Skip to main content
NieuwsNieuwsbrief

Arisa Nieuwsbrief – mei 2021

By 27 mei 2021januari 12th, 2022No Comments

Welkom bij de veertiende maandelijkse digitale nieuwsbrief van Stichting Arisa

 

Nieuw rapport Arisa: Internationale bedrijven in verband gebracht met gedwongen arbeid in Indiase spinnerijen

Gedwongen arbeid is een groot risico in Indiase spinnerijen die garens en stoffen produceren voor de internationale kleding- en textielindustrie. Dit is de conclusie van een grootschalig onderzoek van SOMO en Arisa bij 29 spinnerijen in de Indiase deelstaat Tamil Nadu. Vandaag – 27 mei – publiceren we dit rapport Spinning around workers’ rights. Veel arbeiders komen uit andere deelstaten in India, spreken geen Tamil en behoren tot de lagere kasten. Spinnerijen maken misbruik van de kwetsbare positie van deze migranten, die vaak met valse beloftes naar de spinnerijen worden gehaald en grotendeels afgesloten van de buitenwereld in hostels worden ondergebracht. De al zeer kwetsbare arbeiders worden nu bovendien hard geraakt door de voortdurende coronacrisis in India.
Lees meer over dit nieuwe rapport in het persbericht van Arisa en SOMO; u kunt hier ook het rapport downloaden.

 

Oproep tot steun aan Indiase partners van Arisa

U ziet de afgelopen weken dagelijks de verschrikkelijke beelden uit India. Honderdduizenden Covid-besmettingen per dag en duizenden doden. Het zorgsysteem kraakt aan alle kanten: er zijn onvoldoende ziekenhuisbedden, zuurstof en beschermingsmiddelen. Vorig jaar, tijdens de eerste golf, hebben we met uw hulp duizenden families van migrantenarbeiders kunnen helpen via onze partners Manjari, SAVE en READ. Ook nu hebben we al weer € 12.000 ingezameld en steunen we de volgende acties van partners:

  • Cividep India ondersteunt kledingarbeiders in de regio Bangalore die getroffen worden door de lockdown met noodhulp. Ook zet Cividep zich in om de kledingarbeiders zo snel mogelijk gevaccineerd te krijgen.
  • READ ondersteunt met name de Dalit-arbeiders in de kledingindustrie in Tamil Nadu met eten, bedden en beschermingsmiddelen. Ook helpt READ migranten die dat willen terug naar huis te keren nu de kledingfabrieken in Tamil Nadu gesloten zijn.
  • MV Foundation geeft noodhulp in de gemeenschappen in Telangana en Bihar waar zij actief zijn. Helaas is de organisatie zelf ook hard getroffen door de crisis. Afgelopen weekend stierf een Child line coördinator van MVF in het ziekenhuis van Hyderabad aan Covid.
  • SAVE geeft naast noodhulp ook voorlichting aan migrantenarbeiders in Tamil Nadu. Er is veel desinformatie en SAVE probeert de arbeiders te informeren over de ziekte, de preventie-mogelijkheden en over vaccinatie.
  • Manjari en ARAVALI zijn actief in de natuursteensector in Rajasthan. Via het Sustainability Forum on Natural Stone ondersteunen zij families in deze gemeenschappen. Ze geven noodhulp en trainen lokale NGO’s om de meest kwetsbare groepen te helpen: de arbeiders die lijden aan silicose en hun families, alleenstaande moeders en migrantenarbeiders.

De komende weken blijven zij zich inzetten en zij kunnen daarbij financiële steun gebruiken. Wij willen iedereen bedanken die al een bijdrage heeft gedaan en doen nogmaals een oproep. U kunt doneren via rekeningnummer NL81 TRIO 0379 313 200 t.n.v. Stichting Arisa o.v.v. “donatie partners Arisa”.

Alvast veel dank mede namens onze partners in India!

 

Arisa zoekt een communicatie-expert

De activiteiten van Arisa nemen toe en breiden uit. Een belangrijk onderdeel van het werk is de communicatie naar buiten toe, via rapporten, persberichten, kamervragen, sociale media, de website en de nieuwsbrief. Om dit nog beter te stroomlijnen creëren we per 1 juli 2021 een nieuwe functie voor een communicatie-expert. De vacature staat nog open tot 7 juni. Kent u iemand die Arisa zou kunnen versterken of bent u zelf geïnteresseerd? De vacature is te vinden op onze website. Verspreiden wordt zeer gewaardeerd!

 

Petitie wetgeving voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Je telefoon, T-shirt of kopje koffie…. In Nederland kunnen we nog steeds producten kopen die zijn gemaakt ten koste van mens en milieu. De spullen die we dagelijks gebruiken komen vanuit de hele wereld. Bijzonder natuurlijk. Maar tegelijkertijd is er in al deze productieketens nog steeds sprake van vreselijke werkomstandigheden voor miljoenen mensen en verwoesting van de natuur. Om te zorgen dat álle producten duurzaam en verantwoord worden geproduceerd, is het belangrijk dat de overheid bedrijven verplicht dit te doen. In de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend dat bedrijven verplicht om in hun ketens mensenrechten en het milieu te respecteren.
Arisa wil graag dat deze wet wordt goedgekeurd door de Tweede Kamer. Vindt u dat ook? Laat dan nu uw stem horen en onderteken de petitie #WetgevingNu: https://arisa.nl/petitie/.

 

Publicatie over trends in productie en handel van leerproducten uit India

Op 18 mei publiceerde Arisa Trends in production and trade: Leather products from India. Hierin is informatie te vinden over de productie van leer en leerproducten in India, waar deze naartoe worden geëxporteerd en welke internationale bedrijven deze inkopen. De publicatie is uitgebracht in het kader van het programma Together for Decent Leather, dat zich richt op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van leerarbeiders in India, Pakistan en Bangladesh. De publicatie is hier te downloaden. Ook voor Pakistan en Bangladesh is een dergelijk onderzoek gedaan door SOMO. Alle publicaties zijn te vinden op de website van Together for Decent Leather.

