Skip to main content
NieuwsNieuwsbrief

Arisa Nieuwsbrief – september 2020

By 23 september 2020oktober 8th, 2020No Comments

Welkom bij de maandelijkse digitale nieuwsbrief van Stichting Arisa

 

Campagne Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen

Arisa is samen met een coalitie van bedrijven, academici, kerken, vakbonden en maatschappelijke organisaties het Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen (IDVO) gestart. Deze coalitie wil ervoor zorgen dat mensenrechten en het milieu in de productieketens van bedrijven worden gerespecteerd, en pleit voor bindende due diligence wetgeving in Nederland. Bedrijven moeten verantwoordelijkheid nemen voor de omstandigheden in hun gehele productieketen. Transparantie en het belonen van de koplopers is hierin belangrijk.

Via de nieuwe website https://www.idvo.org kunnen bedrijven en organisaties zich aansluiten om met een logo en eventueel een statement de boodschap van de coalitie te ondersteunen.

 

De grote impact van COVID-19 op de werkende bevolking in India

Arisa organiseerde met Mondiaal FNV op 30 juni een expert-webinar over de zorgelijke ontwikkelingen omtrent de arbeidswetgeving in India. Genodigden uit het bedrijfsleven, overheid, politiek, maatschappelijk middenveld en Indiase experts discussieerden over de versoepeling van de arbeidswetgeving door de Indiase overheid. Deze versoepeling is bedoeld om de economie te stimuleren en meer investeringen aan te trekken tijdens de Covid-19 crisis, maar veroorzaakt negatieve effecten voor werknemers en hun families.

Een compilatie van dit webinar, met reacties van vertegenwoordigers van NGO’s, vakbonden, beleidsmakers en het bedrijfsleven is inmiddels gepubliceerd op de website van Mondiaal FNV.

 

Beweging bij gemeenten in Nederland over het gebruik van natuursteen

In een aantal Nederlandse gemeenten – waaronder Alkmaar, Apeldoorn, Assen, Den Bosch, Deventer, Lansingerland, Midden-Groningen, Nieuwegein en Oosterhout – zijn vragen gesteld door gemeenteraadsleden over het gebruik van natuursteen in hun gemeente, en of daar ook aandacht is voor de arbeidsomstandigheden in de keten. Aanleiding hiervoor was de publicatie van het rapport “Between a rock and a hard place” door Arisa in juni van dit jaar. De gemeenten Eindhoven en Den Haag hebben intussen toegezegd lid te worden van het TruStone Initiatief.

Het TruStone Initiatief is het eerste IMVO-convenant waar ook gemeenten aan deelnemen. De rol van inkopers van gemeenten is belangrijk: bedrijven zullen nog meer gestimuleerd worden MVO-risico’s in hun keten terug te dringen als er bij aanbestedingen aandacht wordt gevraagd voor de herkomst van het natuursteen en de arbeidsomstandigheden bij de winning daarvan. De gemeente Amsterdam is een stadsbrede aanbesteding voor natuursteen gestart. Deze aanbesteding omvat een negental ‘esthetische groepen’ van natuursteen die vaak in de openbare ruimte van de stad Amsterdam worden toegepast. In deze aanbesteding wordt bijzondere aandacht besteed voor de Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) en het Convenant TruStone.

Op 15 en 16 september hebben Arisa-medewerkers Gine Zwart en Lizette Vosman deelgenomen aan een conferentie in Stuttgart voor aanbestedende diensten in Duitsland. Zij hebben een workshop verzorgd over het TruStone Initiatief, samen met Frank van Sloun van de gemeente Amsterdam. Informatie over deze conferentie vindt u hier.

In Duitsland heeft ook het blad Naturstein van het platform voor natuursteen in Duitsland aandacht besteed aan het rapport “Between a rock and a hard place”.
Om ook een dialoog te kunnen starten met Franse natuursteenbedrijven heeft Arisa onlangs een Franse vertaling uitgebracht.

