Schone Kleding – Politiek

26 juni 2018

Antwoorden op Vragen Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie)

(ingez. 27-3-2018) aan de Europese Commissie over het aanpakken van moderne slavernij van migranten in de kledingindustrie in Bangalore

27 februari 2018

Antwoorden op Kamervragen Alkaya (SP)

(ingez. 31-1-2018) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over misstanden in de Indiase kledingindustrie

Archief

2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014

2020

2019

2018

26 jun 2018:
Antwoorden op Vragen Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie)
(ingez. 27-3-2018) aan de Europese Commissie over het aanpakken van moderne slavernij van migranten in de kledingindustrie in Bangalore
27 feb 2018:
Antwoorden op Kamervragen Alkaya (SP)
(ingez. 31-1-2018) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over misstanden in de Indiase kledingindustrie

2017

27 apr 2017:
Joint Letter to the European Commission: High Time to Impose Transparency in the Garment Supply Chain (Human Rights Watch):
Poor working conditions and workers’ rights violations are a distinguishing feature of the garment industry. Indeed, over the last decades they have been a pervasive part of this industry’s operations across the globe. In addition, the garment industry is characterized by complex and opaque chains of production and responsibility that include many actors at different levels playing a role in production. The lack of public data on the garment supply chain has been a strong barrier to the improvement of working conditions and to securing respect for human rights.
24 apr 2017:
An open letter to the European Commission: transparency in the garment supply chain (Labour Behind The Label):
Poor working conditions and workers’ rights violations are a distinguishing feature of the garment industry. Indeed, over the last decades they have been a pervasive part of this industry’s operations across the globe. In addition, the garment industry is characterized by complex and opaque chains of production and responsibility that include many actors at different levels playing a role in production. The lack of public data on the garment supply chain has been a strong barrier to the improvement of working conditions and to securing respect for human rights.
16 feb 2017:
Minister Ploumen ontvangt 10.000 handtekeningen voor leefbaar loon: Consument is hongerlonen in kledingindustrie zat (persbericht SKC/LIW):
Duizenden Nederlanders willen dat minister Ploumen zorgt voor een leefbaar loon voor kledingarbeiders. Via een petitie van Schone Kleren Campagne en Landelijke India Werkgroep roepen 10.734 Nederlanders Ploumen hiertoe op.
16 feb 2017:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) en Van Laar (PvdA)
(ingez. 31-1-2017) aan de Minister voor Buiten­landse Handel en Ontwikkelings­samen­werking over kledingmerken die bijdragen aan lage lonen, lange werktijden, kinderarbeid en schooluitval in Bangladesh
25 jan 2017:
Motie Servaes (PvdA) en Voordewind (ChristenUnie)
met verzoek aan regering om wetgeving gericht op de bestrijding van dwangarbeid en moderne slavernij
25 jan 2017:
Motie Voordewind (ChristenUnie) en Servaes (PvdA)
over relatie lage lonen, kinderarbeid en schooluitval in de kledingindustrie van Bangladesh, n.a.v. rapport Branded Childhood
18 jan 2017:
Vragen in Europees Parlement :
n.a.v. slavernij in Indiase fabrieken
16 jan 2017:
Antwoorden op Kamervragen Van Laar (PvdA), Voordewind (ChristenUnie) en Dijkgraaf (SGP) :
(ingez. 28-12-2016) aan de Minister voor Buiten­landse Handel en Ontwikkelings­samen­werking over (kinder)slavernij bij Zuid-Indiase spinnerijen die garens produceren voor westerse kledingmerken

