Skip to main content
NieuwsNieuwsbrief

Arisa Nieuwsbrief – april 2019

By 23 april 2019januari 15th, 2020No Comments

Welkom bij de eerste maandelijkse digitale nieuwsbrief van Stichting Arisa

 

 

Arisa zoekt nieuwe bestuursleden [vacature is verlopen]
Het bestuur van Arisa ondersteunt een klein team van deskundige, onafhankelijk opererende medewerkers in hun werkzaamheden. Het bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen en realiseren van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid, in overleg met het team en de Raad van Advies. Het bestuur is de formele werkgever van directeur en medewerkers van Arisa. Het is een bestuur ‘op afstand’, maar we verwachten een betrokken en proactieve inzet.
Op dit moment telt het bestuur van Arisa drie leden. Vanwege het aanstaande vertrek van twee van hen zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden. Bent u geïnteresseerd, lees dan hier verder.

Enkele mooie successen in 2018!
In 2018 heeft Arisa hard gewerkt aan de bescherming van mensenrechten in India en andere Zuid-Aziatische landen. We delen graag enkele resultaten:

  • Drie onderzoeksrapporten uitgebracht (zie verderop)
  • Betrokken bij drie kinderarbeidvrije zones in Rajasthan (zandsteen), Andhra Pradesh (graniet) en National Capital Region (resttextiel)
  • Actieve inbreng in Convenant Duurzame Kleding en Textiel en deelname onderhandelingen voor Convenant Natuursteen voor Vlaanderen en Nederland
  • Begeleiding van onderzoek naar de keten van afvalproducten uit textielsector
  • Begeleiding van onderzoek naar kinderarbeid en minimumlonen in zadensector
  • Werkbezoek met vier kledingbedrijven naar Tamil Nadu en faciliteren van contacten met lokale organisaties en vakbonden
  • Individuele gesprekken met tenminste tien kledingbedrijven, twee zaadbedrijven en brancheverenigingen over mogelijke mensenrechtenrisico’s in hun toeleveringsketen
  • Deelname aan verschillende conferenties en bijeenkomsten op het gebied van mensenrechten en bedrijven in Nederland en Europa

Rapporten
Arisa (toen nog Landelijke India Werkgroep, LIW) heeft in 2018 een drietal rapporten naar buiten gebracht.

Het rapport Labour Without Liberty – Female Migrant Workers in Bangalore’s Garment Industry, verschenen in januari 2018 in samenwerking met Clean Clothes Campaign en Garment Labour Union, onthulde dat vrouwelijke migranten in India’s kledingfabrieken slachtoffer zijn van moderne vormen van slavernij, en geronseld worden met valse beloftes over lonen en andere vergoedingen. Hun leefomstandigheden zijn slecht en hun bewegingsvrijheid is beperkt. Soms zijn ze zelfs jonger dan 18. Over het rapport werden schriftelijke Kamervragen gesteld.
Lees persbericht en rapport hier: https://arisa.nl/persbericht-180126/.

In juni 2018 verscheen het rapport Case Closed, Problems Persist over voortdurende problemen in de Zuid-Indiase textielindustrie, in samenwerking met SOMO en HomeWorkers Worldwide. Het rapport concludeert dat klachtenprocedures van ETI en SAI de schendingen van arbeidsrechten voor meisjes en jonge vrouwen niet hebben verholpen. Beloftes om de concrete klachten over zeer slechte arbeidsomstandigheden van meisjes en jonge vrouwen in de textiel- en kledingindustrie in Zuid-India effectief aan te pakken, konden niet worden nagekomen. Het ging vooral om ernstige arbeidsrechtenschendingen, waaronder vormen van gedwongen en gebonden arbeid, beperkte bewegingsvrijheid en de ergste vormen van kinderarbeid.
Lees persbericht en het LIW/SOMO/HWW-rapport hier: https://arisa.nl/persbericht-180620/.

Het rapport Remedies for Indian seed woarkers in sight? uitgegeven in november 2018 samen met Stop Kinderarbeid was een vervolg op twee rapporten uit 2015 en betreft een analyse van wat internationale en Indiase zaadbedrijven sindsdien hebben gedaan om kinderarbeid en het niet uitbetalen van minimumlonen aan te pakken. Behalve een positieve ontwikkeling in de openheid van bedrijven om informatie te geven wordt ondanks vooruitgang bij de bestrijding van kinderarbeid, dat probleem nog niet voldoende aangepakt door zaadbedrijven. Daarnaast worden onvoldoende maatregelen genomen om minimumlonen te garanderen, met name de lonen van vrouwen blijven achter. Lees persbericht en rapport hier: https://arisa.nl/persbericht-181101/.

