Skip to main content
NieuwsNieuwsbrief

Arisa Nieuwsbrief – mei 2020

By 7 mei 2020juli 30th, 2020No Comments

Welkom bij de maandelijkse digitale nieuwsbrief van Stichting Arisa

 

De lijdensweg van migrantenarbeiders duurt voort

Het probleem voor migrantenarbeiders in India wordt groter naarmate de lockdown voortduurt. Het zwaarst getroffen zijn de migrantenarbeiders in stedelijke gebieden. Zij willen graag terugkeren naar hun geboortestreek, maar zitten nu zonder geld, zonder (de beloofde) overheidssteun, zonder geschikte transportmiddelen en zonder voedsel. Lees meer hierover in een artikel geschreven door Venkat Reddy van onze samenwerkingspartner MV Foundation.

Dit artikel laat zien dat de steun voor migrantenarbeiders nog steeds nodig is. Sinds de eerste oproep voor donaties heeft Arisa al ruim € 12.000 kunnen overmaken aan haar Indiase partners. Zij ondersteunen daarmee (migranten)arbeiders in hun districten die sinds de lockdown veelal zonder inkomen en daarmee zonder geld voor levenshoud vastzitten. SAVE in Tamil Nadu heeft aan duizenden mensen – werkzaam bij een 200-tal kledingfabrieken – voedselpakketten uitgedeeld (zie foto). Ook READ in Tamil Nadu heeft aan honderden migrantenfamilies voedsel verstrekt, en druk gezet op de lokale overheid om deze groep te ondersteunen. Manjari in Rajasthan bood hulp aan zandsteenarbeiders en hun families, met voedselrantsoenen en mondkapjes. Daarnaast geven alle organisaties voorlichting aan de gemeenschappen in hun regio’s.

Aangezien het probleem van de (migranten)arbeiders nog verre van opgelost is, loopt onze actie nog door en is het nog steeds mogelijk een bedrag over te maken op rekeningnummer NL81 TRIO 0379 313 200 t.n.v. Stichting Arisa o.v.v. “donatie partners Arisa”. Ga voor meer informatie naar https://arisa.nl/oproep-200331/.

Wij danken namens onze partners een ieder – particulier of bedrijf – die reeds een bijdrage heeft gedaan!

 

De situatie van Indiase kinderen tijdens de COVID-19 pandemie

Kinderen die vóór de lockdown met hun familie thuis waren wonen momenteel nog in een enigszins beschermde omgeving. Een ander verhaal is het lot van kinderen die het huis hebben verlaten en verhandeld zijn als kindarbeiders, werkend in de natuursteenindustrie, de kledingindustrie of in de landbouw. Zij zijn na de lockdown door hun werkgevers in de steek gelaten omdat kinderarbeid illegaal is en moeten zichzelf nu zien te redden. In een aantal gevallen gaan ze met hongerige magen te voet op pad naar huis, een enkele keer met dodelijke afloop. Veel kinderen hebben geen andere keus dan onverzorgd en ongewenst in hun onderkomens achter te blijven. Vooral meisjes zijn kwetsbaar, vanwege de ongebreidelde genderdiscriminatie. De overheid heeft beloofd stappen te ondernemen het leed van arbeidsmigranten te verlichten, maar nog geen aankondigingen gedaan met betrekking tot kinderen.
Kinderrechtenactivist en Nobelprijswinnaar Kailash Satyarthi heeft om te voorkomen dat kinderen op straat komen en zichzelf moeten zien te redden, voorgesteld werkgevers die kinderen laten werken gedurende drie maanden amnestie te verlenen. Op dat voorstel is veel kritiek gekomen van kinderrechtenorganisaties in India.
Venkat Reddy van MV Foundation schrijft over de noodzaak om de rechten van kinderen goed in het oog te houden tijdens deze crisis. Lees zijn verslag op de site van WNCB.

 

Hulpverlening HPPI aan slachtoffers corona in Panipat

Humana People to People India (HPPI) in Panipat heeft de afgelopen weken veel werk verzet met de hulpverlening aan zo’n 700 families die slachtoffer werden van de corona-epidemie en de op 24 maart afgekondigde lockdown.
HPPI was niet alleen actief in het verstrekken van basisvoedselpakketten aan de behoeftige families, maar verspreidde daarbij tevens informatie over de te nemen veiligheidsmaatregelen, ook via een speciale WhatsApp groep voor vrijwilligers.
Leraren op bridge schools (scholen ter voorbereiding op het informele onderwijs) hebben contact opgenomen met ouders en kinderen over de bestrijding van het virus, en deelden ook voedselpakketten en mondkapjes uit aan de kinderen. Omdat mondkapjes schaars maar ook verplicht zijn is bij de bridge schools begonnen met de productie van kapjes zodat kinderen en familieleden die gratis kunnen krijgen.

