Skip to main content
NieuwsNieuwsbrief

Arisa Nieuwsbrief – december 2019

By 27 december 2019maart 12th, 2020No Comments8 min read

Welkom bij de maandelijkse digitale nieuwsbrief van Stichting Arisa

 

Volg Arisa op sociale media

Arisa is actief op sociale media. Onder de naam Arisa Foundation delen we berichten over mensenrechten in Zuid-Azië, vooral in relatie met de productieketens van o.a. kleding en textiel, natuursteen en zaden. Volg ons op Twitter en LinkedIn.

Met deze nieuwsbrief wil Arisa u met name op de hoogte houden van onze eigen activiteiten.

 

Nieuwe medewerkers

De afgelopen maanden hebben wij twee nieuwe medewerkers welkom mogen heten.

Susanne Tempel was al een jaar actief als vrijwilliger, maar is per 1 september 2019 begonnen als programmamedewerker, met name op de sector kleding. Naast haar carrière in de muziek pakte Susanne nog een studie Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies op. Zij deed daarvoor onderzoek in India en zo kwam ze in contact met Arisa. Zij is verantwoordelijk voor onze activiteiten op het gebied van resttextiel in Panipat en het kledingwerk rondom Delhi voor ons nieuwe programme Work: No Child’s Business.

Half november 2019 kregen we verdere versterking. Gine Zwart kwam na 22 jaar Oxfam Novib naar Arisa als senior programmamedewerker. Zij brengt vele jaren werkervaring mee: lokaal in diverse Afrikaanse landen en op het gebied van bedrijven en mensenrechten. De laatste jaren coördineerde Gine het internationale netwerk van de Fair Finance Guide. Binnen Arisa zal Gine zich bezighouden met lobby en advocacy, onderzoek en een deel van ons natuursteenwerk.

Wij zijn erg blij met deze uitbreiding!

 

Startbijeenkomst IMVO Initiatief TruStone

Op 22 november was de startbijeenkomst van het IMVO Initiatief TruStone bij Arte, natuursteenbedrijf in Helmond. Een lange periode van onderhandelingen ging aan de implementatie van het convenant vooraf. Een groot aantal van de Vlaamse en Nederlandse bedrijven die het Initiatief hebben ondertekend alsook aanbestedende diensten zoals de gemeentes Amsterdam en Den Haag waren bij deze startbijeenkomst aanwezig. Via een videoboodschap sprak Varun Sharma van ARAVALI in Rajasthan, één van Arisa’s partners, de aanwezigen toe en benadrukte het belang van het Initiatief voor de arbeiders en de kinderen in en rondom de steengroeves.

Tijdens de startbijeenkomst interviewde Pieter van der Gaag, de voorzitter van het Initiatief, de bedrijven Arte en Stoneasy waar Arisa mee samenwerkt, over hun activiteiten om risico’s zoals kinderarbeid in hun ketens aan te pakken. Daarna werd in diverse groepen over een aantal thema’s gesproken. Over hoe je als bedrijf inzicht kan krijgen in alle ketenpartners van groeve tot aan fabriek in Nederland, en hoe je risico’s die je in je keten kunt tegenkomen, zoals kinderarbeid en slechte arbeidsomstandigheden, kunt identificeren. Of over transparantie en bedrijfsgevoeligheden van het puntensysteem bij aanbestedingen. De aangesloten bedrijven en de aanbestedingsdiensten binnen de natuursteensector in Nederland en Vlaanderen zullen de komende maanden hun keten in kaart moeten brengen en inzicht geven in de eerste schakel van de keten (groothandel, handelsagenten en soms fabrieken). Hopelijk sluiten zich de komende maanden meer bedrijven en aanbestedende diensten aan bij het Initiatief.

Voor het delen van kennis en netwerk met de deelnemende partijen is een belangrijk rol weggelegd voor Arisa. Samen met het Belgische We Social Movements (WSM) is Arisa de enige NGO die deelneemt aan dit Initiatief.

