Skip to main content
NieuwsNieuwsbrief

Arisa Nieuwsbrief – april 2021

By 9 april 2021april 28th, 2021No Comments9 min read

Welkom bij de dertiende maandelijkse digitale nieuwsbrief van Stichting Arisa

 

Arisa zoekt een communicatie-expert

De activiteiten van Arisa nemen toe en breiden uit. Een belangrijk onderdeel van het werk is de communicatie naar buiten toe, via rapporten, persberichten, kamervragen, sociale media, de website en de nieuwsbrief. Om dit nog beter te stroomlijnen creëren we per 1 juli 2021 een nieuwe functie voor een communicatie-expert. Kent u iemand die Arisa zou kunnen versterken of bent u zelf geïnteresseerd?
De vacature is te vinden op onze website. Verspreiden wordt zeer gewaardeerd!

 

Website 40 jaar LIW/Arisa live!

Dit jaar besteden we aandacht aan het 40-jarig bestaan van onze organisatie. Dat doen we in de nieuwsbrief, maar ook op een speciale pagina op onze website. Kijk voor een overzicht van de geschiedenis van LIW/Arisa op https://arisa.nl/40jaarliw-arisa/.

Heeft u zelf nog een bijzondere herinneringen aan de Landelijke India Werkgroep? Wij willen graag ook reacties vanuit ons netwerk opnemen. Stuur uw verhaal (max. 250 woorden) naar info@arisa.nl. Foto’s zijn natuurlijk ook welkom. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd!

Na 40 jaar is de Landelijke India Werkgroep nog steeds actief, nu onder de naam Arisa. We worden gesteund via projectfinanciering en een aantal trouwe donoren die ons werk een warm hart toedragen. We bedanken iedereen die ons door de jaren heen gesteund heeft. Het werk is de komende jaren nog steeds hard nodig! Daarom roepen we de lezers op om ons te blijven steunen. Elke gift aan Arisa – hoe groot of klein ook – is van harte welkom en wordt ingezet om het leven van gemarginaliseerde groepen in India en Zuid-Azië te verbeteren.
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL 81 TRIO 037 931 3200 t.n.v. Stichting Arisa te Utrecht o.v.v. “donatie”.

 

Landelijke India Werkgroep: de jaren 1985-1990

Eind 1984 verhuisde de vereniging Landelijke India Werkgroep van Voor Clarenburg 10 naar de bovenste verdieping van het gebouw van de Kargadoor aan Oudegracht 36. In de beschikbare zalen daar organiseerde LIW informatieavonden en bijeenkomsten. Er waren in die tijd ruim 125 mensen op lokaal niveau actief in een van de LIW-groepen, en op het secretariaat werkten inmiddels drie betaalde medewerkers en een tiental vrijwilligers.
Begin jaren 80 ontstonden binnen de werkgroep twee stromingen: de ene groep wilde verder bijdragen aan politieke bewustwording over India in Nederland, met solidariteitsacties ten behoeve van progressieve groeperingen in India; de andere groep wilde zich meer richten op het bekritiseren van de Indiase overheid en politiek lobbywerk en het doen van beleidsaanbevelingen. Op een algemene ledenvergadering in 1984 werd besloten dat LIW zich meer zou gaan richten op de relatie India-Nederland.
Lees verder….

 

Terugblik van Shantha Sinha op haar samenwerking met LIW/Arisa…

Na onze oproep voor verhalen over 40 jaar Arisa/LIW ontvingen we meerdere bijdragen. De komende tijd zullen we deze via de speciale webpagina en de nieuwsbrief met u delen. In deze nieuwsbrief het verhaal van Shantha Sinha, oprichter van MV Foundation, al jarenlang partner van Arisa/LIW.

LIW-projectmedewerker (en later directeur) Gerard Oonk bezocht Mamidipudi Venkatarangaiya Foundation (MVF) meer dan drie decennia geleden. MVF was toen nog een kleine NGO die zich inzette voor de uitbanning van kinderarbeid in de afgelegen dorpen van het district Ranga Reddy in Andhra Pradesh. Gerard was daar in het kader van MVF’s niet-onderhandelbare agenda voor de afschaffing van kinderarbeid. Sindsdien heeft MVF een duurzame samenwerking met de Landelijke India Werkgroep, nu Arisa.
Het lijkt als de dag van gisteren dat we elkaar – iets later – in Nederland ontmoetten. Gerard haalde me rechtstreeks van het vliegveld op, sjouwde met mijn koffer, en bracht me met verschillende treinen en bussen naar de vergaderlocatie alsof het een normale dagelijkse routine was. Het was pure waanzin!
Toen mijn collega Venkat Reddy en ik voor het eerst LIW in Utrecht bezochten, zag ik een eenvoudige werkplek, druk en vol met boeken, posters en materiaal en een sfeer van warmte en zorgzaamheid in plaats van het enorme, chique en goed bedeelde kantoor dat ik me had voorgesteld te zullen zien.
Vanuit deze lieflijke kleine ruimte begon onze gezamenlijke reis….
Lees verder…

