Skip to main content
NieuwsNieuwsbrief

Arisa Nieuwsbrief – juli 2021

By 30 juli 2021juli 4th, 2022No Comments9 min read

Welkom bij de vijftiende maandelijkse digitale nieuwsbrief van Stichting Arisa

 

Slavernij bestaat nog steeds: nieuw Arisa-rapport

Op 29 juli bracht Arisa samen met haar Indiase partner Centre for Labour Research and Action (CLRA) het rapport Seeds of Oppression uit.

Het rapport belicht een slavernij-achtige realiteit voor veel werkers in Gujarat – veelal migranten uit andere gebieden – die in de katoenzaadsector werken. De misstanden beschreven in dit rapport zoals gedwongen arbeid, seksuele uitbuiting, structurele onderbetaling en erbarmelijke werkomstandigheden zijn anno 2021 nog aan de orde van de dag. Als deze arbeiders hun werkgevers bevragen over feiten, gaan al gauw verhalen rond dat zij ongehoorzaam zijn en dit verkleint hun kans op toekomstig werk.

Lees het persbericht van Arisa. U kunt daar ook het rapport downloaden.

 

Jaarverslag Arisa 2020

Onlangs heeft Arisa haar inhoudelijk jaarverslag 2020 gepresenteerd.

Dit Annual Report Arisa 2020 illustreert ons werk en geeft een overzicht van wat we in 2020 hebben gedaan en bereikt. We blikken in dit jaarverslag terug op onze projecten op het gebied van kleding en textiel, natuursteen, katoen- en groentezaden en leer, op onze samenwerking daarbij met onze Indiase partners en bedrijven, en op de rapporten die we in dat jaar naar buiten brachten. Enkele van de Indiase partners hebben we via een donatie-actie financieel kunnen ondersteunen bij hun noodhulp aan getroffenen van de coronapandemie in India en hun voorlichtingswerk.
Er wordt ook teruggekeken op de 40-jarige geschiedenis van onze organisatie; enkele van de belangrijke prestaties in die jaren worden uitgelicht. Hoewel we trots zijn op wat er is bereikt, realiseren we ons ook dat er de komende jaren nog veel werk aan de winkel is.

Download het jaarverslag hier.

 

ILO en UNICEF rapporteren: Kinderarbeid voor het eerst in 20 jaar gestegen

Het aantal kinderen dat wereldwijd kinderarbeid verricht is voor het eerst in twintig jaar gestegen. Dat melden VN-kinderrechtenorganisatie Unicef en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Naar schatting ging het begin 2020 om 160 miljoen kinderen, wat neerkomt op ongeveer een op de tien kinderen.

Hierin zijn de gevolgen van de corona pandemie nog niet eens meegenomen. De cijfers zullen naar verwachting veel hoger uitvallen.

Lees meer over het rapport Child Labour: Global estimates 2020, trends and the road forward hier. U kunt daar ook het rapport downloaden.

 

Activiteiten MV Foundation in natuursteenproject met Arte Groep (mei 2020 – mei 2021)

Families die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van brandhout van Subabul bomen raakten vanwege COVID-19 hun inkomen kwijt.
© MV Foundation

Sinds 2018 werkt Arisa samen met Arte Groep (bedrijf dat natuurstenen werkbladen produceert) en de Indiase organisatie MV Foundation aan het creëren van een kinderarbeidvrije zone in en rondom de natuursteen groeves in het Prakasam district in Andhra Pradesh waar Arte Groep haar graniet inkoopt.
MV Foundation heeft onlangs haar jaarrapport gestuurd met een overzicht van activiteiten. Veel werkzaamheden stonden in het teken van COVID-19, zoals het regelen van essentiële voorzieningen voor families die inkomen verloren vanwege de lockdown, het ‘bevrijden’ van kinderen die omdat de scholen werden gesloten weer tewerkgesteld werden, het voorkomen van kindhuwelijken, en de oriëntatie van speciaal aangestelde overheidsambtenaren op aan onderwijs gerelateerde zaken.

Lees hier meer over deze activiteiten.

