Kinderarbeid – Politiek

11 januari 2019

Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie)

(ingez. 27-11-2018) aan de Minister voor Buiten­landse Handel en Ontwikkelings­samen­werking over kinderarbeid en niet betalen van minimumlonen bij Nederlandse en in Nederland actieve zaadbedrijven die in India actief zijn

Archief

2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014

2020

2019

11 jan 2019:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie)
(ingez. 27-11-2018) aan de Minister voor Buiten­landse Handel en Ontwikkelings­samen­werking over kinderarbeid en niet betalen van minimumlonen bij Nederlandse en in Nederland actieve zaadbedrijven die in India actief zijn

2018

2 mrt 2018:

2017

19 dec 2017:
Wet zorgplicht kinderarbeid aangehouden op verzoek initiatiefnemer (Eerste Kamer der Staten-Generaal):
De Eerste Kamer heeft dinsdag de behandeling van het initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid na de eerste termijn op verzoek van de initiatiefnemer, Tweede Kamerlid Attje Kuiken, aangehouden.
19 dec 2017:
Wet tegen kinderarbeid hangt aan zijden draadje na forse kritiek in Eerste Kamer (Trouw):
De PvdA-initiatiefwet om kinderarbeid te bestrijden, hangt aan een zijden draad. In de Eerste Kamer was er dinsdag veel kritiek, ook van D66 en SGP die het voorstel eerder in de Tweede Kamer nog over de eindstreep hielpen. Zonder de stemmen van D66 is er geen meerderheid, want VVD, CDA en PVV zijn sowieso tegen.
18 dec 2017:
Nog een wet? Daar verdwijnt kinderarbeid niet mee (Trouw):
Een wet die bedrijven verplicht het nodige te doen tegen kinderarbeid, heeft dat nut of werkt het averechts?
Kinderarbeid de wereld uithelpen, daar is niemand tegen, maar er is wel veel discussie over de manier waarop. Morgen stemt de Eerste Kamer over de Wet zorgplicht kinderarbeid. Die eist van bedrijven dat zij het nodige doen om kinderarbeid te voorkomen. De laatste jaren zijn bedrijven en maatschappelijke organisaties juist gaan samenwerken in convenanten, zoals in de textielsector. Gaan die twee modellen samen?
27 nov 2017:
Antwoord op Schriftelijke vraag Europarlementariër Anne-Marie Mineur (GUE/NGL)
(ingez. 30-8-2017) aan de Europese Commissie betreffende onderzoeksrapport Landelijke India Werkgroep en Stop Kinderarbeid naar de omstandigheden in Indiase granietgroeves
24 okt 2017:
Verslag van een deskundigenbijeenkomst (Eerste Kamer der Staten-Generaal):
De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking heeft op 3 oktober 2017 gesprekken gevoerd met een aantal deskundigen over zorgplicht kinderarbeid.
3 okt 2017:
Stop Kinderarbeid bepleit bij Eerste Kamer Wet Zorgplicht Kinderarbeid (LIW):
De meeste bedrijven die in hun productieketen te maken hebben met kinderarbeid komen daartegen alleen in beweging als dat voor henzelf een bedrijfsrisico oplevert, en niet vanwege het risico van kinderarbeid voor de betrokken kinderen.
27 mei 2017:
9 mei 2017:
Wordt kinderarbeid eindelijk bij wet verboden? (OneWorld):
Onlangs werd de wet Zorgplicht Kinderarbeid door de Tweede Kamer aangenomen. Deze wet verplicht bedrijven die actief zijn op de Nederlandse markt om te onderzoeken of er sprake is van kinderarbeid in hun productieketen. “Het is de hoogste tijd dat uitbuiting uit onze winkels verdwijnt”, aldus Roelof Van Laar, initiatiefnemer van de wet.
6 apr 2017:
India ratificeert twee internationale verdragen tegen kinderarbeid (LIW):
Op 31 maart 2017 heeft de Indiase regering twee verdragen van de ILO over kinderarbeid geratificeerd. Het gaat om Conventie 138 die de minimumleeftijd voor werk bepaalt. Het andere verdrag, ILO Conventie 182, bepaalt dat kinderen onder de 18 jaar geen gevaarlijk werk mogen doen.
10 mrt 2017:
Dutch Parliament backs child labour due diligence law (Just-Style)
The Dutch Parliament has adopted a law requiring companies to determine whether child labour occurs in their supply chains – and set out a plan of action on how to combat it.
The Child Labour Due Diligence Law (‘Wet Zorgplicht Kinderarbeid’) now heads to the Senate after last month’s vote, and if approved will come into force from 1 January 2020.
16 feb 2017:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) en Van Laar (PvdA)
(ingez. 31-1-2017) aan de Minister voor Buiten­landse Handel en Ontwikkelings­samen­werking over kledingmerken die bijdragen aan lage lonen, lange werktijden, kinderarbeid en schooluitval in Bangladesh
8 feb 2017:
Wet Zorgplicht Kinderarbeid bedrijven door Kamer aangenomen (LIW)
Op 7 feb 2017 werd in de Tweede Kamer de Wet Zorgplicht Kinderarbeid van initiatiefnemer Van Laar (PvdA) aangenomen. CDA, VVD en PVV stemden tegen. De wet verplicht bedrijven om te onderzoeken of er in hun productieketen sprake is van kinderarbeid.
25 jan 2017:
Motie Servaes (PvdA) en Voordewind (ChristenUnie)
met verzoek aan regering om wetgeving gericht op de bestrijding van dwangarbeid en moderne slavernij
25 jan 2017:
Motie Voordewind (ChristenUnie) en Servaes (PvdA)
over relatie lage lonen, kinderarbeid en schooluitval in de kledingindustrie van Bangladesh, n.a.v. rapport Branded Childhood
18 jan 2017:
Vragen in Europees Parlement :
n.a.v. slavernij in Indiase fabrieken
16 jan 2017:
Antwoorden op Kamervragen Van Laar (PvdA), Voordewind (ChristenUnie) en Dijkgraaf (SGP) :
(ingez. 28-12-2016) aan de Minister voor Buiten­landse Handel en Ontwikkelings­samen­werking over (kinder)slavernij bij Zuid-Indiase spinnerijen die garens produceren voor westerse kledingmerken

