Skip to main content
NieuwsNieuwsbrief

Arisa Nieuwsbrief – oktober 2019

By 30 oktober 2019januari 13th, 2020No Comments

Welkom bij de maandelijkse digitale nieuwsbrief van Stichting Arisa

 

Volg Arisa op sociale media

Arisa is ook actief op sociale media. Onder de naam Arisa Foundation delen we berichten over mensenrechten in Zuid-Azië, vooral in relatie met de productieketens van o.a. kleding en textiel, natuursteen en zaden. Volg ons op Twitter en LinkedIn.

Met deze nieuwsbrief wil Arisa u met name op de hoogte houden van onze eigen activiteiten.

 

Stop Kinderarbeid Coalitie presenteert eindrapport project “Getting down to Business” (2017-2019)

Arisa is lid van de Stop Kinderarbeid coalitie (SKA). Met financiering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert SKA tussen 2017 en 2019 het project Getting Down to Business – Accelerating joint action towards a child labour free world uit. Het programma is gericht op een aantal sectoren – zoals  goud, natuursteen, leer en schoenen, textiel en kleding, groentezaden en koffie – in India, Mali en Oeganda. Door het concept van ‘kinderarbeidvrije zones’ te koppelen aan een sectorale benadering van bedrijven en MVO initiatieven, maakten duizenden kinderen de overstap van werk naar school. Het eindrapport doet verslag van de ervaringen en resultaten van de afgelopen twee jaar. Enkele belangrijke resultaten van het programma:

  • meer dan 20 bedrijven hebben hun beleid aangepast voor de aanpak van kinderarbeid en de verbetering van de rechten van arbeiders;
  • in zeker vier IMVO sectorconvenanten wordt de SKA-benadering nu toegepast;
  • er zijn zeventien concrete afspraken gemaakt tussen bedrijven en MVO-initiatieven met betrekking tot hun betrokkenheid bij gebiedsgerichte projecten.

Arisa heeft zich met name ingezet in de sectoren natuursteen en zaden en actief bijgedragen aan lobby-activiteiten in Nederland en Europa. De opgedane kennis zal meegenomen worden in onze nieuwe projecten. We hopen hiermee meer bedrijven en andere betrokkenen te motiveren en te inspireren om verantwoordelijkheid te nemen en mee te doen aan de strijd tegen kinderarbeid.

Meer resultaten en informatie vindt u in het eindrapport:  https://stopchildlabour.org/stop-child-labour-presents-the-final-report-of-the-getting-down-to-business-2017-2019-project/.

 

Start programma “Work: No Child’s Business” in India

Op 1 juli 2019 is Arisa gestart met een nieuw programma. In een alliantie met Stop Kinderarbeid, Save the Children en UNICEF zal de komende vijf jaar gewerkt worden aan de bestrijding van kinderarbeid in India, Vietnam, Mali, Oeganda, Jordanië en Ivoorkust. Financiering komt van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Arisa is betrokken bij het programma in India, waar lokale organisaties in drie regio’s (Bihar, Rajasthan en NCR/Delhi) activiteiten zullen opzetten. Van maandag 23 tot en met vrijdag 27 september 2019 vond de start bijeenkomst van het programma plaats in Patna, de hoofdstad van de staat Bihar. Met ruim 30 deelnemers hebben we vijf dagen lang gewerkt aan nadere kennismaking, het opbouwen van vertrouwen en de uitwisseling van ervaringen en ideeën.

Op de tweede dag hebben we projecten bezocht van Save the Children Bihar, Nav Jagriti en MV Foundation, die duidelijk de lokale aanpak laten zien op gemeenschapsniveau, die nodig is om kinderarbeid succesvol aan te pakken. Ook hebben we een eerste stap gezet richting samenwerking en afstemming van ieders activiteiten in de verschillende regio’s, zodat we optimaal gebruik kunnen maken van de expertise van alle deelnemende organisaties! De komende maanden worden vervolgafspraken gepland om de plannen voor 2020 verder concreet te maken.

 

Initiatief TruStone van start

Een nieuwe fase voor internationaal verantwoord ondernemen (IMVO) in de natuursteensector is aangebroken: per 1 oktober 2019 is het Initiatief TruStone officieel van start gegaan.

Op 13 mei 2019 ondertekenden partijen waaronder Arisa samen met Minister Kaag van BHOS en bedrijven uit de natuursteensector al de intentie om aan de slag te gaan met IMVO. Dit spitst zich toe op de implementatie van de OECD-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. In de vier maanden na ondertekening hebben zich 23 Nederlandse en Vlaamse bedrijven en bijna 30 aanbestedende diensten, zoals gemeentes, aangesloten. Daarmee valt een groot deel van het volume dat aan natuursteen in Nederland en Vlaanderen wordt gebruikt onder het Initiatief. Met veel andere bedrijven en gemeentes zijn vergaande gesprekken gaande voor ondertekening.