 

Manjari brengt onderwijs terug naar weer werkende kinderen

© Manjari

Vorig jaar sloten meer dan anderhalf miljoen basis- en middelbare scholen in India om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Enkele staten zijn eind 2020 begonnen met het heropenen van scholen voor oudere kinderen. Manjari – Arisa-partner en lokale NGO die actief is in Budhpura, Rajasthan (het gebied waar kasseien worden gekapt) – meldt echter dat scholen in dat gebied nog steeds gesloten zijn.
Sommige kinderen zijn weer aan het werk gegaan, waardoor een deel van de vooruitgang die is geboekt bij het uitbannen van kinderarbeid ongedaan is gemaakt. In het hele land hebben 247 miljoen kinderen onderwijstijd verloren, en men vreest dat velen nooit meer zullen terugkeren.
Opnieuw heeft Manjari het druk gehad met het bezoeken van gezinnen, om uit te leggen dat werk de toekomst van het kind in gevaar brengt, omdat ze dan niet geïnteresseerd zijn om terug naar school te gaan. Tot op zekere hoogte is Manjari ‘school’ geworden. Hoewel de centrale overheid vorig jaar initiatieven voor leren op afstand heeft opgezet om te proberen de schoolsluitingen te compenseren, is de enorme kloof tussen stad en platteland in de beschikbaarheid van internet een grote handicap. Voor zover Covid-beperkingen dat toelieten, hebben Manjari-vrijwilligers school naar de kinderen gebracht. Ze kregen de verantwoordelijkheid om honderd huishoudens te bezoeken. Onder kleine groepen kinderen werden werkbladen uitgedeeld waarop later feedback werd gegeven. De vrijwilligers hebben ongeveer 1000 kinderen bereikt in Budhpura en de omliggende dorpen.

Lees verder in de blog van London Stone, participant in het ‘kinderarbeidvrije zone’-project rond Budhpura.

 

Nieuws van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel (CKT) heeft haar jaarrapportage 2020 gepubliceerd. In het rapport delen vertegenwoordigers van partijen in het CKT hun inzichten door middel van korte interviews.
Voor meer informatie zie de website van het convenant.

Minimumlonen essentieel
Het CKT en de meeste aangesloten bedrijven die in Tamil Nadu produceren, hebben een gezamenlijke brief gestuurd naar een nieuw Minimumlooncomité in Tamil Nadu Zij verwelkomen de oprichting van dit comité door de regering van Tamil Nadu. Een minimumloon is essentieel voor zowel arbeiders als de toekomst van de textiel- en kledingindustrie in Tamil Nadu. Daarom wordt er in de brief bij het Minimumlooncomité op aangedrongen om een zinvol minimumloon voor textielarbeiders in Tamil Nadu vast te stellen dat in overeenstemming is met de normen van de International Labour Organization (ILO). Lees verder…

Webinars over ‘meaningful stakeholder engagement’ en klachtenmechanisme
Tijdens een webinar op 9 juni spraken vakbonden en NGO’s uit India, Pakistan, Bangladesh en Nepal over het gebruik van het klachtenmechanisme van het CKT. Zij deden dit op initiatief van Arisa, CNV Internationaal en FNV Mondiaal. Het is belangrijk dat werknemers op een goede manier een klacht kunnen aankaarten en dat vakbonden en maatschappelijke organisaties weten hoe zij de werknemers daarbij kunnen ondersteunen. Door met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp konden de deelnemende organisaties van elkaar leren.
Op 13 juli organiseerde het CKT een webinar voor deelnemende kledingbedrijven over het betrekken van lokale maatschappelijke organisaties bij hun due diligence. Het betrekken van relevante organisaties, waaronder vakbonden of maatschappelijke organisaties die arbeiders vertegenwoordigen, is onderdeel van het due diligence raamwerk van de OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Tijdens het webinar werden voorbeelden gedeeld van bedrijven die op een zinvollle manier samenwerken met lokale organisaties, bijvoorbeeld om beter inzicht te krijgen in risico’s op misstanden. Eén van Arisa’s Indiase partners was tevens aangesloten bij dit webinar, zodat het perspectief van een lokale stakeholder zelf ook werd gedeeld.

 

Website 40 jaar LIW/Arisa live!

Dit jaar besteden we aandacht aan het 40-jarig bestaan van onze organisatie. Dat doen we in de nieuwsbrief, maar ook op een speciale pagina op onze website. Kijk voor een overzicht van de geschiedenis van LIW/Arisa op https://arisa.nl/40jaarliw-arisa/.

Heeft u zelf nog een bijzondere herinneringen aan de Landelijke India Werkgroep? Wij willen graag ook reacties vanuit ons netwerk opnemen. Stuur uw verhaal (max. 250 woorden) naar info@arisa.nl. Foto’s zijn natuurlijk ook welkom. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd!

In het kader van Arisa’s 40-jarig bestaan organiseren we op maandag 4 oktober een online lezing, van 12.00 tot 14.30 uur. Zie hieronder.