2016

9 nov 2016:
Rapport ‘Uitgekleed-Aangekleed’ roept vragen op bij PvdA, CU en GL (FairPolitics):
Tweemaal zijn er Kamervragen gesteld over het onderzoeksrapport Uitgekleed-Aangekleed: Nederlandse merken, hoge werkdruk en lage lonen in Indiase kledingfabrieken van de Schone kleren Campagne en Landelijke India Werkgroep. Op 3 oktober 2016 stuurde Roelof van Laar (PvdA) schriftelijke vragen over het onderzoeksrapport aan minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Als aanvulling dienden ook Joël Voordewind (ChristenUnie) en Rik Grashoff (GroenLinks) vragen in.
26 okt 2016:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) en Grashoff (GroenLinks) :
(ingez. 5-10-2016) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over hongerlonen en zeer slechte arbeidsomstandigheden bij Indiase leveranciers aan Nederlandse kledingmerken
26 okt 2016:
Antwoorden op Kamervragen Van Laar (PvdA) :
(ingez. 3-10-2016) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de uitbuiting van Indiase arbeiders door Nederlandse kledingbedrijven
26 okt 2016:
Antwoorden op Kamervragen Gesthuizen (SP) :
(ingez. 29-9-2016) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht dat Nederlandse bedrijven in India kleding laten produceren onder het minimumloon
6 jul 2016:
Stop Kinderarbeid en LIW aan Kamer en Minister Ploumen: Maak concreet wat overheid gaat doen om Convenant Duurzame Kleding en Textiel tot succes te maken (LIW):
De Landelijke India Werkgroep en de coalitie Stop Kinderarbeid – beide betrokken bij het Convenant Duurzame Kleding en Textiel – hebben een brief naar de Tweede Kamer gestuurd in verband met het Kamerdebat op 6 juli om 16 uur over de textielsector en het convenant.
23 mei 2016:
Minister Ploumen maant kledingbedrijven: ‘Kom in actie, anders wetgeving’ (Stop Kinderarbeid):
Ik wil graag ondersteunen, maar ik ben niet bang met wetgeving te komen.” Dat zei Minister Ploumen in een toespraak op 25 april 2016 in Brussel tijdens de EU High-level Conference on Responsible Management of the Supply Chain in the Garment Sector. Ze doelde op het Convenant Textiel en Kleding, een Nederlands verbeterplan voor de hele textiel- en kledingsector waarover sectororganisaties, vakbonden, de rijksoverheid en maatschappelijke organisaties – waaronder Stop Kinderarbeid en de LIW – in maart dit jaar overeenstemming hebben bereikt.
29 apr 2016:
Minister Ploumen maant kledingindustrie: kom in actie, anders wetgeving (LIW):
“Ik wil graag ondersteunen, maar ik ben niet bang met wetgeving te komen.” Dat zei Minister Ploumen in een toespraak op 25 april in Brussel tijdens de EU High-level Conference on Responsible Management of the Supply Chain in the Garment Sector. Ze doelde op het Convenant Textiel en Kleding, een Nederlands verbeterplan voor de hele textiel- en kledingsector waarover sectororganisaties, vakbonden, de rijksoverheid en maatschappelijke organisaties – waaronder Stop Kinderarbeid en de LIW – in maart overeenstemming hebben bereikt.

2015

14 sep 2015:
Kleding- en textielsector werkt aan convenant over internationaal MVO – SER faciliteert proces (SER):
Bedrijven, overheid, maatschappelijke organisaties en vakbonden werken de komende maanden samen aan een convenant op het terrein van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in de kleding- en textielsector. Het convenant biedt bedrijven de kans om complexe problemen in de keten van toeleveranciers samen met andere partijen aan te pakken. Vanwege zijn ervaring met dergelijke trajecten (zoals het Energieakkoord) is de SER gevraagd het proces te faciliteren.
4 mei 2015:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP) en Van Laar (PvdA) :
(ingez. 20-4-2015) aan de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over moderne slavernij en kinderarbeid in de kledingindustrie in India
26 feb 2015:
Kamerleden: ‘Kinderarbeid moet prominente plek krijgen in convenanten met bedrijven’ – Minister Ploumen gaat zich inzetten om schoenensector bij kledingconvenant te laten meedoen (LIW):
Minister Lilianne Ploumen heeft toegezegd dat zij met de schoenenbedrijven in gesprek zal gaan over aansluiting bij het Convenant over textiel en kleding waaraan nu wordt gewerkt. Aanleiding daartoe was een vraag van Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie in het Kamerdebat van 25 februari jl. Stop Kinderarbeid had dit voorgesteld in een brief aan de Tweede Kamer.
18 feb 2015:
Antwoorden op Vragen Europarlementariërs Peter van Dalen (ECR), Agnes Jongerius (S&D) en Cora van Nieuwenhuizen (ALDE)
(ingez. 11-11-2004) aan Europese Commissie n.a.v. rapport Flawed Fabrics over kinderarbeid en schuldarbeid in de Indiase textielsector

