Skip to main content
NieuwsNieuwsbrief

Arisa Nieuwsbrief – september 2021

By 14 september 2021juli 4th, 2022No Comments

Welkom bij de zestiende maandelijkse digitale nieuwsbrief van Stichting Arisa

 

Steun aan Indiase partners van Arisa
In het voorjaar van dit jaar is India zwaar getroffen door een tweede coronagolf. Daarom is Arisa in mei 2021, net als aan het begin van de pandemie vorig jaar, een donatieactie gestart voor Indiase partners die arbeiders en families getroffen door de pandemie bijstaan. In totaal is er € 13.326 gedoneerd. Zeer veel dank aan iedereen die bijgedragen heeft aan deze actie!

Onze partners vertelden ons dat er onvoldoende ziekenhuisbedden en beschermingsmiddelen waren. Kleine kledingfabrieken sloten en arbeiders verloren hun baan en keerden terug naar hun eigen deelstaat. Er was behoefte aan eten, beschermingsmiddelen, waaronder mondkapjes, en desinfecterende middelen.

De organisaties MV Foundation in Bihar, SAVE in Tamil Nadu, READ in Tamil Nadu, en een NGO die actief is in Zuid India hebben allen € 3,000 ontvangen waarmee ze op verschillende manieren arbeiders en hun families hebben kunnen bijstaan.

MV Foundation (MVF) heeft in de deelstaat Bihar 132 alleenstaande vrouwen en wezen bereikt. MVF ondersteunde vooral deze groep om te zorgen dat zij de rantsoenen en andere hulpmaatregelen die door de overheid werden verstrekt ook daadwerkelijk kregen. MVF heeft daarnaast ook hulp geboden aan migrantenfamilies die terugkeerden naar hun thuisregio. Tenslotte heeft MVF voorlichting gegeven over Covid en het belang van vaccinaties in de gemeenschappen.

De NGO SAVE heeft psychologische en praktische steun verleend, waaronder verstrekking van voedsel aan 338 arbeiders getroffen door de pandemie in Tamil Nadu.

READ, een andere NGO uit Tamil Nadu, bereikte 100 Dalit families en 100 families van kledingarbeiders met Covid-gerelateerde ondersteuning. De veelal vrouwelijke Dalit arbeiders die werken in de kledingindustrie in Tamil Nadu, hebben te maken met dubbele discriminatie, vanwege hun kaste en vanwege hun vrouw-zijn. De door Covid veroorzaakte werkeloosheid maakt deze kwesties moeilijker dan voorheen. READ heeft met het donatiegeld de situatie enigszins kunnen verlichten.De resterende middelen zijn bestemd voor de Garment Labour Union, een door vrouwen geleide vakbond uit Bangalore, die zich inzet voor textielarbeidsters in deze regio.

 

Trend papers Together for Decent Leather

Sinds april 2020 neemt Arisa deel aan het Together for Decent Leather project, met als doel de werkomstandigheden van leerarbeiders in Bangladesh, India, en Pakistan te verbeteren. Als onderdeel van dit project zijn er drie trend papers gepubliceerd die de trends in productie en handel schetsen voor de drie respectievelijke landen. De documenten geven informatie over de voornaamste leerproducten die in de drie landen worden geproduceerd, evenals de belangrijkste exportmarkten voor leer en leerproducten uit Bangladesh, India, en Pakistan, inclusief de voornaamste internationale inkopers. De grootste fabrikanten en exporteurs per land kunnen ook worden gevonden in de papers.

 

De drie trend papers kunnen hier gevonden:

Leather products from Bangladesh

Leather products from India

Leather products from Pakistan

 

 

Follow-up rapport Seeds of Oppression

Arisa’s en CLRA’s rapport Seeds of Oppression, dat werd uitgegeven eind juli 2021, geeft een goed beeld van de slavernij-achtige omstandigheden waaronder veel arbeiders op Indiase katoenzaden boerderijen en plantages moeten werken. De misstanden beschreven in dit rapport, zoals gedwongen arbeid, seksuele uitbuiting, structurele onderbetaling en erbarmelijke werkomstandigheden, zijn anno 2021 nog aan de orde van de dag.

