Skip to main content
NieuwsNieuwsbrief

Arisa Nieuwsbrief – april 2020

By 7 april 2020No Comments7 min read

Welkom bij de maandelijkse digitale nieuwsbrief van Stichting Arisa

 

Migrantenarbeiders in India hebben uw steun nodig

Op 31 maart zond Arisa een oproep rond voor donaties aan haar Indiase partners voor de ondersteuning van (migranten)arbeiders in met name de natuursteen- en kledingsector. Door de op 24 maart afgekondigde lockdown zitten deze arbeiders zonder enig inkomen of voedselvoorziening vast op plekken waar ze eerder werkten in o.a. internationale waardeketens die produceren voor de Europese markt.

Enkele dagen later heeft Arisa al ruim 8600 Euro kunnen overmaken aan een drietal partners die nu in hun regio’s zorgen voor onder meer de verstrekking van basisvoedselvoorzieningen onder de meest kwetsbare migranten en hun families: SAVE en READ in Tamil Nadu en Manjari in Rajasthan. Zie hieronder het verslag van SAVE, Manjari en READ over de besteding van hun financiële steun. Hoewel deze noodhulp verlichting biedt op de zeer korte termijn zal ook steun op de langere termijn nodig zijn.

Wij danken namens onze partners een ieder – particulier of bedrijf – die een bijdrage heeft gedaan. Onze actie loopt nog door en het is nog steeds mogelijk een bedrag over te maken op rekeningnummer NL81 TRIO 0379 313 200 t.n.v. Stichting Arisa o.v.v. “donatie partners Arisa”. U kunt ook direct via een Tikkie een donatie doen!

Help ons door ons verzoek te verspreiden via kennissen en familie: https://twitter.com/arisafoundation/status/1244915859782545410.

Ga voor meer informatie naar https://arisa.nl/oproep-200331/.

 

Hulpverlening SAVE, Manjari en READ aan migrantenarbeiders

Arisa partners SAVE en READ in Tamil Nadu en Manjari in Rajasthan ontvingen op 2 april elk een eerste bijdrage van 1.750 Euro uit de door Arisa opgezette donatie-actie.

SAVE ondersteunt de arbeidsmigranten die sinds 25 maart 21 dagen lang vastzitten door de door de regering afgekondigde lockdown. De plotselinge aankondiging van premier Modi kwam voor velen onverwacht, en verhindert hen terug te reizen naar hun geboortesteden en -dorpen in met name Odisha, Bihar, Assam, West-Bengalen, Uttar Pradesh en Madhya Pradesh.
De sluiting van de kledingfabrieken heeft grote invloed op het levensonderhoud van de arbeiders en hun families die noodgedwongen moeten achterblijven in de golfplaten onderkomens in de migrantnederzettingen, zonder voedselvoorziening. Hun werkgevers hebben de lonen niet uitbetaald aan arbeiders ondanks dat de overheid dit voorschrijft. Een aantal arbeiders had een treinreis terug naar huis geboekt, maar is dat geld kwijt omdat het treinverkeer stil ligt.
De tweede en de derde week van de lockdown zullen moeilijk zijn voor deze groep arbeiders omdat sociale zekerheid ontbreekt en de overheidsdistributie hen moeilijk bereikt o.a. omdat ze niet geregistreerd zijn.
SAVE ondersteunt deze migrantenarbeiders met voedselpakketten. De etenswaren die SAVE verstrekt bestaat uit 5 kg tarwemeel, 5 kg rijst, 2 kg linzen, 2 kg soja en 1 liter olie voor een familie van vier personen, ter waarde van € 20,-. Met de eerste overmaking door Arisa kunnen zo’n 360 mensen twee weken gesteund worden met basisvoedselvoorzieningen. Voor de aanschaf van groenten en kruiden hoopt SAVE nog extra steun te verwerven. Gelukkig kan Arisa op 7 april een tweede overmaking doen.

Met de financiële steun uit Nederland kan Arisa partner Manjari onmiddellijk hulp bieden aan gezinnen van zandsteenarbeiders in drie districten Karauli, Bilwara en Bundi in deelstaat Rajasthan. Die hulp bestaat uit het verstrekken van droge voedselrantsoenen, zeep en desinfectiemiddelen aan in totaal 225 gezinnen, voor een periode van zo’n 10 dagen. Daarnaast heeft Manjari een gemeenschapskeuken opgezet en biedt het counseling, voorlichting en ondersteuning bij het verkrijgen van overheidssteun voor de meest kwetsbare gezinnen in dit natuursteengebied. Ook is Manjari in het dorp Budhpura begonnen met het produceren van mondkapjes, waardoor de gemeenschap beter beschermd kan worden tegen het coronavirus. Veel inwoners hebben longaandoeningen vanwege jarenlang werken in de mijnen en met het hakken van zandsteen.

READ heeft aan tenminste 100 gezinnen van migrantenarbeiders in Erode district voedselpakketten verstrekt. Ook zet READ druk op de lokale overheid om deze groep arbeiders te ondersteunen vanuit de overheidsprogramma’s.

