Skip to main content
NieuwsNieuwsbrief

Arisa Nieuwsbrief – november 2021

By 3 november 2021juli 4th, 2022No Comments8 min read

Welkom bij de zeventiende maandelijkse digitale nieuwsbrief van Stichting Arisa

 

Viering 40-jarig bestaan Arisa

Dit jaar bestaat Arisa 40 jaar. We hebben daar in de loop van het jaar al regelmatig aandacht aan besteed in deze nieuwsbrief. Begin oktober hebben we het daadwerkelijk gevierd met een online evenement en een klein feestje.

Op 4 oktober hebben bijna 70 mensen vanuit Nederland, India en elders online geluisterd naar twee lezingen en gekeken naar een korte fotopresentatie van 40 jaar LIW/Arisa. Gerard Oonk, voormalig directeur van de Landelijke India Werkgroep en meer dan 35 jaar actief bij de organisatie, blikte terug op de activiteiten, discussies en strategische keuzes die LIW/Arisa in de jaren heeft gemaakt. Ook schetste hij kort een paar uitdagingen waar Arisa vandaag de dag voor staat. In de tweede lezing schetste Namit Agarwal van de World Benchmarking Alliance kort de ontwikkelingen in India van de afgelopen 40 jaar en de uitdagingen voor de toekomst. Beide lezingen zijn hier na te lezen.

Op 6 oktober hebben we in Utrecht een borrel georganiseerd voor een 50-tal (oud-)medewerkers, (oud-)bestuursleden, (oud-)vrijwilligers en andere nauw betrokkenen bij LIW/Arisa en samen het glas geheven op deze mijlpaal. Tijdens deze borrel werd oud-directeur Gerard Oonk door Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding was een erkenning van “het pionierswerk dat Gerard verricht(te) op het gebied van bestrijding van kinderarbeid, uitbuiting van arbeidskrachten in ontwikkelingslanden en de positie en behandeling van de Dalits (kastelozen) in India”, aldus burgemeester Dijksma. Een mooie blijk van waardering voor de geweldige inzet van Gerard in de afgelopen decennia!

 

Arisa neemt niet deel aan onderhandelingen nieuw kledingconvenant

Nu het huidige Convenant voor Duurzame Kleding en Textiel eind 2021 afloopt, wordt er gewerkt aan een nieuwe overeenkomst. Arisa is ervan overtuigd dat dit nieuwe convenant, als enkele verbeterpunten worden doorgevoerd, kan leiden tot verdere verbeteringen voor mens, milieu en dier in de kleding- en textielketen. Desondanks heeft Arisa besloten niet mee te doen met de onderhandelingen voor dit nieuwe convenant. De reden hiervoor is dat de Nederlandse overheid onlangs aankondigde niet mee te doen aan nieuwe convenanten. Arisa vindt deelname van de overheid essentieel: de overheid moet met haar eigen inkoopbeleid, wetgeving, handelsbevordering, investeringsregimes en diplomatieke relaties bijdragen aan IMVO-convenanten en geeft met haar aanwezigheid gewicht aan de boodschap dat bedrijven hier due diligence dienen toe te passen.

Voor Arisa is deelname van de overheid onmisbaar en zonder die deelname kiest Arisa ervoor om haar schaarse middelen en mensen in te zetten voor andere activiteiten die bijdragen aan de verduurzaming van ketens. Wel geven we de onderhandelaars tien adviezen mee die cruciaal zijn voor de aanpak van misstanden in de keten. Het volledige statement is hier na te lezen.

 

Bezoek aan natuursteenbeurs in Verona, Italië

In de laatste week van september vond in Verona, Italië, de jaarlijkse natuursteenbeurs Marmo+Mac plaats, een van de grootste beurzen ter wereld in deze sector. Arisa-medewerkers Gine Zwart en Lizette Vosman waren aanwezig om te spreken met Italiaanse bedrijven over verantwoord ondernemen en de mensenrechtenrisico’s in de natuursteensector. Veel Nederlandse en Vlaamse bedrijven die lid zijn van het sectorconvenant TruStone importeren hun natuursteen via Italiaanse leveranciers. TruStone vraagt de aangesloten bedrijven om hun toeleveringsketen in kaart te brengen tot aan de groeve. Niet alle Italiaanse leveranciers zijn zomaar bereid die gegevens door te geven. Het werd duidelijk dat inkopen met aandacht voor mens en milieu niet op de agenda staat tijdens de Marmo+Mac beurs. Het gaat vooral over kwaliteit, prijs en kleur van het natuursteen. Het secretariaat van het natuursteenconvenant TruStone was ook aanwezig. Gezamenlijk hebben we een presentatie gegeven tijdens een vergadering van EUROROC, de sectororganisatie bestaande uit Europese en een aantal niet-Europese federaties van natuursteenbedrijven. In december komt er een vervolg op deze beurs in de vorm van een online evenement met een vertegenwoordiging van de Italiaanse overheid, importeurs en sectororganisaties.