2016

16 nov 2016:
Kamer en regering: komende jaren 10 miljoen voor bestrijding kinderarbeid – Minister Ploumen in Tweede Kamer: ‘Stop Kinderarbeid boekt heel goede resultaten’ (LIW)
Een motie van de Kamerleden Van Laar (PvdA) en Voordewind (ChristenUnie) om structureel elk jaar 10 miljoen uit te trekken voor de bestrijding van kinderarbeid is deze week met een grote meerderheid in de Kamer aangenomen.
14 nov 2016:
Brief Minister Ploumen aan Tweede Kamer
m.b.t. de motie Van Laar/Voordewind (10 nov 2016)
10 nov 2016:
Motie van de leden Van Laar en Voordewind
met het verzoek aan de regering een fonds voor de bestrijding van kinderarbeid te creëren
7 nov 2016:
Reactie van Stop Kinderarbeid op de Wet Zorgplicht Kinderarbeid (Stop Kinderarbeid)
Stop Kinderarbeid staat positief tegenover de inzet van het Voorstel van wet – van het Kamerlid Van Laar betreffende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen.
7 jul 2016:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) en Van Laar (PvdA)
(ingez. 14 jun 2016) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelings­samenwerking over de doelstelling van de International Labour Organisation (ILO) om uiterlijk in 2016 de ergste vormen van kinderarbeid uit te bannen
20 jun 2016:
Stop Kinderarbeid verwelkomt beloofde EU actie tegen kinderarbeid (Stop Kinderarbeid):
De Raad van de EU – dus alle 28 lidstaten gezamenlijk – spreekt zich vandaag in haar conclusies over kinderarbeid uit voor een aanpak van alle vormen van kinderarbeid.
10 mei 2016:
Antwoorden op Vragen Europees Parlement
(ingez. 18-2-2016) aan de Europese Commissie over kinderarbeid en uitbuiting bij goud- en kobaltwinning
29 apr 2016:
Minister Ploumen zegt Kamer meer informatie toe over inzet op kinderarbeid en MVO in handelsmissie (LIW):
Minister Ploumen reageerde op vragen van Kamerleden met de toezegging dat er vóór de zomer “een aparte brief komt over de wijze waarop we mensenrechten integreren in de handelsmissies, wat daaraan voorafgaat en wat daarna komt”.
4 feb 2016:
Brief van Campagne Stop Kinderarbeid aan de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Stop Kinderarbeid):
n.a.v. Notaoverleg over initiatiefnota ‘Eerlijk Werk Wereldwijd’ op 10 feb 2016