 

Landelijke India Werkgroep: de jaren 1995-2000

Venkat Reddy en Shantha Sinha (MV Foundation) op bezoek, eind jaren negentig….

In de jaren negentig werden thema’s rondom eerlijke handel en mensenrechten steeds belangrijker binnen LIW. Er werd veel gediscussieerd over welke thema’s opgepakt moesten worden, wat ontwikkelingssamenwerking was en zou moeten zijn en wat de rol van LIW was.
Vanaf 1995 is LIW veel meer in Nederlandse en internationale coalities gaan werken, waarbij zij regelmatig het initiatief nam. Ook de samenwerking met Indiase organisaties en coalities werd steeds sterker. LIW richtte zich met name op de politieke en sociaal-economische onderwerpen die Indiase organisaties zelf aankaartten, zoals kinderarbeid, discriminatie op basis van kaste, etc. Nadat de South Asian Coalition on Child Servitude (SACCS) en MV Foundation vanaf midden jaren negentig LIW vroegen mee te werken aan het bestrijden van kinderarbeid werd het één van de grootste speerpunten binnen de organisatie.
Lees verder…

 

Terugblik Astrid Kaag, beleidsadviseur Mondiaal FNV, op samenwerking met LIW

Na onze oproep voor verhalen over 40 jaar Arisa/LIW ontvingen we meerdere bijdragen. De komende tijd zullen we deze via de speciale webpagina en de nieuwsbrief met u delen. In deze nieuwsbrief een bijdrage Astrid Kaag, Mondiaal FNV.

Mijn samenwerking met de Landelijke India Werkgroep begon medio jaren negentig. Ik was in 1999 betrokken namens FNV bij de totstandkoming van ILO verdrag 182 tegen de ergste vormen van kinderarbeid.
Om aandacht te vragen voor het probleem van kinderarbeid werd in 1998 de Global March against Child Labour georganiseerd, een initiatief van Kailash Satyarthi van SACCS. Als medefinanciers waren FNV en Novib direct betrokken bij de eerste plannen en de verdere uitvoering. Aanvankelijk was er bij ons de nodige scepsis over de uiterst ambitieuze opzet van Kailash. Ik herinner me goed dat we bij elkaar zaten met Novib, LIW en andere organisaties toen Kailash het idee van een wereldwijde mars voorstelde. Wij dachten, mijn hemel, dat kan nóóit! Maar Kailash had veel overtuigingskracht en charisma en uiteindelijk zijn we er in mee gegaan. En daar hoeven we zeker geen spijt van te hebben. Het was een fantastisch evenement dat in de hele wereld maar ook in Nederland erg aansloeg. Het was heel bijzonder deel uit te maken van deze wereldwijde beweging.
Lees verder…

 

Save the date: online lezing maandag 4 oktober

In het kader van Arisa’s 40-jarig bestaan organiseren we op maandag 4 oktober een online lezing, van 12.00 tot 14.30 uur. We hebben Gerard Oonk, voormalig coördinator en directeur van LIW, voor dit online gesprek gevraagd om terug te blikken op de belangrijkste aspecten die Arisa hebben gemaakt tot wat het nu is. Daarnaast hebben we Namit Agrawal, Azië-beleidsleider van de World Benchmarking Alliance, uitgenodigd. Hij is zeer bekend met de dynamiek in India op het gebied van zakendoen en mensenrechten. Hij zal onze uitdaging voor de toekomst schetsen.

 

Steun het werk van Stichting Arisa!

Stichting Arisa wordt financieel gesteund door institutionele donoren en een grote groep individuen die het werk van Arisa een warm hart toedragen.
Wij hechten grote waarde aan de financiële steun van degenen die ons werk waarderen, omdat dit aangeeft dat er veel mensen zijn die de doelen waarvoor wij ons inzetten óók belangrijk vinden.
Elke gift aan Arisa – hoe groot of klein ook – is van harte welkom!
Stort uw bijdrage op bankrekening NL 81 TRIO 037 931 3200 t.n.v. Stichting Arisa te Utrecht o.v.v. “donatie”.

 

Volg Arisa op sociale media

Arisa is actief op sociale media. Onder de naam Arisa Foundation delen we berichten over mensenrechtenschendingen in Zuid-Azië, vooral in relatie met de productieketens van o.a. kleding en textiel, natuursteen en zaden. Volg ons op Twitter, LinkedIn en Facebook.

Met deze nieuwsbrief wil Arisa u met name op de hoogte houden van onze eigen activiteiten.

(29-7-2021)