Skip to main content
NieuwsNieuwsbrief

Arisa Nieuwsbrief – februari 2020

By 28 februari 2020No Comments7 min read

Welkom bij de maandelijkse digitale nieuwsbrief van Stichting Arisa

 

Volg Arisa op sociale media

Arisa is actief op sociale media. Onder de naam Arisa Foundation delen we berichten over mensenrechten in Zuid-Azië, vooral in relatie met de productieketens van o.a. kleding en textiel, natuursteen en zaden. Volg ons op Twitter en LinkedIn.

Met deze nieuwsbrief wil Arisa u met name op de hoogte houden van onze eigen activiteiten.

 

Internationale bijeenkomst over kinderarbeid  in mondiale productieketens

Op 27 januari nam Arisa deel aan de internationale bijeenkomst Taking next steps to end child labour in global supply chains in Leiden. De bijeenkomst bood de gelegenheid tot een constructieve dialoog om praktijken, uitdagingen en lessen te delen om kinderarbeid in wereldwijde productieketens te beëindigen. Sprekers waren onder meer de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Sigrid Kaag, en kinderrechtenactivist en Nobelprijswinnaar Kailash Satyarthi.
Nog steeds zijn 152 miljoen kinderen van 5 tot 17 jaar oud wereldwijd het slachtoffer van kinderarbeid. Overheden, bedrijven en NGO’s hebben zich daarom gecommitteerd aan de uitbanning van kinderarbeid in 2025, als onderdeel van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Meer en meer wordt erkend dat kinderarbeid de verantwoordelijkheid is van iedereen in de wereldwijde productieketens van vandaag.

Inbreng Arisa-partners MV Foundation en ARAVALI
Onze partners, Venkat Reddy van MV Foundation en Varun Sharma van ARAVALI, waren uitgenodigd om op de conferentie te spreken en hun ervaringen en inzichten te delen m.b.t. de kinderarbeidvrije zone-aanpak en de betrokkenheid van (lokale) bedrijven.
We maakten gebruik van het bezoek van onze partners aan Nederland om met hen met o.a. vertegenwoordigers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Tweede Kamer, de gemeente Amsterdam en de Algemene Onderwijsbond te discussiëren over kinderarbeid, arbeidsrechten, verplichte due diligence-wetgeving en de rol van het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven en overheden om mensenrechtenschendingen aan te pakken.

“Kinderarbeid houdt armoede in stand”, zegt Venkat Reddy van MV Foundation, die meer dan twintig jaar ervaring heeft met de implementatie van kinderarbeidvrije zones. Hij voegt eraan toe dat het een mythe is dat het inkomen van kinderen essentieel is voor gezinnen die in armoede leven. Hoewel hij niet ontkent dat elke cent helpt als je arm bent, kinderen die een paar cent verdienen houden vooral armoede en analfabetisme in stand. De aanwezigheid van kinderarbeid houdt de lonen van volwassenen laag omdat kinderen ongelijke concurrenten zijn op een arbeidsmarkt met een grote vraag naar goedkope arbeid. “In een productiegebied moet elk kind naar school gaan, en daar zijn extra maatregelen voor nodig. De invloed van bedrijven reikt nog niet tot aan de thuiswerkers.”
“Transparantie is essentieel voor ons werk in de praktijk om te weten met wie we kunnen samenwerken om duurzame verandering te waarborgen.” Aldus Varun Sharma van ARAVALI. Het is zijn ervaring dat het belangrijk is te weten welke internationale kopers betrokken zijn bij de productielocaties waar ARAVALI werkt. Internationale druk van overheden en bedrijven helpt om ook lokale bedrijven ertoe aan te zetten de arbeidsomstandigheden te verbeteren en collectieve acties te ondernemen.

Meer (achtergrond)informatie over de internationale bijeenkomst vindt u hier: https://takingnextsteps.nl/.

 

Tools en guidance-documenten voor online aanpak van kinderarbeid en gedwongen arbeid

Samen met vier kledingbedrijven en lokale partners heeft Arisa de afgelopen twee jaar gewerkt aan het project Remedies Towards a Better Workplace in Tamil Nadu, India. Eén van de resultaten van het project, dat ook in Bangladesh geïmplementeerd werd, is een serie tools voor het aanpakken van kinderarbeid en gedwongen arbeid en het in kaart brengen van de toeleveringsketen. Deze tools, mede ontwikkeld met de Fair Labor Association (FLA), helpen bedrijven om een dialoog met hun leveranciers aan te gaan, leveren ideeën voor het inventariseren van de toeleveringsketen en geven een overzicht van indicatoren voor kinderarbeid. Ze zijn nu online te vinden op de website van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel: https://www.imvoconvenanten.nl/nl/kleding-en-textiel/tools.

 

Meer transparantie in de kledingindustrie

Kleding- en schoenmerken en detailhandelaren hebben de afgelopen drie jaar hun informatievoorziening over hun toeleveringsketens drastisch verbeterd. Dit meldt een coalitie van o.a. vakbonden en mensenrechtenorganisaties (waaronder Clean Clothes Campaign en Human Rights Watch) in het in december gepubliceerde rapport Fashion’s Next Trend: Accelerating Supply Chain Transparency in the Garment and Footwear Industry. In 2016 kwam de coalitie met de “Transparency Pledge”, een minimale standaard voor transparantie in toeleveringsketens waarmee pleitbezorgers, werknemers en consumenten kunnen achterhalen waar de producten van een merk worden gemaakt.
Het rapport beschrijft hoe tientallen kledingmerken en detailhandelaren informatie over hun toeleveranciers openbaar hebben gemaakt. Dit is een belangrijke stap op weg naar het beter herkennen en aanpakken van arbeidsmisstanden in de kledingketen.