2014

21 nov 2014:
Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) wil betere bescherming kastelozen in kledingfabrieken India (GroningerKrant.nl):
Samen met twee Nederlandse collega-Europarlementariërs, Agnes Jongerius (PvdA) en Cora van Nieuwenhuizen (VVD), heeft Peter van Dalen schriftelijke vragen gesteld over de omstandigheden in Indiase kledingfabrieken. Van Dalen: “Er gebeuren vreselijke dingen in de Indiase fabrieken waar de kleding wordt gemaakt die wij dragen. Ik wil dat wij onze verantwoordelijkheid nemen en de mensen die daar werken, veelal kastelozen, beter beschermen.”
19 nov 2014:
Passages uit de Begrotingsbehandeling Buitenhandel en OS HOS 19-11-14 :
over kleding, kinderarbeid en MVO Convenanten
17 nov 2014:
ChristenUnie stelt vragen over ketentransparantie kledingindustrie (Fair Politics):
Naar aanleiding van het rapport Flawed Fabrics van Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) heeft Joël Voordewind (CU) vragen gesteld aan Minister Ploumen (voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking).
14 nov 2014:
Eerlijke kleding in heel Europa (PvdA.nl):
Een vorige week verschenen rapport komt tot de vaststelling dat veel van de kledij verkocht door bekende Europese kledingmerken gemaakt wordt in gruwelijke omstandigheden. Om dit aan te kaarten stelde ik met enkele collega’s schriftelijke vragen aan de Europese Commissie.
Vorige week publiceerden de Stichting Multinationale Ondernemingen (SOMO) en de Landelijke Werkgroep India een rapport over de textielindustrie in India. Het rapport Flawed fabrics werd geschreven na een onderzoek in enkele Zuid-Indische textielfabrieken die kleding maken voor welbekende merken zoals C&A, Primark, Replay en H&M.
14 nov 2014:
Vragen gesteld aan EC over vreselijke werkomstandigheden in kledingfabrieken in India (EuroFractie.nl [ChristenUnie-SGP]):
Naar aanleiding van een nieuw rapport over de werkomstandigheden in kledingfabrieken in Zuid-India heb ik [Peter van Dalen] samen met twee Nederlandse collega-Europarlementariërs, Agnes Jongerius (PvdA) en Cora van Nieuwenhuizen (VVD) vragen hierover gesteld aan de EC. Die omstandigheden zijn verschrikkelijk en er werken vooral Dalit-vrouwen en hele jonge meisjes. We hopen op actie vanuit de EU, want deze mensonterende omstandigheden mogen niet langer voortduren.
14 nov 2014:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) :
(ingez. 31-10-2014) aan de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Buitenlandse Zaken over het rapport Flawed Fabrics over moderne slavernij en kinderarbeid in de productieketens van kledingmerken
5 nov 2014:
Ploumen spreekt over vrouwen- en kinderrechten in India (Rijksoverheid.nl):
Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) heeft woensdag tijdens de handelsmissie in India vrouwen- en kinderrechten aan de orde gesteld. Ze ontmoette onder meer minister Maneka Gandhi van Vrouwen- en Kinderzaken.
3 nov 2014:
Ploumen stelt kinderarbeid aan orde in India (Trouw):
Tijdens haar handelsreis naar India deze week zal minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking kinderarbeid en arbeidsomstandigheden aan de orde stellen. Vorige week kwam naar buiten dat in spinnerijen in het zuiden van het land vrouwelijke werknemers worden uitgebuit.
29 okt 2014:
Weg met kleding die door kinderslaven gemaakt is (Roelof van Laar, PvdA.nl):
Ik wil geen kleding kopen die door kinderen gemaakt is. Al helemaal niet door kinderen die gruwelijk uitgebuit worden. Uit een rapport van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) blijkt dat kinderslavernij op grote schaal voorkomt in Zuid-India en dat de textiel die zij maken, in Nederland verkocht wordt. Een Kamermeerderheid steunt mijn verzoek voor een debat met minister Ploumen over het uitbannen van kinderarbeid in Nederlandse kleding.
14 jul 2014:
Publicaties LIW en Stop Kinderarbeid geven voeding aan Kamermoties: Kamer vraagt actie van Minister Ploumen voor schone kleding en sociaal overheidsinkopen (LIW):
Op 2 juli – tijdens de laatste dag voor het reces van de Kamer – zijn door Kamerlid Voordewind twee moties ingediend waarin publicaties van de Landelijke India Werkgroep (LIW) en de coalitie Stop Kinderarbeid worden genoemd. De eerste motie gaat over het plan van aanpak van de kledingindustrie om structurele schending van arbeids- en mensenrechten tegen te gaan. De tweede motie gaat over de sociale en mensenrechtencriteria over duurzaam inkopen.
9 jul 2014:
Antwoorden op Vragen Europarlementariërs Sargentini, Lambert en Delli (Verts/ALE)
(ingez. 15-4-2004) aan Europese Commissie over moderne slavernij in de textiel- en kledingindustrie in Zuid-India
24 jun 2014:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie), Gesthuizen (SP), Van der Staaij (SGP) en Van Ojik (GroenLinks)
(ingez. 28-5-2014) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over kledingbedrijven die geen inzicht geven in de aanpak van gebonden (kinder)arbeid in India