Uitwisseling met lokale organisaties en vakbonden
Van 22 – 26 maart 2019 organiseerde Arisa samen met de Indiase organisatie Manjari een uitwisselingsbijeenkomst in Bundi, Rajasthan. In totaal 16 deelnemers van vakbonden en NGO’s uit Rajasthan, Jarkhand/Bihar en Uttar Pradesh discussieerden met behulp van creatieve en interactieve werkvormen over hun activiteiten om kinderarbeid aan te pakken en arbeidsomstandigheden te verbeteren in respectievelijk de natuursteen-, mica- en leersector. Ze wisselden successen uit en spraken over de uitdagingen waar zij zich voor gesteld zien. Aan het begin van de bijeenkomst dachten ze weinig overeenkomsten te hebben met de andere deelnemers uit andere sectoren, maar al pratend kwamen de deelnemers erachter dat er gemeenschappelijke uitdagingen zijn. Zo is het betrekken van bedrijven een uitdaging voor iedereen en zijn successen van anderen een inspiratie voor het eigen werk. Op 24 maart nam iedereen deel aan een evenement van Manjari in Budhpura, waar de resultaten van het werk rond de bestrijding van kinderarbeid en het verbeteren van arbeidsomstandigheden gepresenteerd werden aan de gemeenschap en lokale werkgevers. In aanwezigheid van 275 mensen spraken lokale leiders en jongeren over hun inspiratie en hun successen. Met een deel van de groep is nog een bezoek gebracht aan een steengroeve en een kasseienbedrijf, waar gesproken is met de eigenaren over mogelijke verbeteringen. Alle deelnemers gingen geïnspireerd terug naar huis en hopen contact met elkaar te kunnen houden.

15 jaar Stop Kinderarbeid
Op donderdag 23 mei 2019 viert Stop Kinderarbeid haar 15-jarig jubileum met een symposium over haar ervaringen met de bestrijding van kinderarbeid overal ter wereld, inclusief het concept van de kinderarbeidvrije zones. Samen met gasten uit o.a. India, Oeganda, Mali en Zimbabwe zullen ideeën uitgewisseld worden over de bundeling van krachten en duurzame oplossingen voor kinderen.
In de afgelopen 15 jaar heeft Stop Kinderarbeid, een coalitie van Hivos, Aob, FNV, Stichting Kinderpostzegels, ICCO/Kerk in Actie en Arisa, een cruciale rol gespeeld bij het bestrijden van kinderarbeid en het bevorderen van kwaliteitsonderwijs voor iedereen. In nauwe samenwerking met lokale gemeenschappen en organisaties is Stop Kinderarbeid tot dusver betrokken geweest bij het creëren van 112 kinderarbeidvrije zones. Dit zijn afgebakende gebieden – bijvoorbeeld een dorp, buurt, plantage of mijnsite – waar iedereen gelooft dat ‘Geen kind zou moeten werken, elk kind zou op school moeten zitten ‘. In de laatste vijf jaar zijn meer dan 63.000 kinderen uit de werksituatie gehaald en opnieuw geïntegreerd in het formele onderwijssysteem. Daarnaast werkt Stop Kinderarbeid met bedrijven in verschillende sectoren (zoals kleding, zaden, natuursteen en koffie) om ervoor te zorgen dat toeleveringsketens vrij zijn van kinderarbeid.

Lees meer over het symposium op website https://15years.stopchildlabour.org/ ; u vindt hier ook een boekje over 15 jaar Stop Kinderarbeid en enkele succesverhalen uit o.a. Ethiopië, India en Mali.

Veelbelovende groei aantal docenten bij aanpak kinderarbeidvrije zones
Een van de belangrijkste gebieden waar Indiase zandsteen wordt gedolven is Budhpura in Rajasthan. De regio is vooral bekend om de winning van kasseien, een proces dat erg gevoelig is voor kinderarbeid. Sinds 2015 loopt er een project van NGO’s en bedrijven (waaronder Arisa, Manjari en de bedrijven StoneEasy en Beltrami) voor het creëren van kinderarbeidvrije zones in het gebied.

Een van de uitdagingen in het project en de gemeenschap was het gebrek aan goede leraren. De lokale NGO Manjari heeft als belangrijke taak ouders te overtuigen van de voordelen hun kinderen naar school te laten gaan, maar het gebrek aan goede leraren vormde een enorme belemmering voor de voortgang van dit project. Maar na drie jaar lobbyen op verschillende niveaus met de lokale Indiase overheid is er eindelijk een grote toestroom van leraren richting Budhpura-scholen veiliggesteld, en kunnen we geweldig nieuws naar buiten brengen: het aantal leraren is in die tijd bijna verdubbeld! Een enorme stap voorwaarts voor de betrouwbaarheid en kwaliteit van het onderwijs in Budhpura. Het effect van Manjari’s pogingen ouders te motiveren zal hierdoor zeker versterkt worden, en de barrière om kinderen naar school te laten gaan weggenomen.

Lees meer over dit succes op de website No Child Left Behind: http://nochildleftbehind.co.uk/2019/01/number-of-teachers-key-to-tackling-creating-child-labour-free-zones/ (Engels).

In verzet tegen kastendiscriminatie
Op 18 april ontving Arisa-directeur Sandra Claassen het eerste exemplaar van het boek De Karma Revolutie, geschreven door oud-collega Jolanda Brunnekreef. Het boek voert u naar de realiteit van het grootste en meest genegeerde probleem op het gebied van mensenrechten in de hedendaagse tijd. Tijdens de bijeenkomst verzorgde de Indiase advocate en activiste Kiruba Munusamy een presentatie over de actuele situatie in haar land.
Meer informatie over het boek vindt u hier.