Skip to main content
NieuwsNieuwsbrief

Arisa Nieuwsbrief – november 2020

By 26 november 2020januari 5th, 2021No Comments

Welkom bij de maandelijkse digitale nieuwsbrief van Stichting Arisa

 

Indiase overheid bemoeilijkt functioneren NGO’s door aanpassing FCRA-wet

VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, Michelle Bachelet

In India is de FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) wet aangepast. Deze wet reguleert hoe NGO’s in India gelden uit het buitenland mogen ontvangen. De samenwerkings­partners van Arisa voldoen aan deze wet, maar de aanpassingen van september 2020 vergen veel extra inspanningen.
Een samenvatting van de aanpassingen vindt u hier.

De VN Hoge Commissaris voor Mensenrechten, Michelle Bachelet, heeft zich sterk uitgesproken over de nieuwe aanpassing en de consequenties voor het maatschappelijk middenveld in India.

Eind september heeft Amnesty International besloten haar activiteiten in India stop te zetten omdat de Indiase regering de bankrekeningen bevroren had. Momenteel beraadt Amnesty International zich over de vraag hoe het belangrijke mensenrechtenwerk in India toch voortgezet kan worden.

Ook Arisa heeft haar zorgen geuit aan Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok, onder meer over de gevolgen voor programma’s die met Nederlands ontwikkelings­samenwerkings­budget gefinancierd zijn. We hebben de Minister gevraagd deze kwestie te bespreken met zijn collega’s in de EU en in India. In zijn antwoord laat minister Blok weten dat het onderwerp zijn aandacht heeft.

 

Nieuw project met kledingbedrijven en maatschappelijke organisaties van start in Tamil Nadu, India

Arisa coördineert een nieuw driejarig project, Factory support programme: continuous improvement of labour conditions in Tamil Nadu, India, dat op 1 september 2020 van start ging. Zeven kledingbedrijven die zijn aangesloten bij het Convenant voor Duurzame Kleding en Textiel werken samen met hun leveranciers, SER, Mondiaal FNV, de Indiase organisatie SAVE en Arisa om bedrijfsprocessen te verbeteren en arbeidsomstandigheden in de keten aan te pakken. In Tamil Nadu zal door SAVE een groot trainingsprogramma uitgerold worden voor management en arbeiders, met speciale aandacht voor discriminatie & gender, kinderarbeid, gedwongen arbeid, vrijheid van vakvereniging, leefbaar loon en veiligheid en gezondheid op de werkplek.
Voor meer informatie over dit nieuwe project, zie hier.

 

Project “Together for Decent Leather” van start

Op 10 november vond de aftrap plaats van het programma Together for Decent Leather. Dit programma wordt gevormd en uitgevoerd door een Europees-Aziatisch consortium, bestaande uit de volgende organisaties: SOMO en Arisa (Nederland), Bangladesh Labour Foundation (BLF), Cividep India, INKOTA (Duitsland), NOW Communities (Pakistan) en Südwind (Oostenrijk). De deelnemers willen de arbeidsomstandigheden in de toeleveringsketen van leer verbeteren. Doel is bevordering van de naleving van internationale arbeidsnormen en maatschappelijk verantwoord ondernemen in toeleveringsketens van leren kleding, schoenen en accessoires in productiecentra in India, Pakistan en Bangladesh.

Tijdens de online aftrap van het programma presenteerden Cividep, NOW Communities en BLF de belangrijkste feiten en cijfers over de leerindustrie in hun land. Ze gingen in op hun inspanningen om schendingen van arbeidsrechten in te perken en op de impact die de COVID-19-crisis heeft gehad op werknemers en hun gezinnen in de drie landen. De Europese organisaties presenteerden de plannen op het gebied van lobby richting overheden en bedrijven.

Lees meer over het programma op de website: https://togetherfordecentleather.org/.

 

Ontwikkelingen in de natuursteensector in Rajasthan

In opdracht van het natuursteenconvenant TruStone is een rapportage over de verduurzaming van de natuursteenketen opgesteld. Hierin zijn aanbevelingen opgenomen over hoe aanbestedende diensten kunnen bijdragen aan verbeteringen voor mens en milieu in de toeleveringsketens van natuursteen. Een bijlage van de rapportage is gewijd aan een onafhankelijke risicoanalyse uitgevoerd in twee regio’s in India, in samenwerking met Arisa. Deze analyse laat zien met welke risico’s inkopers van natuursteen te maken kunnen krijgen. De analyse is besproken met bedrijven, overheden en lokale stakeholders met als doel om gezamenlijk te werken aan verbeteringen.
Meer informatie over de rapportage vindt u hier.

Op 30 oktober namen Arisa en Indiase partners deel aan een workshop over een meer duurzame en ethische zandsteensector in Rajasthan, als onderdeel van de India & Sustainability Standards Conference. Punten die naar voren kwamen waren onder meer de noodzaak alle belangrijke stakeholders, inclusief de rechthebbenden zoals de arbeiders, te betrekken bij de aanpak van misstanden in de sector en – door elke spreker benadrukt – het belang van samenwerking. Een verslag van conferentie en workshop is binnenkort te vinden op: https://www.sustainabilitystandards.in/sessions/.