 

Kastendiscriminatie, een onzichtbaar thema in de kledingsector in Zuid-Azië

Op 25 februari organiseerde Arisa samen met Rights Education and Development Centre (READ), International Dalit Solidarity Network (IDSN) en Ethical Trading Initiative (ETI) een sessie over kastendiscriminatie in de kledingsector, in het kader van de deelnemersweek van het Convenant voor Duurzame Kleding en Textiel. Ruim 40 deelnemende bedrijven en andere geïnteresseerden namen deel aan de workshop.
Meena Varma van IDSN gaf een korte inleiding op het thema. Karuppusamy van READ presenteerde de uitkomsten van een survey onder Dalit-werknemers, waaruit blijkt dat ruim 75% van hen regelmatig te maken heeft met kastendiscriminatie op het werk. De verhalen zijn schrijnend, een greep hieruit: Dalit-werknemers moeten achter in de bus zitten op weg naar het werk, hebben gescheiden eet- en drinkgelegenheden op de werkvloer en hebben regelmatig te maken met pesten en seksuele intimidatie. Glenn Bradley van natuursteenbedrijf Hardscape vertelde over zijn persoonlijke ervaring om kastendiscriminatie in zijn keten bespreekbaar te maken. Tot slot gaf Peter McAllister van ETI nogmaals de urgentie van het probleem aan: kastendiscriminatie is een thema als je zaken doet in Zuid-Azië en daarom moet je er iets mee als bedrijf. ETI heeft een zogenaamde Base Code Guidance opgesteld voor bedrijven om het thema bespreekbaar te maken.
De komende maanden zal Arisa samen met de andere partners opvolging geven aan deze workshop om het thema onder de aandacht te houden van bedrijven en andere stakeholders. Een kopie van de presentaties is op aanvraag beschikbaar via Arisa.

 

Overleg Arisa met Indiase partners over “stakeholder engagement”

Op 18 februari organiseerde Arisa een gesprek met haar partners in India over stakeholder engagement.
Volgens de OESO-richtlijnen moeten bedrijven onderzoeken in hoeverre zij betrokken zijn bij schendingen van de mensenrechten, het milieu of het dierenwelzijn. Een dergelijk onderzoek staat bekend als due diligence. Als onderdeel van dit due diligence-proces wordt van bedrijven verwacht dat zij zinvol samenwerken met belanghebbenden, waaronder NGO’s en vakbonden en rechthebbenden (werknemers) in productielanden. Steeds meer bedrijven, met name leden van het natuursteen- en het textielconvenant, zoeken hiervoor contact met Arisa. Verschillende dilemma’s komen daarbij naar boven; Arisa heeft die met haar Indiase partners besproken. Duidelijk is dat om een zinvolle stakeholderdialoog te kunnen voeren er zowel aan de kant van de bedrijven als aan de kant van het maatschappelijk middenveld kennis, capaciteit en bereidheid nodig is om dit goed te kunnen organiseren. Ook is vertrouwen, zelfreflectie en de bereidheid open te staan voor verschillende rollen van belang. Voorts is duidelijk dat stakeholder engagement een continue proces moet zijn waarbij geduld van belang is. Al met al een erg zinvolle bijeenkomst die zeker opvolging zal krijgen.

 

Garment Labour Union ontvangt “Bremen Solidarity Prize”

Begin maart ontving Rukmini, voorzitter van Arisa-partner Garment Labour Union (GLU) in Bangalore, de prestigieuze Bremen Solidarity Prize voor haar grenzeloze inzet en haar leiderschap om vrouwelijke kledingarbeiders in Karnataka en daarbuiten te organiseren en te inspireren.
GLU is een door vrouwen geleide vakbond die zich bezighoudt met het organiseren van kledingarbeiders en het beschermen van hun rechten. Leiders van GLU hebben zelf jarenlang in kledingfabrieken in de stad gewerkt. Deze ervaring heeft hen goed geïnformeerd over de branche en bewust gemaakt van de problemen van vrouwelijke werknemers. GLU heeft tot doel de collectieve kracht van werknemers in de sector op te bouwen en voor hen een waardig en veilig leven te garanderen.
De Bremen Solidarity Prize wordt sinds 1988 om de twee jaar uitgereikt door de Senaat van de Vrije Hanzestad Bremen en is bedoeld om de toewijding te eren van mensen en groepen die campagne voeren voor vrijheid en zelfbeschikking en voor het overwinnen van onrecht in de Noord-Zuid-relatie en de gevolgen van kolonialisme en racisme. De prijs werd voor het eerst uitgereikt aan Nelson en Winnie Mandela in 1988. Aung San Suu Kyi ontving de prijs in 1994.

