Skip to main content
NieuwsNieuwsbrief

Arisa Nieuwsbrief – juni 2019

By 14 juni 2019januari 15th, 2020No Comments3 min read

Welkom bij de maandelijkse digitale nieuwsbrief van Stichting Arisa

 

VACATURE Senior Programmamedewerker Mensenrechten en Bedrijven

Vanwege uitbreiding van onze activiteiten zoekt Stichting Arisa per 1 september 2019 een Senior Programmamedewerker Mensenrechten en Bedrijven. Kandidaten worden verzocht uiterlijk 11 augustus [verlengde reactietermijn!!] te reageren. U kunt de vacature hier vinden: https://arisa.nl/vacature-190607/

Nieuw rapport over migrantarbeidsters in de kledingindustrie van Tamil Nadu
Er moet nog veel gebeuren om de leef- en arbeidsomstandigheden van vrouwelijke migrantenarbeiders in de kledingindustrie van Tirupur te verbeteren. Een onderzoek naar migranten uit Orissa door READ en Partners in Change (mei 2019) onthult onder andere lange werktijden, lage lonen, minder bonussen dan beloofd, verbaal geweld, weinig bekendheid met klachtencommissies en blootstelling aan beroepsrisico’s (zoals verontreiniging door stof). De studie concludeert dat textielbedrijven een ‘zakelijk belang’ hadden om migrantenwerknemers te verkiezen boven lokale werknemers, aangezien de eerste minder veeleisend en minder georganiseerd zijn en ‘gevangen’ kunnen worden gehouden.

U kunt het rapport Business ‘Reinvent’ Servitude – Understanding the status of female migrant labour from Odisha in the Tamil Nadu garment industry hier downloaden: https://arisa.nl/wp-content/uploads/BusinessReinventServitude.pdf

Convenant voor eerlijk natuursteen ondertekend door Arisa
Arisa ondertekende op maandag 13 mei samen met Minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, bedrijven, brancheverenigingen en vakbonden het Convenant Natuursteen. Vrijdag 10 mei werd het Convenant door de Vlaamse partijen in Brussel ondertekend. Het is voor het eerst dat twee landen gezamenlijk tot afspraken kwamen. De natuursteensector in Nederland en Vlaanderen heeft samen met overheden, NGO’s en vakbonden afspraken gemaakt voor een meer verantwoorde productie en inkoop van natuursteen. Het is de bedoeling dat de sector direct aan de slag gaat met het in kaart brengen van risico’s in de productieketen en gaat samenwerken met alle partijen om problemen zoals kinderarbeid, gedwongen arbeid en veiligheid en gezondheid in de keten aan te pakken.
Lees meer hierover in het persbericht van 13 mei: https://arisa.nl/persbericht-190513/

Historische stap met wet tegen kinderarbeid
Op 14 mei stemde de Eerste Kamer vóór de Wet zorgplicht kinderarbeid. Nederland is daarmee toonaangevend en laat zien de aanpak van kinderarbeid in productieketens serieus te nemen. Nederlandse bedrijven zullen voortaan moeten verklaren dat zij kinderarbeid tegengaan. Door minimumverplichtingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in wetgeving op te nemen, toont Nederland zich koploper in de internationale wetgevingstrend op het gebied van MVO.
Bedrijven, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties zijn het er over eens dat kinderarbeid een ernstig probleem is en dat verschillende beleidsmaatregelen ingezet moeten worden om het aan te pakken. Het beleid in Nederland bestond tot nu toe uit het stimuleren van bedrijven om vrijwillig met MVO aan de slag te gaan, waaronder het aanpakken van kinderarbeid. Steeds weer bleek dat die vrijwilligheid lang niet alle bedrijven tot actie aanzet.
Zie ook persbericht MVO Platform (14 mei 2019): https://arisa.nl/persbericht-190514/

Nieuw programma “Work, No Child’s Business” ter bestrijding van kinderarbeid
Tijdens het symposium ter ere van 15 jaar Stop Kinderarbeid, op 23 mei, lanceerden Stop Kinderarbeid, UNICEF en Save the Children hun nieuwe programma Work, No Child’s Business. Tijdens het symposium kondigde het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het programma financieel te ondersteunen. Gezamenlijk met de Nederlandse overheid en het parlement hebben de alliantiepartners de ambitie om te investeren in de bestrijding van kinderarbeid.

Het project zal in juli van start gaan en vijf jaar duren. Beoogd wordt een gebiedsgerichte aanpak en ketenbenadering om de grondoorzaken van kinderarbeid aan te pakken. Met name wordt gefocust op sectoren waar een hoog percentage kinderarbeid voorkomt, zoals goud/mijnbouw, textiel en schoenen, natuursteen, cacao, en informeel en huishoudelijk werk.

Lees meer over het programma: https://stopkinderarbeid.nl/nieuw-programma-work-no-childs-business-ter-bestrijding-van-kinderarbeid-gelanceerd/