Het is de bedoeling dat de sector direct aan de slag gaat met het in kaart brengen van risico’s in de productieketen en gaat samenwerken met alle partijen om problemen zoals kinderarbeid, gedwongen arbeid en veiligheid en gezondheid in de keten aan te pakken.

Meer informatie over het TruStone Initiatief vindt u hier: https://www.imvoconvenanten.nl/nl/natuursteen/nieuws/nieuwe-fase-natuursteen.

 

Waar let je op bij het kopen van natuursteenproducten?

Of het nou gaat om je badkamer, keuken of terras of de straten en pleinen waar je loopt: we gebruiken overal natuursteen. Het is ziet er prachtig uit, maar wat veel mensen niet weten, is dat de werkomstandigheden in de keten zwaar zijn. En dat er rondom de groeves en in de huizen ook kinderen werken, terwijl zij natuurlijk op school horen te zitten. Waar komt jouw natuursteen vandaan en door wie is het gemaakt?

Bram Callewier van Stoneasy en Lizette Vosman van Arisa leggen uit waar je bij natuursteen op moet letten in een artikel van hetkanWEL (15 okt 2019): https://www.hetkanwel.nl/2019/10/15/waar-let-je-op-bij-het-kopen-van-natuursteen/.

 

Nieuw rapport over aanpak kastendiscriminatie in toeleveringsketens bedrijven

Ethical Trading Initiative (ETI), een alliantie van bedrijven, vakbonden en NGO’s die wereldwijd opkomt voor de rechten van werknemers, publiceerde onlangs in samenwerking met het Dalit Solidarity Network UK een nieuwe handreiking voor bedrijven.  Caste in Global Supply Chains laat zien welke  stappen  bedrijven kunnen nemen om kastendiscriminatie in hun toeleveringsketens aan te pakken. Kastendiscriminatie is nog steeds de grote motor achter moderne slavernij, kinderarbeid en uitbuiting in Zuid-Azië. In 80% van de gevallen van kinderarbeid en gedwongen arbeid gaat het om Dalits. Het rapport gaat met name in op sectoren als kleding, leer, landbouw, bouw, tapijten, natuursteen en mineralen.

Lees meer over dit rapport op de website van het International Dalit Solidarity Network: https://idsn.org/no-more-silence-companies-must-address-caste-in-their-global-supply-chains/ . U kunt het rapport daar ook downloaden.

 

Ernstige schendingen arbeidsrechten van Dalit-vrouwen in leerindustrie

Volgens een nieuw rapport van Homeworkers Worldwide worden Dalit-vrouwen in de mondiale leerindustrie blootgesteld aan discriminatie, werkonzekerheid, lage lonen en arbeidsrechtenschendingen, waaronder seksuele intimidatie.

Het rapport, Due diligence in Tamil Nadu leather footwear manufacture, benoemt kasten-en genderdiscriminatie als een van de hoofdoorzaken van de kwetsbaarheid van arbeidsters en van de rechtenschendingen in de sector, en roept grote merken op om het probleem rechtstreeks met hun toeleveranciers aan te pakken.

Het werken met dierenhuiden is van oudsher toegewezen aan de laagste kasten in India, omdat het als ‘onzuiver’ en ‘vervuilend’ wordt beschouwd. Het rapport constateert dat het voornamelijk Dalit- en moslimvrouwen zijn die zich bezighouden met dit werk.

Ga voor meer informatie over het rapport naar https://idsn.org/dalit-women-producing-leather-footwear-for-global-brands-suffer-serious-labour-rights-abuses/.

 

Steun het werk van Stichting Arisa!

Stichting Arisa wordt financieel gesteund door institutionele donoren en een groep individuen die het werk van Arisa een warm hart toedragen. Wij hechten grote waarde aan de financiële steun van degenen die ons werk waarderen, omdat dit aangeeft dat er veel mensen zijn die de doelen waarvoor wij ons inzetten óók belangrijk vinden. Elke gift aan Arisa – hoe groot of klein ook – is van harte welkom!

Stort uw bijdrage op bankrekening NL 81 TRIO 037 931 3200 t.n.v. Stichting Arisa te Utrecht o.v.v. “donatie”.

 

Volg Stichting Arisa ook op Twitter (https://twitter.com/arisafoundation/)
en LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/arisa-foundation/)!