 

 

Bestrijding van kinderarbeid in kledingketens van Nederlandse merken

Samen met vier kledingbedrijven en (lokale) partners in India heeft Arisa de afgelopen drie jaar gewerkt aan het project Remedies Towards a Better Workplace, om kinderarbeid in de toeleveringsketens van kleding te voorkomen en uit te bannen. Het project richtte zich op onderdelen van de keten waarop bedrijven aangesloten bij het Convenant Duurzame Kleding en Textiel direct invloed kunnen uitoefenen.

Het project resulteerde o.a. in een meer duurzame impact voor werknemers door samenwerking en overleg van bedrijven met lokale NGO’s en leveranciers, de ontwikkeling van tools voor de aanpak van kinderarbeid en trainingen in fabrieken.

De belangrijkste conclusies uit het project en enkele ervaringen van projectpartners en lokale deelnemende fabrieken vindt u hier.

 

Rapport over 30 jaar ervaring met Indiase wet ter voorkoming van geweld tegen Dalits en tribale gemeenschappen (Adivasi)

De Grondwet van India schafte onaanraakbaarheid af in 1950. In 1955 volgde de Untouchability (Offences) Act die na enkele wijzigingen in 1989 resulteerde in de Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act.

Op 11 september publiceerde het Indiase Institute of Human Rights Advocacy and Research het lijvige rapport “The elusive search for justice – 30 Year review of the SCs & STs (PoA) Act”. Het boekwerk verzamelt de ervaringen van degenen die zich bezighouden met discriminatie op basis van afkomst, op lokaal of mondiaal niveau, van de gestigmatiseerde gemeenschappen tot de internationale solidariteits-gemeenschap. De vooruitgang in de afgelopen 30 jaar is wisselend, er zijn nog steeds grote problemen. Zo zijn huwelijken tussen verschillende kasten eigenlijk nog steeds verboden. Meer dan 90% van de aangiftes die worden ingediend in het kader van de wet leiden tot vrijspraak, zodat de drempel om aangifte te doen wel erg hoog wordt. Kastendiscriminatie op de werkvloer is nog steeds aan de orde van de dag. Het rapport schetst een openhartig beeld van de vele problemen waarmee de mensenrechtenverdedigers van Dalit en Adivasi worden geconfronteerd – vooral als ze uit de gemeenschappen zelf komen, met de hoop hieruit lessen te trekken voor de toekomst.

Arisa-directeur Sandra Claassen schreef een bijdrage over de positie en uitbuiting van Dalits in internationale toeleveringsketens van bedrijven en nam deel aan het webinar waarin de publicatie gepresenteerd werd. Ook oud-directeur van Arisa Gerard Oonk schreef een bijdrage over zijn ervaringen.
Het rapport, alsmede een tweede deel met cijfermateriaal, is hier te downloaden.

 

Aandacht voor Arisa-rapport Sowing Hope

Het in juni gepubliceerde rapport “Sowing Hope” toonde aan dat in de katoen- en groentezaadproductie in India in de afgelopen 5 jaar kinderarbeid tot een derde is afgenomen, met name in gebieden waar aanzienlijke interventies plaatsvonden. Helaas is het gat tussen betaald loon en minimum-loon wel groter geworden.

In de 5e Nieuwsbrief Zaden (juli 2020) van FNV Agrarisch Groen/Mondiaal FNV werd nader op het rapport ingegaan.

Ook de nieuwsbrief van FNV Agrarisch Groen besteedde in augustus aandacht aan het rapport.

Het International Dalit Solidarity Network (IDSN) belichtte in een artikel n.a.v. het rapport (16 juni 2020) het grote aandeel Dalits en Adivasi onder de kinderen werkzaam in de zadenindustrie.

Ook branchevereniging Plantum reageerde op haar website op het rapport (11 juni 2020).

 

Kinderarbeidvrije zones in Panipat

Op 1 januari 2018 startte Humana People to People India (HPPI) in Panipat het project Children in the Forgotten Link of the Textile Value Chain, in samenwerking met Arisa en Sympany.

Het district Panipat in de Indiase deelstaat Haryana is hét textielrecyclingcentrum van de wereld. Tweedehands kleding van over de hele wereld wordt naar de recyclingeenheden van Panipat gebracht om te worden verwerkt tot nieuwe producten, zoals dekens, matten en huishoudtextiel. HPPI startte het project om het probleem van kinderarbeid in deze fabrieken aan te pakken.