 

Verantwoord ondernemen in crisistijd

In deze crisistijd is het des te belangrijker dat bedrijven aandacht blijven houden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, niet alleen met het oog op de huidige toestand, maar ook vooruitkijkend naar de toekomst. Er zijn voortdurend meldingen van annuleringen bij de toeleveranciers van bestellingen door grote merken. De gevolgen hiervan worden afgewenteld op de arbeider. Verhalen over het niet doorbetalen van lonen van arbeiders zijn wijdverbreid. Meer dan ooit zijn verantwoorde inkooppraktijken nodig, en moeten er maatregelen worden genomen om de negatieve impact van de pandemie op leveranciers en hun werknemers te verzachten, met het oog op het overleven op lange termijn van belangrijke partnerschappen in de toeleveringsketen. Gedacht kan worden aan het niet annuleren van bestellingen die al in productie zijn; flexibele omgang met leveringstijden; financieel bijstaan van leveranciers in problemen, enzovoorts.

Er zijn inmiddels verschillende oproepen en ook richtlijnen verschenen over verantwoord ondernemen in deze corona-tijd. Een selectie:
“Guidelines for ‘Better’ Purchasing Practices Amidst the Coronavirus Crisis and Recovery” (Better Buying Institute, 2 april 2020)
“Verantwoord ondernemen in crisistijd” (Modint)
“How garment brands can ease the impact of Covid-19 across the supply chain” (Fair Wear)
“Vulnerable workers in supply chains need urgent protection to survive impact of Covid-19” (IDSN, 3 april 2020) – toegespitst op o.a. Dalits

 

Brief Arisa en maatschappelijke organisaties aan leden van het TruStone Initiatief

Arisa heeft samen met de andere maatschappelijk organisaties van het TruStone Initiatief n.a.v. de coronacrisis een oproep gedaan aan alle leden van het Initiatief om vooral in dialoog te gaan met toeleveranciers. Vanuit solidariteit, maar ook met het oog op de vitaliteit van de productie op langere termijn. In het TruStone Initiatief hebben de Nederlandse en Vlaamse natuursteensector samen met hun overheden, NGO’s en vakbonden afspraken gemaakt voor een meer verantwoorde productie en inkoop van natuursteen.

Door de maatregelen in India maar ook andere landen zitten veel arbeiders plotseling zonder inkomen. De organisaties roepen overheden en bedrijven op de veiligheid van werknemers te garanderen en voldoende inkomensgarantie te bieden in deze periode. Niet alleen voor de eigen werknemers, maar ook voor de werknemers in de keten bij toeleveranciers in risicolanden.

Lees de volledige brief hier: https://arisa.nl/wp-content/uploads/BriefAanLedenTruStone-Initiatief.pdf.

 

Actie sociale organisaties voor voedselvoorziening families in Panipat

Sinds de lockdown zijn veel migrantdagloners vertrokken op weg naar andere deelstaten op zoek naar mogelijkheden om in de komende 21 dagen in hun dagelijkse behoeften te voorzien. De lockdown was bedoeld om mensen niet te laten reizen en zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maar de tot stand gekomen migratie bewerkstelligt het tegendeel.

Zo ook in Panipat. Daar proberen Humana People to People India (HPPI) en andere sociale organisaties samen mensen er toe te bewegen niet te migreren vanwege de honger.

Al een dag na de lockdown werd een WhatsApp groep gevormd voor sociale organisaties en hun vrijwilligers in de regio om informatie te delen over de toestand in Panipat.

Inmiddels hebben de instellingen met elkaars hulp gezorgd voor voedsel voor 650 families in Panipat voor 20 dagen, en tegelijkertijd de mensen ingelicht over de voorzorgsmaatregelen m.b.t. het coronavirus. Het was voor de mensen een grote verrassing dat de organisaties zich om hen bekommerden bij deze ramp. Hen werd verteld niet te vluchten en veilig thuis te blijven en zo de verspreiding van het virus tegen te gaan.

 

Hulporganisaties willen solidariteit met ontwikkelingslanden tijdens coronacrisis

Een groep van meer dan 50 hulp- en mensenrechtenorganisaties waaronder Arisa, Hivos, Oxfam Novib, Save the Children en Terres des Hommes, wil dat het kabinet steun aan ontwikkelingslanden meeneemt in zijn pakket noodmaatregelen rond het nieuwe coronavirus. De organisaties maken zich zorgen over “het gebrek aan internationale coördinatie en solidariteit”, schrijven zij in een gezamenlijke verklaring.

“De meeste ontwikkelingslanden staan op dit moment nog maar aan het begin van de epidemie en beschikken niet over een hoogwaardig gezondheidszorgsysteem, goede waterleidingen of een stabiele voedselvoorziening”, aldus de organisaties. Zij pleiten voor een grensoverschrijdende aanpak van de corona-pandemie.

De zorgsystemen van ontwikkelingslanden zullen snel onder de druk bezwijken als er geen extra steun komt. Ook de voedselvoorziening loopt daar op termijn gevaar.

Ook waarschuwen de organisaties voor verslechtering van de mensenrechten in arme landen.

Lees meer hierover op de website van Hivos (30 maart 2020): https://www.hivos.nl/de-coronacrisis-vraagt-om-nationale-en-internationale-solidariteit/.

 

Volg Arisa op sociale media

Arisa is actief op sociale media. Onder de naam Arisa Foundation delen we berichten over mensenrechtenschendingen in Zuid-Azië, vooral in relatie met de productieketens van o.a. kleding en textiel, natuursteen en zaden. Volg ons op Twitter en LinkedIn.

Met deze nieuwsbrief wil Arisa u met name op de hoogte houden van onze eigen activiteiten.

 

 

Volg ons ook op Twitter (https://twitter.com/arisafoundation/)
en LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/arisa-foundation/)!