Rapport

Vooruitgang zadenbedrijven bij bestrijding kinderarbeid, maar nog onvoldoende maatregelen om betaling onder het officiële minimumloon in hun productieketens aan te pakken.

By 1 november 2018 januari 29th, 2019 No Comments

Utrecht, 1 november 2018

Het rapport Remedies for Indian seed workers in sight? van Arisa laat zien dat zaadbedrijven, ondanks vooruitgang bij de bestrijding van kinderarbeid, het probleem nog niet voldoende hebben aangepakt. Daarnaast hebben de bedrijven onvoldoende maatregelen genomen om minimumlonen te garanderen, met name de lonen van vrouwen blijven achter.

In 2015 heeft LIW twee rapporten gepubliceerd over kinderarbeid en het betalen van lonen onder het minimum bij de productie van groentezaden en hybride katoenzaden in India.(1) Uit de rapporten bleek dat kinderen onder de 14 jaar nog steeds 16% tot 25% uitmaken van het totale aantal arbeiders op respectievelijk de groente- en katoenzaadvelden. Een ander belangrijk punt van zorg was dat lonen onder het wettelijk minimum liggen. In reactie op de rapporten hebben veel zaadbedrijven publiekelijk beloofd hieraan te werken. Dit voortgangsrapport is een vervolg op de rapporten uit 2015 en betreft een analyse van wat 14 internationale en Indiase zaadbedrijven sinds 2015 hebben gedaan om kinderarbeid en het niet uitbetalen van minimumlonen aan te pakken. LIW ziet een positieve ontwikkeling in de openheid van bedrijven om informatie te geven. Met name bedrijven als Bayer, Syngenta, East-West Seed, HM.CLAUSE en Sakata hebben uitgebreid informatie gegeven. Helaas zijn er ook bedrijven als AdvantaAnkur Seeds en Kaveri Seeds die helemaal niet hebben gereageerd ondanks herhaalde verzoeken.