De voortgang en uitdagingen van het project bij het creëren van een kinderarbeidvrije zone in de drie wijken van Panipat heeft HPPI samengevat in een brochure. Dit document laat het grote belang zien van kwaliteitsonderwijs en de betrokkenheid van de gemeenschap om van het streven naar kinderarbeidvrije zones een succes te maken. De brochure kunt u hier downloaden.

In het kader van hetzelfde project publiceerde Arisa in juni samen met Sympany het rapport “Textile Recycling Unravelled” dat aantoonde dat de keten van textielrecycling in Panipat complex is en gepaard gaat met risico’s op kinderarbeid en slechte arbeidsomstandigheden.

 

Kledingarbeiders lopen miljarden salaris mis door corona

Arbeiders in kledingproductielanden zijn de afgelopen maanden voor tussen de 2,7 en 4,9 miljard euro aan salarissen misgelopen als gevolg van ontslagen en werkvermindering. Miljoenen medewerkers van kledingfabrieken over de hele wereld hebben maandenlang niet hun normale loon ontvangen of werden helemaal niet betaald, aldus een nieuw rapport van de Schone Kleren Campagne (SKC) in samenwerking met het Worker Rights Consortium uit de VS.

Sinds het begin van de coronacrisis verkeert de kledingindustrie in diepe recessie, eerst doordat grondstoffen en textiel uit China niet voorhanden waren en sinds maart doordat de vraag naar kleding in de Europa, de VS en Japan opdroogde als gevolg van de lockdowns.
In het rapport, getiteld “Un(der)paid in the pandemic”, wordt voor een aantal Aziatische productielanden een gedetailleerde inschatting gemaakt van niet-betaling van lonen in de maanden maart, april en mei als gevolg van annuleringen van bestellingen door kledingmerken, opgelegd onbetaald verlof en door de staat gesanctioneerde loonsverlagingen. Op basis van informatie van vakbonden en arbeidsorganisaties ter plaatse en een analyse van openbare bronnen schat SKC in dat kledingarbeidsters in Zuid- en Zuidoost-Azië ruim 38% minder loon ontvingen dan hun reguliere inkomen. In sommige regio’s in India steeg dit aandeel zelfs boven de 50%.
Lees meer hierover in een artikel op de website van SKC. U kunt hier ook het rapport downloaden.

De Society for Labour & Development in Delhi publiceerde in juni het rapport “Garment Workers in India’s Lockdown: Semi-starvation and De-humanization Lead to Exodus”. Het rapport stelt dat kledingexporteurs in India, in de steek gelaten door modemerken en zonder steun van centrale en deelstaatregeringen, op hun beurt hun arbeiders in de steek lieten. Werknemers – met name in de National Capital Region en Tamil Nadu – meldden omstandigheden van honger, ontmenselijking, dwangarbeid, en reisverboden. Download dit rapport hier.

 

Aangezien het probleem van de (migranten)arbeiders ten gevolge van de lockdown nog verre van opgelost is, loopt de actie van Arisa om geld in te zamelen voor haar Indiase partners nog door en is het nog mogelijk een bedrag over te maken op rekeningnummer NL81 TRIO 0379 313 200 t.n.v. Stichting Arisa o.v.v. “donatie partners Arisa”. Ga voor meer informatie naar https://arisa.nl/oproep-200331/.
Wij danken namens onze partners een ieder – particulier of bedrijf – die reeds een bijdrage heeft gedaan!

 

Volg Arisa op sociale media

Arisa is actief op sociale media. Onder de naam Arisa Foundation delen we berichten over mensenrechtenschendingen in Zuid-Azië, vooral in relatie met de productieketens van o.a. kleding en textiel, natuursteen en zaden. Volg ons op Twitter en LinkedIn.

Met deze nieuwsbrief wil Arisa u met name op de hoogte houden van onze eigen activiteiten.

 

 

Volg ons ook op Twitter (https://twitter.com/arisafoundation/)
en LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/arisa-foundation/)!