 

Risico-inventarisatie natuursteensector Zimbabwe

Samen met CNV en FNV heeft Arisa de afgelopen maanden onderzoek uitgezet en begeleid naar de mensenrechtenrisico’s in de winning van natuursteen in Zimbabwe, in het kader van het TruStone initiatief. Zimbabwe is vooral bekend om het zwarte graniet dat gewild is in Europa. Corruptie, onrechtmatige landonteigening als ook veel tijdelijke contracten zijn enkele van de zorgelijke bevindingen van de onderzoekers. Het onderzoeksrapport From mountains of Hope to Anthills of Despair is net afgerond en de bevindingen zijn besproken met een aantal TruStone leden die natuursteen vanuit Zimbabwe halen. Ideeën om een aantal van de genoemde risico’s aan te pakken zullen binnen TruStone, als ook met de Nederlandse ambassade in Zimbabwe besproken worden.

 

Webinar over kledingindustrie in Delhi voor lokale vakbonden en NGO’s

Op 28 september organiseerden Arisa en de Indiase organisatie ASK India een webinar voor 16 lokale vakbonden en NGO’s in de regio rondom Delhi, ook bekend als de National Capital Region (NCR). NCR is één van de grotere kledingproductie gebieden in India. Binnen het https://wncb.org/ (WNCB) programma, waar Arisa vanuit de Stop Kinderarbeid Coalitie aan deelneemt, wordt kinderarbeid in de kledingindustrie in NCR aangepakt. Met dit webinar wilden Arisa en ASK India lokale vakbonden en NGOs kennis laten maken met de lokale en internationale context van de kledingindustrie in NCR, en handvaten meegeven om mensenrechtenschendingen aan te kunnen kaarten op internationaal niveau. Naast een korte schets van de kledingindustrie in NCR en de belangrijkste problemen die daar spelen, werd ingegaan op een aantal internationale richtlijnen op het gebied van mensenrechten en bedrijven, zoals de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Ook is informatie gedeeld over verschillende multistakeholder initiatieven (MSI’s), zoals het Convenant Duurzame Kleding en Textiel in Nederland en het Partnership for Sustainable Textiles in Duitsland, met specifieke aandacht voor de klachtenmechanismen. Met gebruik van voorbeelden is dit verder uitgelegd. Met het webinar hebben we kunnen bijdragen aan het versterken van het maatschappelijk middenveld in deze regio, in relatie tot een meer verantwoorde kledingindustrie in NCR.

 

40 jaar LIW/Arisa

Dit jaar besteden we aandacht aan het 40-jarig bestaan van onze organisatie. Dat doen we in de nieuwsbrief, maar ook op een speciale pagina op onze website. Kijk voor een overzicht van de geschiedenis van LIW/Arisa op https://arisa.nl/40jaarliw-arisa/.

Ditmaal besteden we aandacht aan de jaren 2005-2010:

In de periode 2005 – 2010 werd voortgebouwd op eerdere activiteiten. Het werk van de Landelijke India Werkgroep greep steeds meer in elkaar: de activiteiten gericht op de bestrijding van kinderarbeid haakten aan bij de lobby voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. De discriminatie van kastelozen werd ook steeds meer zichtbaar op de werkvloer, en ook in internationale productieketens.
Vooral met activiteiten tegen kinderarbeid en voor betere arbeidsomstandigheden in de kledingsector haalde LIW deze jaren de (inter)nationale pers!
Lees verder…

 

Terugblik Coen Kompier, ILO, op samenwerking met LIW

Na onze oproep voor verhalen over 40 jaar Arisa/LIW ontvingen we meerdere bijdragen. In deze nieuwsbrief een bijdrage van Coen Kompier, Senior Specialist International Labour Standards, ILO.