 

Arisa zoekt constructieve dialoog met zaadbedrijven

Arisa is al heel lang actief in de Indiase zaadsector. We maakten bekend dat er kinderarbeid plaatsvindt in de oogst van katoenzaden en  ook in de groentezaden is Arisa al sinds begin 2000 actief. “Nederland is mondiaal marktleider in plantaardig uitgangsmateriaal met een jaarlijkse omzet van 2,5 miljard euro. Hier bestaat dus een duidelijke zaadsector waarin zaadveredelaars en zaadvermeerderaars actief zijn”, vertelt programmamedewerker Lizette Vosman in de 3e Nieuwsbrief Zaden van FNV. “Bij hen hebben we regelmatig de misstanden, zoals kinderarbeid en het niet betalen van minimumlonen, aangekaart, evenals bij de politiek. In India hebben we periodiek onderzoek laten doen onder de talloze kleine boeren die zaden produceren voor deze Nederlandse zaadbedrijven. Een van de rapporten is ‘Soiled seeds’ uit 2015, waarin vele misstanden beschreven staan. De FNV heeft deze uitkomsten gebruikt om de zaadsector hierop aan te spreken en zelf activiteiten te starten in zowel Nederland als India.”

Een aantal knelpunten bij de betreffende zaadbedrijven is het gebrek aan maatregelen na ontdekking van kinderarbeid, en transparantie over de risico’s in hun keten. Verder hadden maar weinig bedrijven notie van het feit dat werknemers in hun keten onder het minimumloon werden betaald. Hierop volgden gesprekken tussen Arisa, FNV en andere NGO’s en de bedrijven die verenigd zijn in de werkgeversorganisatie Plantum.

Lees het volledige artikel in de 3e Nieuwsbrief Zaden (3 dec 2019) van FNV: https://solidariteitsprojectenfnv.nl/assets/uploads/documents/India-zaden/Nieuwsbrief 3 december 2019 v.4.pdf, vanaf p5.

Het rapport ‘Soiled Seeds’ (2015) kunt u hier downloaden: https://arisa.nl/wp-content/uploads/SoiledSeeds.pdf

Begin 2020 zal Arisa een nieuw onderzoeksrapport presenteren over de zaadsector in India.

 

Rapport over aanpak loonverbetering zaadsector India

Een nieuw rapport van de Fair Labor Association (FLA) beschrijft de lessen die getrokken zijn uit een pilotproject van Syngenta – een van ’s werelds grootste zaadbedrijven – in samenwerking met FLA. Syngenta heeft in twee regio’s in India de lonen verhoogd. Het rapport Seeds of Change toont aan dat een bedrijf alleen weliswaar belangrijke vooruitgang kan boeken bij het verbeteren van lonen in haar toeleveringsketen, maar dat voor duurzame vooruitgang alle bedrijven in de sector samen het loonprobleem moeten aanpakken. In 2018 legde Arisa al de link tussen kinderarbeid en de wettelijke minimumloonovertredingen. Zij riep toen bedrijven in de zaadsector op de lonen te verhogen. Deze oproep aan multinationale zaadbedrijven om de arbeiders in de keten een leefbaar inkomen te verstrekken dat hun uit de armoede haalt blijft van kracht!

Lees hier meer over het rapport Seeds of Change (FLA, dec 2019): https://www.fairlabor.org/report/seeds-change-pilot-project-address-wage-improvement-indias-seed-sector.

 

Kennisuitwisseling Panipat en lokale partners Work: No Child’s Business programma NCR/Delhi

Op 26 november brachten lokale partners voor de regio NCR/Delhi van het Work: No Child’s Business (WNCB) programma waar Arisa deel van uitmaakt, een uitwisselingsbezoek aan Panipat. Hier, ongeveer 90 kilometer ten noorden van Delhi, is Humana People to People India (HPPI) begin 2018 een project gestart op het gebied van kinderarbeid, met een Child Labour Free Zone (CLFZ) benadering. Dit project is goed op weg, en het lokale HPPI team heeft intussen de nodige ervaring opgebouwd wat betreft het betrekken van alle stakeholders om kinderarbeid tegen te gaan, en kinderen door middel van passend (brugschool)onderwijs weer in het formele schoolsysteem te laten integreren. De uitwisseling was dan ook bedoeld om deze kennis en ervaring te delen met de WNCB partners in NCR/Delhi, zodat de activiteiten voor dit nieuwe programma nog beter uitgevoerd kunnen worden, en daarmee meer impact zullen hebben.

Een interessant leermoment volgens de WNCB partners was de ontmoeting met Child Rights Protection Force, ongeveer 100 lokale vrijwilligers waaronder vrouwen- en jeugdgroepen, die actief betrokken zijn bij de situatie rondom kinderarbeid in Panipat en het onderwijs van kinderen aldaar. Dagelijks zetten zij zich in om, onder andere, er voor te zorgen dat ouders hun kinderen naar school sturen en er geen kinderen in de fabrieken werken, fabriekseigenaren over te halen deel te nemen aan het project, en met de lokale overheid te lobbyen.