2015

17 dec 2015:
Voordewind (CU) en Van Laar (PvdA) blijven inzetten op strijd tegen kinder­arbeid in India en de betrokken­heid van Nederlandse zaad­bedrijven (FairPolitics.nl)
Voordewind en Van Laar bekritiseren de betrokken­heid van Nederlandse en in Nederland actieve zaad­bedrijven die slechte arbeids­omstandigheden, lage lonen en kinderarbeid veroorzaken. De Kamerleden vragen minister Ploumen (Handel en Ontwikkelings­samenwerking) naar de mogelijkheden om deze misstanden te voorkomen.
3 dec 2015:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) en Van Laar (PvdA)
(ingez. 23 nov 2015) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Buitenlandse Zaken over kinderarbeid bij goudwinning voor de electronicasector
26 nov 2015:
Kamervragen Van Laar (PvdA) en Voordewind (ChristenUnie)
aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over kinderarbeid en lage lonen bij
Nederlandse en in Nederland actieve zaadbedrijven die in India actief zijn
11 sep 2015:
Antwoorden op Kamervragen Van Laar (PvdA)
(ingez. 29-7-2015) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over een half miljoen kinderen die in de katoenzaadproductie werken
21 jul 2015:
Antwoorden op Kamervragen Van Laar (PvdA)
(ingez. 16-6-2015) aan de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over kinderarbeid
10 jun 2015:
Zeg Dag tegen kinderarbeid: Minister Ploumen neemt handboek Stop Kinderarbeid in ontvangst (Stop Kinderarbeid)
In aanloop naar de Internationale dag tegen kinderarbeid op 12 juni neemt de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Lilianne Ploumen, morgen het handboek Stepping Stones for creating Child Labour Free Zones van Stop Kinderarbeid in ontvangst.
4 jun 2015:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) en Van Laar (PvdA)
(ingez. 19-5-2015) over slavernij en kinderarbeid in steengroeves
4 mei 2015:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP) en Van Laar (PvdA) :
(ingez. 20-4-2015) aan de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over moderne slavernij en kinderarbeid in de kledingindustrie in India
6 mrt 2015:
Wet tegen kinderarbeid nodig (FNV):
De Nederlandse overheid moet bedrijven verplichten om actie te ondernemen om kinderarbeid in hun productieketens uit te bannen. Dat stelt Stop Kinderarbeid in een brief die zij aan de Kamer stuurde. Door het wettelijk verankeren van een zorgplicht, kunnen bedrijven die ‘kinderarbeid-producten’ verkopen daarop worden aangesproken en krijgen zij een prikkel om kinderarbeid te voorkomen
6 mrt 2015:
Overheid moet wettelijke maatregelen nemen tegen kinderarbeid: Bedrijfsleven doet te weinig om kinderarbeid te voorkomen (Stop Kinderarbeid):
De Nederlandse overheid moet bedrijven verplichten om actie te ondernemen om kinderarbeid in hun productieketens uit te bannen. Dat stelt Stop Kinderarbeid in een brief die zij vandaag aan de Kamer stuurt.
4 mrt 2015:
Brief van Campagne Stop Kinderarbeid aan de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Stop Kinderarbeid):
n.a.v. het Notaoverleg (op 9 mrt) over de ‘Initiatiefnota Van Laar over het verbieden van producten gerelateerd aan kinderarbeid’
4 mrt 2015:
Rapportage beleid Plantum leden t.a.v. kinderarbeid in India (Plantum):
aan Ministerie van Buitenlandse Zaken (25-11-2014)
26 feb 2015:
Kamerleden: ‘Kinderarbeid moet prominente plek krijgen in convenanten met bedrijven’ – Minister Ploumen gaat zich inzetten om schoenensector bij kledingconvenant te laten meedoen (LIW):
Minister Lilianne Ploumen heeft toegezegd dat zij met de schoenenbedrijven in gesprek zal gaan over aansluiting bij het Convenant over textiel en kleding waaraan nu wordt gewerkt. Aanleiding daartoe was een vraag van Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie in het Kamerdebat van 25 februari jl. Stop Kinderarbeid had dit voorgesteld in een brief aan de Tweede Kamer.
18 feb 2015:
Antwoorden op Vragen Europarlementariërs Peter van Dalen (ECR), Agnes Jongerius (S&D) en Cora van Nieuwenhuizen (ALDE)
(ingez. 11-11-2004) aan Europese Commissie n.a.v. rapport Flawed Fabrics over kinderarbeid en schuldarbeid in de Indiase textielsector
6 feb 2015:
Brief van Campagne Stop Kinderarbeid aan de Tweede Kamer (Stop Kinderarbeid):
n.a.v. Algemeen Overleg (op 25 feb.) over eindrapport MVO Sector Risico Analyse en reactie kabinet op SER-advies ‘IMVO-convenanten’
27 jan 2015:
Regering reageert positief op voorstel tot verbod verkoop van producten kinderarbeid (LIW):
De Nederlandse regering heeft, middels een brief van Minister Ploumen van Handel en OS aan de Kamer, positief gereageerd op het initiatief van PvdA-Kamerlid Roelof van Laar om de verkoop van producten gemaakt door kinderen te verbieden.