 

Eerste werknemerscomités opgericht en getraind in collectief project Tamil Nadu

Prénatal is als één van de eersten gestart met een trainingsprogramma bij een leverancier in Tamil Nadu, India. De training maakt deel uit van het Factory Support Programma, een collectief project van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel dat gecoördineerd wordt door Arisa. Het doel is om in de regio de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie te verbeteren. Naast Prénatal nemen zes andere kledingbedrijven, vakbond Mondiaal FNV en NGO’s SAVE en Arisa deel aan het project.

Lees hier verder.

 

Bangladesh: Voortzetting effectief veiligheidsakkoord onzeker terwijl er nog veel te doen is

Een nieuw rapport van SKC en drie andere organisaties over de kledingindustrie in Bangladesh, Unfinished Business: Outstanding safety hazards at garment factories show that the Accord must be extended and expanded, maakt duidelijk dat de vooruitgang op het gebied van fabrieksveiligheid gevaar loopt. Het ‘Bangladesh-akkoord’ werd opgericht na het drama van Rana Plaza, waarbij meer dan 1130 kledingarbeiders om het leven kwamen. Het heeft in acht jaar tijd uitzonderlijk goede resultaten opgeleverd. Op 31 mei verlopen de huidige afspraken en er is nog steeds geen overeenstemming tussen internationale vakbondsfederaties en de betrokken kledingmerken over hoe nu verder.
Een voorstel om het akkoord voort te zetten onder de huidige voorwaarden wordt door de kledingmerken afgewezen: zij willen af van de afspraken die juridisch afdwingbaar zijn voor elke individuele onderneming, terwijl dit volgens de vakbonden, SKC en andere ‘mede-ondertekenaars’ juist essentieel is voor de effectiviteit van het akkoord.
Lees hier meer over dit rapport.

 

Website 40 jaar LIW/Arisa live!

Dit jaar besteden we aandacht aan het 40-jarig bestaan van onze organisatie. Dat doen we in de nieuwsbrief, maar ook op een speciale pagina op onze website. Kijk voor een overzicht van de geschiedenis van LIW/Arisa op https://arisa.nl/40jaarliw-arisa/.

Heeft u zelf nog een bijzondere herinneringen aan de Landelijke India Werkgroep? Wij willen graag ook reacties vanuit ons netwerk opnemen. Stuur uw verhaal (max. 250 woorden) naar info@arisa.nl. Foto’s zijn natuurlijk ook welkom. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd!

 

Landelijke India Werkgroep: de jaren 1990-1995

In de jaren negentig van de vorige eeuw kwam een groot deel van de Nederlandse bevolking in aanraking met de activiteiten van de Landelijke India Werkgroep. Via artikelen en aankondigingen in dagbladen en tijdschriften, op manifestaties, op landelijke of regionale radio, en via bibliotheken en boekwinkels verspreidde LIW informatie over India. LIW hield lezingen en was aanwezig met een (informatie)stand op diverse festivals zoals het jaarlijkse drukbezochte Festival Mundial in Tilburg. De bibliotheek op kantoor werd druk bezocht door studenten en India-reizigers en materialen werden uitgeleend. Het tijdschrift India Nu had in die tijd ruim 800 abonnees. In januari 1995 was er een éénmalige proefuitgave van Masala, een blad over Zuid-Azië, tot stand gekomen door een samenwerking met andere landenwerkgroepen. Dit heeft geen vervolg gekregen.
Tientallen vrijwilligers zetten zich in via de lokale India-werkgroepen, en op het secretariaat waren inmiddels een vijftal betaalde medewerkers actief.
Lees verder….

 

Terugblik van oud-LIW-voorzitter Ipe van der Deen

Na onze oproep voor verhalen over 40 jaar Arisa/LIW ontvingen we meerdere bijdragen. De komende tijd zullen we deze via de speciale webpagina en de nieuwsbrief met u delen. In deze nieuwsbrief een bijdrage van oud-LIW-voorzitter Ipe van der Deen.

Het zal ergens halverwege de jaren ’90 zijn geweest toen op een ledenvergadering van de Landelijke India Werkgroep de ketenaansprakelijkheid voor de kledingverkopers werd ingebracht. Aannemers kenden dat begrip toen al. Ketenaansprakelijkheid zou een mogelijkheid zijn om kledingwinkels hier aan te spreken op hun wangedrag bij het inkopen elders op de planeet. Onder de leden in die tijd waren de nodige hardline CPN-ers en die wilden niet geloven dat dat er ooit van zou komen. Ze hadden deels gelijk met hun twijfel, nu een kwart eeuw later begint er pas iets van dien aard te ontstaan.
In die tijd begon wel de discussie met Nederlandse kledingbedrijven. Een projectmedewerker van de LIW was toen bezig met dat onderwerp en had met anderen een bijeenkomst in Brussel georganiseerd. Daar leek H&M een van de meest vooruitstrevende bedrijven. In Nederland wilde C&A daar bij monde van hun vertegenwoordiger op een bijeenkomst in Amsterdam niets van weten.
Lees verder…

 

Volg Arisa op sociale media

Arisa is actief op sociale media. Onder de naam Arisa Foundation delen we berichten over mensenrechtenschendingen in Zuid-Azië, vooral in relatie met de productieketens van o.a. kleding en textiel, natuursteen en zaden. Volg ons op Twitter, LinkedIn en Facebook.

Met deze nieuwsbrief wil Arisa u met name op de hoogte houden van onze eigen activiteiten.