Lees meer over dit rapport op de website van Clean Clothes Campaign: https://cleanclothes.org/news/2019/surge-in-garment-industry-transparency.

 

OESO-conferentie 2020 over due diligence in de kleding- en schoenensector

Van 11-13 februari 2020 vond de OESO-conferentie over kleding en schoenen plaats, dit jaar gericht op due diligence. Twee Arisa-medewerkers reisden hiervoor af naar Parijs, vergezeld door een medewerker van onze Indiase NGO-partner SAVE uit Tirupur. Tijdens het forum waren er veel sessies over maatschappelijk verantwoord ondernemen vanuit verschillende invalshoeken. Thema’s als transparantie, gegevensuitwisseling, het blootleggen van verborgen delen van toeleveringsketens, veranderende handelsdynamiek, dierenwelzijn en monitoring en evaluatie zijn tijdens deze drie dagen aan de orde gekomen. Een van de belangrijkste sessies was gewijd aan de discussie over verplichte due diligence. Omdat vrijwillige initiatieven niet hebben geleid tot de gehoopte vooruitgang, lijkt wetgeving steeds meer steun te krijgen van verschillende belanghebbenden. Tijdens de discussie werd een ‘doordachte mix’ voorgesteld van wetgeving gecombineerd met bestaande multi-stakeholderinitiatieven. Het Convenant voor Duurzame Kleding en Textiel zou kunnen fungeren als leidend platform voor bedrijven en merken over hoe de beoogde wetten te implementeren.

Naast de geplande sessies bood de conferentie ook een goede gelegenheid om andere deelnemers te ontmoeten; veel mensen betrokken bij de kleding- en schoenenindustrie, van bedrijven en ministeries tot aan NGO’s en vakbonden, waren op het forum aanwezig. Daarom werden er verschillende nevenbijeenkomsten georganiseerd waaraan ook Arisa en partner SAVE deelnamen, een uitstekende kans om komende en lopende projecten en initiatieven met andere partijen en partners te bespreken, of om nieuwe organisaties te leren kennen. Het waren drukke maar interessante dagen!

 

Nieuwe fatale fabrieksbrand in India toont noodzaak voor preventieve veiligheidsmaatregelen

Een brand in de Nandan Denim-fabriek in de Indiase stad Ahmedabad heeft medio februari aan ten minste zeven arbeiders het leven gekost. Volgens berichten in de media werd het dodental veroorzaakt door ernstige veiligheidsgebreken in de fabriek. De enige vluchtweg voor de arbeiders zou een steile ladder geweest zijn. Deze brand toont daarmee pijnlijk de behoefte aan gecoördineerde preventieve veiligheidsmaatregelen in de Indiase kledingindustrie.
Op haar website claimt de fabriek een van ’s werelds grootste fabrikanten van geïntegreerde denimstoffen te zijn en heeft – op een nu verwijderde pagina – grote internationale kledingbedrijven genoemd, waaronder Wrangler, Zara, Joe Fresh, Target, VF Corp, Ralph Lauren en Primark als haar afnemers. De meeste van deze bedrijven hebben een recente inkooprelatie met de fabriek ontkend en de fabriek zelf heeft aangegeven dat op deze locatie voornamelijk voor de lokale markt wordt geproduceerd. Ondanks deze ontkenningen toont de Amerikaanse importdatabase Import Genius een aantal recente zendingen vanuit deze fabriek.
Het feit dat zelfs zo’n grote, internationaal producerende fabriek productie-eenheden kan blijven gebruiken die bij calamiteiten dodelijke vallen kunnen zijn, is een slecht teken voor de veiligheid van de vele onderaannemers en lokale producenten in het land.

Lees meer hierover in een artikel op de site van Clean Clothes Campaign (17 feb 2020): https://cleanclothes.org/news/2020/deadly-indian-factory-fire-again-shows-need-for-preventive-safety-measures-and-justice-for-workers.

 

Steun het werk van Stichting Arisa!

Stichting Arisa wordt financieel gesteund door institutionele donoren en een groep individuen die het werk van Arisa een warm hart toedragen.

Wij danken al onze donateurs die in 2019 hun steentje hebben bijgedragen aan onze werkzaamheden! Wij hechten grote waarde aan de financiële steun van degenen die ons werk waarderen, omdat dit aangeeft dat er veel mensen zijn die de doelen waarvoor wij ons inzetten óók belangrijk vinden.

Elke gift aan Arisa – hoe groot of klein ook – is van harte welkom!

Stort daarom wederom uw bijdrage op bankrekening NL 81 TRIO 037 931 3200 t.n.v. Stichting Arisa te Utrecht o.v.v. “donatie”.

 

 

Volg ons ook op Twitter (https://twitter.com/arisafoundation/)
en LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/arisa-foundation/)!