 

Brochure “Inkopen met respect voor mensenrechten, zo kan het ook!” met tips voor maatschappelijk verantwoord inkopen

Om maatschappelijk verantwoord inkopen te stimuleren heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in januari 2021 een ‘Nationaal Plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) 2021-2025’ gepubliceerd. Hiermee worden alle overheden gestimuleerd hun inkoopkracht in te zetten voor het realiseren van de maatschappelijke doelen in het fysieke en het sociale domein. Eén van de zes punten die in dit plan centraal staat, is het voldoen aan de “Internationale Sociale Voorwaarden (ISV)”, ook wel ketenverantwoordelijkheid genoemd. De ISV dragen bij aan het waarborgen van arbeidsnormen, beschermen van mensenrechten en het voorkomen van milieuvervuiling in internationale ketens.
Omdat het niet altijd eenvoudig is aan de slag te gaan met ISV en MVI presenteerde Fairtrade Nederland op 30 maart samen met vakbonden, NGO’s en andere duurzaamheidsinitiatieven de brochure Inkopen met respect voor mensenrechten, zo kan het ook!, gemaakt om alle (publieke) organisaties en gemeenten te ondersteunen bij hun duurzame en eerlijke inkoop. Er staan voorbeelden in uit de sectoren bedrijfskleding , catering , papier, ICT, natuursteen, tropisch hout en palmolie.
U kunt deze brochure hier downloaden.

 

Duitstalige brochure over de inkoop van duurzame natuursteen

Op 15 en 16 september 2020 organiseerden WEED en Werkstatt Ökonomie in Stuttgart de conferentie ‘Natuursteen uit verantwoorde toeleveringsketens’ voor aanbestedende diensten in Duitsland, waarbij nader werd ingegaan op o,a. mensenrechtenaspecten en het uitsluiten van kinderarbeid bij de productie van grafstenen. Arisa-medewerkers Gine Zwart en Lizette Vosman namen deel aan de conferentie en verzorgden een workshop over het TruStone Initiatief, samen met Frank van Sloun van de gemeente Amsterdam en Varun Sharma van ARAVALI in India. Alle lezingen en workshops van de conferentie zijn beschikbaar op de website van Werkstatt Ökonomie.
N.a.v. de conferentie is ook de (Duitstalige) brochure Natursteine aus globalen Lieferketten – so kann ihre Beschaffung nachhaltig gelingen (februari 2021) uitgegeven. Deze brochure laat zien hoe op een maatschappelijk verantwoorde manier natuursteen ingekocht kan worden.
U kunt de brochure hier downloaden.

 

Bijna 20.000 handtekeningen binnen paar weken voor petitie “PayYourWorkers”

In de afgelopen weken is de #PayYourWorkers-petitie zo’n 19.000 keer ondertekend. Met de petitie roepen bezorgde consumenten en een internationale coalitie van meer dan 200 maatschappelijke organisaties en vakbonden kledingbedrijven op om arbeiders het loon te betalen dat zij als gevolg van de Covid-crisis niet ontvingen. Een jaar na het begin van de pandemie zijn veel merken weer winstgevend en hebben sommige zelfs recordwinsten binnengehaald, terwijl arbeiders in hun toeleveringsketens moeite hebben om te overleven. In Nederland steunen onder meer Arisa, ASN-bank, BothEnds, vakbonden CNV en FNV en Schone Kleren Campagne de actie.
U kunt hier meer informatie vinden over de petitie, en deze (nog steeds) ondertekenen.

 

Volg Arisa op sociale media

Arisa is actief op sociale media. Onder de naam Arisa Foundation delen we berichten over mensenrechtenschendingen in Zuid-Azië, vooral in relatie met de productieketens van o.a. kleding en textiel, natuursteen en zaden. Volg ons op Twitter, LinkedIn en Facebook.

Met deze nieuwsbrief wil Arisa u met name op de hoogte houden van onze eigen activiteiten.