 

Corona-hulpactiviteiten MV Foundation aan steengroeve-arbeiders in Ballikurava, Andhra Pradesh

MV Foundation (MVF) werkt al twee jaar samen met natuursteenverwerkingsbedrijf Arte en Arisa in het steengroevengebied in Ballikurava, Andhra Pradesh, aan het tot stand komen van een kinderarbeidvrije zone (CLFZ). De activiteiten zijn met name gericht op de kinderen van migrantenwerknemers werkzaam in de steengroeven aldaar. Deze migranten zijn voor het merendeel afkomstig uit Bihar en Odisha.
Door de beperkingen van de lockdown op de activiteiten in de groeven kwamen deze arbeiders zonder werk en inkomen te zitten. Mobilisers [opbouwwerkers, schakel tussen het MVF-programma en de lokale gemeenschap] van MVF blijven contact houden met de arbeiders en komen hen te hulp, door in samenwerking met de lokale overheid via comités gemeenschappelijke keukens op te zetten, en te zorgen voor de aanvoer van granen, peulvruchten, sanitaire kits en mondkapjes.
Meer over deze activiteiten in een verslag van MV Foundation.

 

Webinar “The Impact of COVID-19 On Garment Workers”

Op 24 april jl. organiseerde FEMNET (een Duitse NGO die opkomt voor de rechten van vrouwen in de kledingindustrie) een webinar over de impact van de corona-epidemie op kledingarbeiders in India en Bangladesh. Het webinar werd door meer dan 200 mensen gevolgd. Deelnemers aan het webinar waren onder meer vertegenwoordigers van SAVE en Cividep die verslag uitbrachten over de huidige situatie in India. De discussie ging met name over wat de arbeiders kan helpen en welke verantwoordelijkheid (Duitse) bedrijven daarvoor zouden moeten dragen.
Een presentatie van dit webinar, alsmede links naar informatie en documenten over de huidige situatie, vindt u op de website van FEMNET. De registratie van het webinar kunt u (in het Engels) bekijken op YouTube (93 min).

 

Zeven jaar na Rana Plaza leven kledingarbeiders Bangladesh nog steeds in gevaar

Op 24 april jl. was het zeven jaar gelden dat de Rana Plaza-fabriek in Bangladesh instortte, waarbij zo’n 1.134 mensen omkwamen en meer dan 2.000 anderen gewond raakten. In het gebouw waren vijf kledingfabrieken gevestigd die aan mondiale kledingmerken leverden. Zeven jaar later blijven onveilige arbeidsomstandigheden en dodelijke incidenten de wereldwijde kledingindustrie kenmerken. Na de ramp werd aanzienlijke vooruitgang geboekt door het juridisch bindende Bangladesh Accord on Fire and Building Safety. Het Akkoord overziet meer dan 1600 fabrieken en heeft 91% van alle veiligheidsgebreken verholpen die tijdens de reguliere inspecties zijn ontdekt, Deze vooruitgang lijkt teniet gedaan te worden omdat het akkoord binnenkort wordt vervangen door een nationaal Ready-Made Garments Sustainability Council, waarin volgens arbeidsrechtenorganisaties effectieve waarborgen voor de bescherming van werknemers ontbreken.
De response van merken en retailers op de Covid-19 -pandemie brengt het leven van kledingarbeiders in de wereldwijde toeleveringsketens verder in gevaar: Bangladesh werd zwaar getroffen door annuleringen van bestellingen en uitgestelde betalingen. Meer dan twee miljoen voornamelijk vrouwelijke kledingarbeiders hebben hun baan verloren of zijn ontslagen, velen zonder salaris of vergoeding.
Lees meer over de situatie in Bangladesh op de website van Schone Kleren Campagne (23-4-2020).

 

Kledingsector moet nú stappen zetten om kledingarbeiders te beschermen

Als lid van de Clean Clothes Campaign, ondersteunt Arisa onderstaande verklaring:
De COVID-19 pandemie legde afgelopen weken pijnlijk bloot hoe ongelijk de machtsverhoudingen in de wereldwijde kledingsector zijn, waarbij uiteindelijk de arbeiders het onderspit delven. Organisaties, aangesloten bij de Clean Clothes Campaign, roepen zowel kledingmerken en -handelaren als overheden en andere stakeholders op om in actie te komen: Zorg voor de kwetsbaarste en vaak hardst getroffen arbeidskrachten in de keten. Bouw aan een toekomst waarin werknemers toegang hebben tot een leefbaar loon en een sociaal vangnet.
Lees de volledige (Engelstalige) tekst van de oproep op de site van Clean Clothes Campaign.
Op die site vindt u ook de volledige lijst met eisen.