In 2007 dropte een lage rechter in India een bom op de Nederlandse textielwereld. Medewerkers van de Landelijke India Werkgroep en de Schone Kleren Campagne werden schuldig bevonden aan smaad, laster en cybermisdaden, op straffe van arrestatie en een uitleveringsbevel. Iedere verdere aanklacht in woord en geschrift, vooral op internet, tegen een Indiase toeleverancier van G-Star zou daarvoor voldoende zijn. Kortom, hen werd een spreekverbod opgelegd. Hoewel in Nederland nog veilig, was de vrees onder hen dusdanig dat zij geen stap meer in het buitenland durfden te zetten.
De rechterlijke uitspraak zette de strijd voor betere naleving van arbeidsrechten in Indiase textielfabrieken volledig op zijn kop. Niet de schuldigen werden vervolgd, maar hun aanklagers.
Lees verder…

 

“The Corona Chronicles”: nieuwe publicatie Together for Decent Leather project

Het paper The Corona Chronicles geeft een inkijkje op de desastreuze gevolgen van de corona-pandemie op het leven van leerarbeiders in Bangladesh, India en Pakistan. Een context van geannuleerde orders en gesloten fabrieken door de diverse lockdown maatregelen was van grote invloed op de levensomstandigheden van de arbeiders, die hierdoor soms maandenlang geen inkomen hadden. Het paper presenteert zes getuigenissen van arbeiders uit Bangladesh, India en Pakistan en doet aanbevelingen voor bedrijven en overheden.

 

Aanpak kinderarbeid in zandsteensector Rajasthan

Het Engelse natuursteenbedrijf London Stone werkt sinds 2015 samen met Arisa en de organisatie Manjari in Budhpura, Rajasthan aan het verbeteren van de werk-omstandigheden in de zandsteenwinning en aan het bestrijden van kinderarbeid door kinderen uit het werk te halen en op school te krijgen. In het oktobernummer van het Engelse tijdschrift Pro Landscaper verscheen een artikel over de deelname van London Stone aan het project met een oproep aan andere bedrijven om zich aan te sluiten om zo meer impact te maken. In het artikel beschrijft de managing director van het bedrijf, Steven Walley, dat vanwege de COVID-19 situatie scholen 18 maanden dicht zijn geweest en daardoor veel kinderen die eerst naar school gingen weer aan het werk zijn gegaan. Ook wordt aandacht besteed aan het probleem van certificaten over verantwoord inkopen, dat deze slechts gebaseerd zijn op een momentopname en geen garantie bieden dat mensenrechten worden gerespecteerd. Het volledige artikel is hier te lezen en op de website van het project No Child Left Behind.

 

Kinderarbeid toegenomen tijdens pandemie

Onlangs verscheen in de Indiase pers een artikel over de toename van kinderarbeid in de kledingindustrie in Tamil Nadu. Met name tienermeisjes zijn het afgelopen jaar vanuit verschillende delen van India naar Tiruppur gereisd om in kledingfabrieken en spinnerijen aan de slag te gaan. Veel van hen gingen naar school, maar kwamen thuis te zitten tijdens de lockdown. Het artikel geeft aan dat de pandemie gezorgd heeft voor een terugslag van 20 jaar in de bestrijding van kinderarbeid.

 

Steun het werk van Stichting Arisa!

Stichting Arisa wordt financieel gesteund door institutionele donoren en een grote groep individuen die het werk van Arisa een warm hart toedragen.
Wij hechten grote waarde aan de financiële steun van degenen die ons werk waarderen, omdat dit aangeeft dat er veel mensen zijn die de doelen waarvoor wij ons inzetten óók belangrijk vinden.
Elke gift aan Arisa – hoe groot of klein ook – is van harte welkom!
Stort uw bijdrage op bankrekening NL 81 TRIO 037 931 3200 t.n.v. Stichting Arisa te Utrecht o.v.v. “donatie”.

 

Volg Arisa op sociale media

Arisa is actief op sociale media. Onder de naam Arisa Foundation delen we berichten over mensenrechtenschendingen in Zuid-Azië, vooral in relatie met de productieketens van o.a. kleding en textiel, natuursteen en zaden. Volg ons op Twitter, LinkedIn en Facebook.

Met deze nieuwsbrief wil Arisa u met name op de hoogte houden van onze eigen activiteiten.

(3-11-2021)