2014

19 nov 2014:
Passages uit de Begrotingsbehandeling Buitenhandel en OS HOS 19-11-14 :
over kleding, kinderarbeid en MVO Convenanten
14 nov 2014:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) :
(ingez. 31-10-2014) aan de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Buitenlandse Zaken over het rapport Flawed Fabrics over moderne slavernij en kinderarbeid in de productieketens van kledingmerken
10 nov 2014:
Brief van Campagne Stop Kinderarbeid aan de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Stop Kinderarbeid):
n.a.v. begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking over (aanvullende) maatregelen tegen kinderarbeid
5 nov 2014:
Ploumen spreekt over vrouwen- en kinderrechten in India (Rijksoverheid.nl):
Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) heeft woensdag tijdens de handelsmissie in India vrouwen- en kinderrechten aan de orde gesteld. Ze ontmoette onder meer minister Maneka Gandhi van Vrouwen- en Kinderzaken.
2 nov 2014:
Ploumen stelt kinderarbeid aan orde in India (Trouw):
Tijdens haar handelsreis naar India deze week zal minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking kinderarbeid en arbeidsomstandigheden aan de orde stellen. Vorige week kwam naar buiten dat in spinnerijen in het zuiden van het land vrouwelijke werknemers worden uitgebuit.
29 okt 2014:
Weg met kleding die door kinderslaven gemaakt is (Roelof van Laar, PvdA.nl):
Ik wil geen kleding kopen die door kinderen gemaakt is. Al helemaal niet door kinderen die gruwelijk uitgebuit worden. Uit een rapport van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) blijkt dat kinderslavernij op grote schaal voorkomt in Zuid-India en dat de textiel die zij maken, in Nederland verkocht wordt.
15 jul 2014:
Publicaties Stop Kinderarbeid, LIW en FNV Mondiaal geven voeding aan Kamermoties (Stop Kinderarbeid):
Tijdens de laatste dag voor het reces van de Kamer – zijn door Kamerlid Voordewind twee moties ingediend waarin publicaties van de Landelijke India Werkgroep (LIW) en de coalitie Stop Kinderarbeid worden genoemd.
De eerste motie gaat over het plan van aanpak van de kledingindustrie om structurele schending van arbeids-en mensenrechten tegen te gaan. De motie noemt onderzoek van de LIW en FNV Mondiaal……
De tweede motie gaat over de sociale en mensenrechtencriteria voor duurzaam inkopen. Daarin staat onder meer dat de Toolkit Kinderarbeidvrij inkopen door overheidsinstanties van Stop Kinderarbeid een goed hulpmiddel is voor de overheid.
14 jul 2014:
Publicaties LIW en Stop Kinderarbeid geven voeding aan Kamermoties: Kamer vraagt actie van Minister Ploumen voor schone kleding en sociaal overheidsinkopen (LIW):
Op 2 juli – tijdens de laatste dag voor het reces van de Kamer – zijn door Kamerlid Voordewind twee moties ingediend waarin publicaties van de Landelijke India Werkgroep (LIW) en de coalitie Stop Kinderarbeid worden genoemd. De eerste motie gaat over het plan van aanpak van de kledingindustrie om structurele schending van arbeids- en mensenrechten tegen te gaan. De tweede motie gaat over de sociale en mensenrechtencriteria over duurzaam inkopen.
11 jul 2014:
Kinderarbeid in Turkse landbouw aanzienlijk toegenomen – Minister Ploumen: Blijvende inzet tegen kinderarbeid in Turkse hazelnootoogst (LIW):
Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking blijft zich inzetten voor het bestrijden van kinderarbeid en andere schendingen van arbeidsrechten in de Turkse agrarische sector, waaronder de hazelnootoogst. Dat blijkt uit antwoorden van 8 juli op Kamervragen van ChristenUnie, SP en PvdA. De coalitie Stop Kinderarbeid is daarover verheugd.
9 jul 2014:
Antwoorden op Vragen Europarlementariërs Sargentini, Lambert en Delli (Verts/ALE)
(ingez. 15-4-2004) aan Europese Commissie over moderne slavernij in de textiel- en kledingindustrie in Zuid-India
8 jul 2014:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie), Gesthuizen (SP) en Van Laar (PvdA) :
(ingez. 16-6-2014) aan de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over een nieuw onderzoek naar omvangrijke kinderarbeid en schending van andere arbeidsrechten in de Turkse hazelnootproductie
26 jun 2014:
Brief van Campagne Stop Kinderarbeid aan de Tweede Kamer (Stop Kinderarbeid):
n.a.v. Notaoverleg Mensenrechten op 30 juni 2014
24 jun 2014:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie), Gesthuizen (SP), Van der Staaij (SGP) en Van Ojik (GroenLinks)
(ingez. 28-5-2014) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over kledingbedrijven die geen inzicht geven in de aanpak van gebonden (kinder)arbeid in India
13 jun 2014:
Stop Kinderarbeid verheugd over initiatiefwet tegen kinderarbeid (Stop Kinderarbeid):
De coalitie Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats is verheugd over het voorstel van PvdA Kamerlid Roelof van Laar om de verkoop van producten gemaakt door kinderarbeid te verbieden. Dat is iets geheel anders dan een productboycot, want een gericht middel om een specifiek bedrijf op systematisch wangedrag aan te spreken.
14 mei 2014:
Antwoorden op Kamervragen Gesthuizen (SP), Van Laar (PvdA), Thieme (PvdD) en Voordewind (ChristenUnie)
(ingez. 13-2-2014) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over grote misstanden in de handgemaakte tapijtindustrie in India
7 apr 2014:
Antwoorden op Vragen Europarlementariërs Peter van Dalen en Dennis de Jong
(ingez. 19-2-2014) aan de Europese Commissie over het rapport Tainted Carpets – Slavery and Child Labor in India’s Hand-Made Carpet Sector
4 mrt 2014:
‘Schoenenbranche werkt aan beleid tegen kinderarbeid’: Antwoorden op Kamervragen over ‘schoenenrapport’ Stop Kinderarbeid (Stop Kinderarbeid):
De Vereniging voor Grootwinkelbedrijven in Schoenen (VGS) werkt aan een ‘branche-brede ambitie op het terrein van MVO, waaronder de bestrijding van kinderarbeid’. Dat antwoordt Minister Ploumen op een serie vragen die Kamerlid Voordewind (CU) stelde over het rapport Working on the right shoes van de campagne Stop Kinderarbeid. Ploumen laat ook weten dat deze ambitie in de zomer gereed zal zijn, ‘waarna de VGS deze invulling wil geven’. Stop Kinderarbeid is blij met deze ontwikkelingen en is hierover in gesprek met de VGS.
3 mrt 2014:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie)
(ingez. 23-12-2013) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het rapport Working on the Right Shoes