Het rapport werd goed ontvangen in India. India Express schreef het artikel ‘Bhag-kheti in BT cottonseed farms of Gujarat comparable to bonded labour’: “The reports observes that practice of wage share-cropping or bhag-kheti unique to Gujarat entails a family that receives a cash advance for agreeing to perform manual labour on a landholding, usually for 10-12 months for a fraction of the agricultural yield.”

De Indiase nieuwswebsite Counterview wijdde twee artikelen aan het rapport: ‘Debt bondage, forced labour, sexual abuse in Gujarat’s Bt cottonseed farms: Dutch study’. Een quote uit het artikel: “14 bhagiya workers and their families, (…) suggest that 9 out of the 14 surveyed families ended up “with a debt as opposed to an income at the end of a season.”

Een dag later werd dit artikel gepubliceerd op Counterview: ‘Bonded labour a thing of past? Gujarat rural workers are now more aware: Ex-official’. De geïnterviewde overheidsfunctionaris op het gebied van arbeid in Gujurat stelde dat het allemaal wel meeviel, vooral met de gedwongen arbeidsaspecten. Het rapport leidde tot een discussie over gedwongen arbeid in Gujurat, India.

Ook andere belanghebbenden toonden interesse in het rapport en er zijn gesprekken met hen gevoerd, zoals met de brancheorganisatie voor mode en textiel, de organic cotton accelerator en eén van de grote zaadbedrijven. Voor een artikel in de nieuwsbrief zaden van FNV Mondiaal, komt Arisa aan het woord. “We willen met vervolgonderzoek scherper krijgen waar de Nederlandse link zit in deze praktijken, welke bedrijven hieraan direct te koppelen zijn.”

 

Dialoog sessies natuursteen

Het TruStone initiatief is het convenant tussen Nederlandse en Belgische natuursteen producenten, overheden, NGO’s en vakbonden, dat tot doel heeft een meer duurzame en verantwoorde natuursteen sector te realiseren. Arisa is actief lid van TruStone.  In 2020 vond binnen dit kader een werkbezoek van vertegenwoordigers van bedrijven en de overheid aan de Indiase staten Telangana en Rajasthan plaats. De doelstelling van het bezoek was een dialoog te starten met lokale stakeholders: eigenaren/managers van productielocaties, vertegenwoordigers van werknemers, vakbonden, NGO’s en lokale overheden. Het werkbezoek moest destijds vanwege COVID vroegtijdig beëindigd worden, maar de afgelopen weken hebben alsnog drie dialoogsessies online plaatsgevonden. Deze dialoog draagt bij aan vertrouwen tussen de verschillende partijen, inzicht in de problemen die er zijn in de keten en de mogelijke oplossingen.

Op 9 september 2021 organiseerde Arisa samen met het Trustone secretariaat een webinar over de rol van discriminatie in de natuursteensector voor de leden van Trustone. In totaal deden 30 mensen mee aan het webinar. De programmadirecteur van de Indiase organisatie Aravali en een van de leden van de ‘Sustainability Forum on Natural Stone (SFNS) of Rajasthan’, presenteerde zijn handleiding om discriminatie op grond van sekse, religie, kaste, etniciteit of achtergrond op de werkvloer te herkennen en aan te pakken.

De NGO READ uit Tamil Nadu deelde hun ervaringen met name op het gebied van kastendiscriminatie: hoe dit te zien en hoe te adresseren en te voorkomen. Er werd gesproken over de dagelijkse realiteit voor Dalits en wat bedrijven hieraan kunnen doen.

De belangstelling en vragen van de deelnemers maakten dit webinar tot een interessante sessie waarbij het duidelijk is geworden dat discriminatie vaak niet zichtbaar is maar toch vaak aanwezig is en dat het heel belangrijk is te bespreken op allerlei niveaus.