De uitwisseling is door beide kanten als een fijn en leerzaam bezoek ervaren. Wellicht zijn verdere trainingen door het HPPI team in Panipat voor de WNCB partners in de toekomst mogelijk.

 

Nieuwe studie wijst op risico’s voor migrantenarbeiders in steengroeven van Tamil Nadu en Uttar Pradesh

Volgens een studie van het National Institute of Rural Development and Panchayati Raj (NIRDPR) leven en werken in de steengroeven van Tamil Nadu en Uttar Pradesh migranten uit andere deelstaten onder slechte omstandigheden, zonder voldoende veiligheid en daardoor met verhoogde gezondheidsrisico’s.

Slechte leef- en werkomstandigheden verhogen in combinatie met gebrek aan voedzaam voedsel het risico op verschillende aandoeningen van de luchtwegen zoals tuberculose, bronchitis en astma, en malaria en bloedarmoede bij vooral vrouwen en kinderen.

Op de werkplaatsen wordt niet aan de veiligheidsnormen voldaan. Arbeiders krijgen geen persoonlijke beschermingsmiddelen zoals helmen, brillen, laarzen, ademmaskers, handschoenen of beschermende kleding, noch medische zorg, behalve tijdens arbeidsinspecties.

Kinderarbeid kwam in beide deelstaten in veel groeven in aanzienlijke mate voor. Volgens de studie werden kinderen gezien werkend met hun blote handen.

De studie gaat ook in op de slechte implementatie van de Interstate Migrant Workmen Act 1979, die allerlei zaken behoort te regelen waar het gaat om migranten uit andere deelstaten.

Meer over deze studie in een artikel in Down to Earth (28 nov 2019): https://www.downtoearth.org.in/news/mining/crushing-job-study-points-out-risks-for-migrant-workers-at-stone-quarries-67459. De studie werd gepubliceerd in het National Journal of Labour and Industrial Law: http://lawjournals.stmjournals.in/index.php/jlil/article/view/109/236.

 

Noodlottige brand onthult wederom wijdverbreide onveiligheid Indiase fabrieken

Op 8 december stierven meer dan 40 mensen bij een fabrieksbrand in Delhi, India. De duidelijk onveilige fabriek benadrukt de dringende behoefte aan handhaving van brand- en bouwveiligheidsvoorschriften en een geloofwaardige bewaking van de veiligheid in India. Hoewel er al enige (schade)vergoeding toegezegd is, zal er meer nodig zijn om de getroffen werknemers en hun families billijke en volledige compensatie te garanderen.

Volgens berichten in de media brak de brand uit op zondagochtend vroeg in een fabriek in een woonwijk van Delhi met veel nauwe straatjes, in een gebouw waar meerdere producten, waaronder kleding, werd gemaakt. Veel van de werknemers van de fabriek, voornamelijk jonge migranten, maar ook een vijftal minderjarige kindarbeiders (enkele niet ouder dan 13!), sliepen in de fabriek toen de brand begon.

Lees meer over deze ramp op de site van Clean Clothes Campaign: https://cleanclothes.org/news/2019/fatal-indian-factory-fire-sheds-light-on-pervasive-workplace-violations.

Zie ook het artikel op orfonline.org dat meer aandacht besteed aan kinderarbeid in Delhi: https://www.orfonline.org/expert-speak/delhi-fire-tragedy-a-window-into-delhis-mounting-child-labour-problem-58652/ (10 dec 2019).

 

Steun het werk van Stichting Arisa!

Stichting Arisa wordt financieel gesteund door institutionele donoren en een groep individuen die het werk van Arisa een warm hart toedragen. Wij hechten grote waarde aan de financiële steun van degenen die ons werk waarderen, omdat dit aangeeft dat er veel mensen zijn die de doelen waarvoor wij ons inzetten óók belangrijk vinden. Elke gift aan Arisa – hoe groot of klein ook – is van harte welkom!

Stort uw bijdrage op bankrekening NL 81 TRIO 037 931 3200 t.n.v. Stichting Arisa te Utrecht o.v.v. “donatie”.

Wij wensen hierbij al onze donateurs en allen die ons werk dit jaar met belangstelling volgden een voorspoedig 2020! Wij hopen iedereen ook in het komende jaar weer op de hoogte te kunnen stellen van onze inzet voor mensenrechten in Zuid-Azië!

 

Volg ons ook op Twitter (https://twitter.com/arisafoundation/)
en LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/arisa-foundation/)!