 

Overheid moet alleen duurzame en sociaal rechtvaardige bedrijven steunen

Bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis kunnen bij de overheid aankloppen voor staatssteun. Die steun is onderdeel van een noodpakket voor de economie dat het kabinet in maart heeft gepresenteerd, naast andere maatregelen die bedrijven lucht moeten geven om de uitbraak van het coronavirus te doorstaan. Het kabinet staat op het punt tientallen miljarden euro’s van toekomstige generaties te lenen om bedrijven te beschermen tegen faillissement. Zowel aan duurzame als aan niet-duurzame bedrijven. Dit biedt een uitzonderlijke kans om onze economie te verduurzamen en de kans op veiligheid en welvaart van onze kinderen te verbeteren. Om die reden zouden giften van de overheid moeten zijn voorbehouden aan ondernemingen die jaarlijks verantwoording afleggen over hun bijdrage aan het verduurzamen van hun primaire productieproces. Aan bedrijven die de afgelopen jaren hun aandeel hebben bijgedragen als het gaat om belasting betalen, bedrijven die blijkgeven van sociale rechtvaardigheid, en bedrijven waarvan de producten en diensten bijdragen aan een duurzame toekomst. Arisa steunt deze oproep van harte.
Voor meer informatie, lees het artikel hierover in de Volkskrant (25-4-2020), het statement van MVO Platform (14-4-2020) en het opinie-artikel van SOMO (25-4-2020).

 

Visiestuk Brede Nationale Due Diligence-Wetgeving

Volgens het MVO Platform is due diligence-wetgeving in Nederland nodig om de negatieve impact van bedrijven op mens en milieu in internationale ketens te minimaliseren. Deze due diligence-wetgeving dient ingevoerd te worden in aanvulling op onderdelen van het bestaande Nederlandse MVO-beleid, dat tot nu toe vooral is gestoeld op zelfregulering.
Brede due diligence-wetgeving moet aan een aantal kenmerken voldoen om effectief te zijn en daadwerkelijk bij te dragen aan het verminderen van negatieve impacts op mens en milieu in productielanden. Het MVO Platform heeft met experts uit productielanden, het bedrijfsleven, de wetenschap en het maatschappelijk middenveld gezocht naar de beste manier om wetgeving vorm te geven die impact heeft in productielanden, proportionele administratieve lasten met zich meebrengt én past in het huidige Nederlandse rechtssysteem.
Meer informatie hierover vindt u op de website van MVO Platform (7-5-2020); download hier ook het Visiestuk Brede Nationale Due Diligence MVO Platform en de vragen en antwoorden over het voorstel.

 

Nieuwe website Work: No Child’s Business

Op 1 juli 2019 is het programma Work: No Child’s Business (WNCB) van start gegaan. Het is een alliantie van Stop Kinderarbeid (waaronder Arisa), UNICEF Nederland en Save the Children Nederland. Het programma wordt ondersteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
WNCB streeft ernaar dat kinderen en jongeren vrij zijn van kinderarbeid en genieten van hun recht op goed onderwijs en (toekomstig) menswaardig werk. De Alliantie werkt in zes landen: Ivoorkust, India, Jordanië, Mali, Oeganda en Vietnam, in vijf sectoren met veel kinderarbeid: kleding, textiel en schoenen, goud en mijnbouw, natuursteen, cacao en de informele sector, waaronder huishoudelijk en agrarisch werk. Samen met gemeenschappen, scholen, regeringen, maatschappelijke organisaties, vakbonden en particuliere actoren wordt gewerkt aan duurzame oplossingen voor kinderen en hun families.
Sinds kort heeft WNCB een nieuwe website. Bezoek hiervoor https://www.wncb.org.

 

Volg Arisa op sociale media

Arisa is actief op sociale media. Onder de naam Arisa Foundation delen we berichten over mensenrechtenschendingen in Zuid-Azië, vooral in relatie met de productieketens van o.a. kleding en textiel, natuursteen en zaden. Volg ons op Twitter en LinkedIn.

Met deze nieuwsbrief wil Arisa u met name op de hoogte houden van onze eigen activiteiten.

 

 

Volg ons ook op Twitter (https://twitter.com/arisafoundation/)
en LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/arisa-foundation/)!