinderarbeid en lage lonen bij Nederlandse zaaizaadbedrijven in India. Zij vragen minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking) om een analyse uit te voeren in het kader van de nota Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen loont.

2010

16 sep 2010:
‘Limagrain niet betrokken bij kinderarbeid in India’ (BN/De Stem, PZC):
Plantenveredelaar Limagrain Nederland uit Rilland is niet betrokken bij kinderarbeid in India. Dat antwoorden de demissionair ministers Maria van der Hoeven (Economische Zaken, CDA) en Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) op vragen van SP en ChristenUnie.
13 sep 2010:
Bejo Zaden scherpt beleid tegen kinderarbeid aan (AgriHolland.nl):
Bejo Zaden gaat een gedragscode ontwikkelen en zijn beleid ten aanzien van zijn toeleveranciers op het punt van kinderarbeid aanscherpen. Dat schrijft minister Van der Hoeven van Economische Zaken en Verhagen van Buitenlandse Zaken in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer.
13 sep 2010:
Antwoorden op Kamervragen Gesthuizen (SP) en Voordewind (ChristenUnie)
(ingez. 21-6-2010) aan de ministers van Economische Zaken en van Buitenlandse Zaken over de betrokkenheid van Advanta en Bejo Zaden bij kinderarbeid in India
2 sep 2010:
Antwoorden op Vragen Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie)
(ingez. 2-7-2010) over kinderarbeid in India n.a.v. recente rapporten van o.m. de Landelijke India Werkgroep
30 jun 2010:
Open brief aan de ILO n.a.v. kinderarbeid in de Indiase zaadindustrie (LIW/MV Foundation/Dakshini Rajasthan Majdoor/ILRF/Stop Kinderarbeid)
22 jun 2010:
Europarlementariër stelt vragen over kinderarbeid in India (ChristenUnie.nl):
In India komt kinderarbeid nog veelvuldig voor. Naar aanleiding van recente rapporten heeft Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) vragen gesteld aan de Europese Commissie, waarin hij oproept om kinderarbeid in India tegen te gaan. Van Dalen: “Toezeggingen op het gebied van uitbanning van kinderarbeid zijn essentieel om de onderhandelingen voor het EU-India handelsverdrag te laten slagen.”
In een recent rapport, van onder meer de Nederlandse Landelijke India Werkgroep, is te lezen dat meer dan een half miljoen kinderen onder de 18 jaar in India werken in de teelt van zaden, ook voor Nederlandse groentezaadbedrijven als Advanta en Bejo Zaden.

2007

25 okt 2007:
Kinderarbeid India (EénVandaag):
Op aandringen van de Tweede Kamer zal de Koningin tijdens haar staatsbezoek aan India het onderwerp kinderarbeid ter sprake brengen. Aanleiding voor kamervragen van de Christenunie is een rapport van de Landelijke India Werkgroep (LIW) over kinderarbeid bij de katoenzaadproductie in India. De Tweede Kamer riep de regering vorige week op tot actie tegen kinderarbeid in India. Volgens officiële cijfers werken bijna 13 miljoen kindarbeiders in India.
23 okt 2007:
3 okt 2007:
Protest tegen kinderarbeid in India (ChristenUnie):
Met steun van alle fracties in de Tweede Kamer hebben de ChristenUnie-Kamerleden Cynthia Ortega-Martijn en Joël Voordewind het kabinet opgeroepen tot concrete actie tegen kinderarbeid zoals die op grote schaal voorkomt in de katoenteelt in India.

2006

30 mei 2006:
Reactie van Monsanto op een brief van de Landelijke India Werkgroep (Monsanto)
(verzonden 6-2-2006) over kinderarbeid bij katoenzaadproductie
6 feb 2006:
Brief van de Landelijke India Werkgroep aan Monsanto (LIW)
over kinderarbeid bij katoenzaadproductie
31 jan 2006:
Antwoorden op Vragen Max van den Berg (PvdA) aan de Europese Commissie
(ingez. 28-11-2005) over multinationale bedrijven en kinderslavernij

2005

4 dec 2005:
European Commission cottons on child labour (The Times of India):
Working 13 hours a day under the blazing sun for a measly Rs 25-30 a day is no child’s play. But that’s what 100,000 children — of which over 60% are girls — have been doing at cottonseed farms in Andhra, says a report commissioned by the India Committee of the Netherlands (ICN), the International Labour Rights Fund and Eine Welt Netz NRW (OneWorld Net Germany). Titled The Price of Childhood, the report has been cited by Max van den Berg of the Party of European Socialists and vice-chair of the development committee in a written question to the European Commission. The question raises the issue of multinational companies fostering child labour by not paying Indian farmers who produce their cottonseed enough to hire adults.
25 nov 2005:
Antwoorden op Kamervragen Tjon-A-Ten en Douma (beiden PvdA) :
(ingez. 3-11-2005) aan de ministers van Economische Zaken en van Buitenlandse Zaken over de schending van rechten van volwassenen en kinderen door multinationals

2004

17 nov 2004:
Antwoorden op Kamervragen Van Bommel (SP)
(ingez. 8-10-2004) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Nederlandse bedrijven die nog steeds betrokken zijn bij kinderarbeid
17 nov 2004:
Antwoorden op Kamervragen Van der Laan (D66)
(ingez. 11-10-2004) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de betrokkenheid van Nederlandse bedrijven bij gevaarlijke kinderarbeid in India
17 nov 2004:
Antwoorden op Kamervragen Samson, Douma en Tjon-A-Ten (PvdA)
(ingez. 11-10-2004) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over kinderarbeid in de katoenindustrie
27 jan 2004:
Open brief van Duitse organisaties aan Bayer (Coalition against BAYER-dangers/Germanwatch/Global March Against Child Labour (Germany))
over kinderarbeid in de katoenzaadteelt

2003

23 jun 2003:
Antwoorden op Kamervragen Koenders en Tjon-A-Ten (beiden PvdA)
(ingez. 8-5-2013) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over de betrokkenheid van Unilever bij kinderarbeid