American Bar Association Center for Human Rights heeft een studie uitgevoerd naar de zandsteenindustrie in Rajasthan. Daarbij kwamen mensenrechtenschendingen in de toeleveringsketen van de VS aan het licht, zoals dwangarbeid, kinderarbeid, lage lonen en gevaren voor de gezondheid en veiligheid op het werk. Het rapport Tainted Stones: Bonded Labor and Child Labor in the India-U.S. Sandstone Supply Chain (aug 2020) komt met een uitgebreide lijst aanbevelingen voor de Indiase en Amerikaanse overheden en bedrijven, voor maatschappelijke organisaties en voor vakbonden om die schendingen van mensenrechten aan te pakken. Het rapport is hier te vinden. Naar aanleiding van dit rapport heeft het Amerikaanse Ministerie voor Arbeid zandsteen op de zogeheten Sweat & Toil lijst geplaatst.

 

Gemeente Alkmaar wil zich aansluiten bij natuursteenconvenant TruStone

In de Alkmaarse gemeenteraad zijn vragen gesteld door ChristenUnie en GroenLinks over de inkoop van natuursteen voor de renovatie van de Langestraat in 2015. “De herkomst van de tegels is dubieus, de arbeidsomstandigheden waaronder de natuursteen wordt gewonnen dikwijls beroerd.” Aldus het Noordhollands Dagblad in een artikel op 11 oktober 2020. In dit artikel wordt ook gemeld dat Alkmaar het voornemen heeft zich aan te sluiten bij TruStone. Alkmaar volgt hiermee Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Goes, Leusden, Nijmegen en een aantal Vlaamse gemeenten die zich al eerder aansloten bij het initiatief.

 

Eerste Indiase nieuwsbrief van programma “Work: No Child’s Business”

Work: No Child’s Business India heeft onlangs haar eerste nieuwsbrief uitgebracht. WNCB is een in juli 2019 gestart programma dat in zes landen wil werken aan het beëindigen van alle vormen van kinderarbeid tegen 2025. WNCB is een alliantie van Stop Kinderarbeid (waaronder Arisa), UNICEF en Save the Children en werkt met lokale organisaties in India, Ivoorkust, Jordanië, Mali, Uganda en Vietnam. Samen met gemeenschappen, scholen, regeringen, maatschappelijke organisaties, vakbonden en bedrijven wordt gewerkt aan duurzame oplossingen voor kinderen en hun families. Meer informatie over het initiatief vindt u op https://www.wncb.org.

In de eerste Indiase nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan onder meer de gevolgen van de COVID-19 pandemie op kinderen en de mogelijke impact van de Indiase New Education Policy (2020) op kinderarbeid.
U kunt de nieuwsbrief hier downloaden.

 

De grote impact van COVID-19 op de werkende bevolking in India

In de vorige nieuwsbrief attendeerden we u al op een videocompilatie van een webinar dat Arisa en Mondiaal FNV op 30 juni organiseerden over de zorgelijke ontwikkelingen omtrent de versoepelde arbeidswetgeving in India. Deze versoepelingen zijn bedoeld om de effecten van de coronapandemie op de economie aan te pakken. We discussieerden over de gevolgen hiervan met genodigden uit het bedrijfsleven, overheid, politiek, maatschappelijk middenveld en Indiase experts. Inmiddels zijn verschillende filmpjes, met de bijdragen van NGO’s, vakbonden, beleidsmakers en het bedrijfsleven, gepubliceerd op de website van Mondiaal FNV.

 

Nieuw rapport Schone Kleren Campagne over uitbuiting in kledingindustrie

Schone Kleren Campagne heeft onlangs een nieuw rapport uitgebracht dat de schijnwerper richt op de minder fraaie kanten van de kledingindustrie: het probleem van veel t lage lonen voor de kledingarbeiders. Volgens het rapport Out of the shadows. A spotlight on exploitation in the fashion industry kan transparantie een oplossing zijn voor dit probleem. Deze conclusie volgt uit recent veldonderzoek onder 490 kledingarbeiders in een aantal lagelonenlanden (China, India, Indonesië, Oekraïne en Kroatië) samen met gelijktijdig onderzoek onder 108 kledingmerken en retailers in veertien rijke landen. Het veldonderzoek toont aan dat kledingarbeiders gedwongen worden om hoge dagelijkse productiequota te halen en buitensporige overuren moeten maken.

Meer over het rapport leest u op de website van Schone Kleren Campagne.

 

Aangezien het probleem van de (migranten)arbeiders ten gevolge van de lockdown nog verre van opgelost is, loopt de actie van Arisa om geld in te zamelen voor haar Indiase partners nog door en is het nog mogelijk een bedrag over te maken op rekeningnummer NL81 TRIO 0379 313 200 t.n.v. Stichting Arisa o.v.v. “donatie partners Arisa”. Ga voor meer informatie naar https://arisa.nl/oproep-200331/.
Wij danken namens onze partners een ieder – particulier of bedrijf – die reeds een bijdrage heeft gedaan!

 

Volg Arisa op sociale media

Arisa is actief op sociale media. Onder de naam Arisa Foundation delen we berichten over mensenrechtenschendingen in Zuid-Azië, vooral in relatie met de productieketens van o.a. kleding en textiel, natuursteen en zaden. Volg ons op Twitter en LinkedIn.

Met deze nieuwsbrief wil Arisa u met name op de hoogte houden van onze eigen activiteiten.