 

4 oktober lezing ter ere van 40-jarig bestaan Arisa

Dit jaar viert Arisa haar 40-jarig bestaan! Gedurende dit jaar hebben wij al een heel aantal interessante verhalen uit de afgelopen 40 jaar gedeeld (zie tijdlijn en ook hieronder). Op 4 oktober wordt er middels twee lezingen (online) stilgestaan bij deze mijlpaal. Gerard Oonk, de voormalige directeur van Arisa, toen nog de Landelijke India Werkgroep (LIW), zal terugblikken op de wordingsgeschiedenis van Arisa. Namit Agrawal, Asia Policy functionaris bij de World Benchmarking Alliance, is een expert op het gebied van India’s mensenrechten en bedrijven raamwerk. Hij zal spreken over uitdagingen voor Arisa in de toekomst. Arisa directeur Sandra Claassen zal de bijeenkomst faciliteren. Bent u van plan deel te nemen aan dit webinar, registreer uw aanwezigheid dan via deze link:

 

Landelijke India Werkgroep: de jaren 2000 – 2005

Medio 2000 publiceerde LIW in aanloop van het EK Voetbal en in het kader van kinderarbeid en slechte arbeidsomstandigheden in de Indiase voetbalindustrie het rapport The Dark Side of Football: Child and adult labour in India’s football industry and the role of FIFA (2000). Minstens tienduizend kinderen in de deelstaat Punjab bleken voetballen te stikken, terwijl hun ouders minder dan de helft van het wettelijk minimumloon verdienden. Speciale aandacht kreeg wereldvoetbalbond FIFA. Producenten die met FIFA zaken deden zouden via contracten dat minimumloon moeten betalen, geen kinderen laten werken, en vakbonden moeten toestaan.

Lees verder 

 

Terugblik van Sofie Ovaa, programma-manager Stop Kinderarbeid en Work: No Child’s Business

Na onze oproep voor verhalen over 40 jaar Arisa/LIW ontvingen we meerdere bijdragen. De komende tijd zullen we deze via de speciale webpagina en de nieuwsbrief met u delen. In deze nieuwsbrief een bijdrage Sofie Ovaa, van Stop Kinderarbeid en WNCB.

Vanuit Hivos hebben we sinds 2003 intensief samengewerkt met LIW in de coalitie Stop Kinderarbeid – School de beste Werkplaats. Die coalitie is toen opgericht met verschillende Europese organisaties binnen het Alliance2015 netwerk en een aantal Nederlandse organisaties inclusief de Algemene Onderwijsbond en FNV Mondiaal. Het doel van Stop Kinderarbeid – School de beste Werkplaats zit in de naam, nl. het uitbannen van kinderarbeid gekoppeld aan het recht op onderwijs. De belangrijkste bron van inspiratie was de Indiase MV Foundation, een organisatie die zich al jaren lang bezig hield met de strijd tegen kinderarbeid vanuit de gebiedsgerichte aanpak. Ze keken naar de rechten van alle kinderen, dus zonder uitzondering te maken voor bepaalde vormen van werk en bepaalde groepen kinderen. Elk kind heeft namelijk recht op bescherming tegen uitbuiting en toegang tot onderwijs. In gebieden met veel kinderarbeid bracht MV Foundation de norm ‘geen kind hoort te werken, alle kinderen moeten gewoon naar school kunnen gaan’. Middels bewustwording en mobilisatie van alle betrokkenen – ouders, leraren, dorpsoudsten, lokale overheden, werkgevers én kinderen zelf – kwam er een beweging op gang om de rechten van kinderen te realiseren.

Lees verder

 

Steun het werk van Stichting Arisa!

Stichting Arisa wordt financieel gesteund door institutionele donoren en een grote groep individuen die het werk van Arisa een warm hart toedragen.
Wij hechten grote waarde aan de financiële steun van degenen die ons werk waarderen, omdat dit aangeeft dat er veel mensen zijn die de doelen waarvoor wij ons inzetten óók belangrijk vinden.
Elke gift aan Arisa – hoe groot of klein ook – is van harte welkom!
Stort uw bijdrage op bankrekening NL 81 TRIO 037 931 3200 t.n.v. Stichting Arisa te Utrecht o.v.v. “donatie”.

 

Volg Arisa op sociale media

Arisa heeft een Instagram account! Op Instagram wil Arisa met name beeldmateriaal over ons werk laten zien. Wij stellen het zeer op prijs als u ons volgt. Onder de naam Arisa Foundation delen we berichten over mensenrechtenschendingen in Zuid-Azië, vooral in relatie met de productieketens van o.a. kleding en textiel, natuursteen en zaden. Volg ons op TwitterLinkedIn en Facebook.

Met deze nieuwsbrief wil Arisa u met name op de hoogte houden van onze eigen activiteiten.

(15-9-2021)