Sectoren

Kleding / textiel

In het begin van de jaren negentig werd Arisa actief lid van de net opgerichte Schone Kleren Campagne, die zich inzet voor de rechten van veelal vrouwelijke werknemers in de kledingindustrie. Sindsdien heeft Arisa, veelal in samenwerking met Nederlandse en Indiase organisaties, verschillende rapporten uitgebracht over misstanden in de kleding en textiel sector. Onder andere een serie rapporten over gebonden en gedwongen arbeid en kinderarbeid in spinnerijen in Tamil Nadu. De partnerschappen met Indiase organisaties en onderzoeken hebben bijgedragen aan het agenderen van kinderarbeid en gebonden arbeid bij politiek en kledingmerken.   

Als partij in het Convenant voor Duurzame Kleding en Textiel werkt Arisa ook samen met Nederlandse kledingmerken aan structurele verbeteringen in hun toeleveringsketens van kleding en textiel.

Leer

Arisa werkt sinds april 2020 binnen een consortium van zeven maatschappelijke organisaties uit Nederland, Bangladesh, India, Pakistan, Duitsland en Oostenrijk aan het driejarig programma Together for Decent Leather. Het doel van het consortium is om arbeidsomstandigheden te verbeteren en schendingen van arbeidsrechten terug te dringen in productiecentra voor leerproducten in Zuid-Azië, met name in de districten Vellore en Chennai in Tamil Nadu, India, de regio Karachi in Pakistan, en de regio Dhaka in Bangladesh. Van bedrijven zal een grotere inzet verwacht worden om hun due diligence-verplichtingen op het gebied van mensenrechten na te komen, en van regeringen het invoeren van voorzorgsmaatregelen en regelgeving om de naleving van internationale arbeidsnormen te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over Together for Decenth Leather.

EU flag Het Together for Decent Leather programma is medegefinancierd door de Europese Unie.

Natuursteen

Sinds 2005 doet Arisa onderzoek naar arbeidsomstandigheden in de Indiase natuursteenproductie en ketens van internationale bedrijven die natuursteen uit Zuid-Azië importeren. De winning van natuursteen, zoals zandsteen, graniet en leisteen gebeurt vaak onder slechte omstandigheden. Kinderarbeid, te lage lonen, schuldslavernij en onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden komen veel voor. Arisa informeert bedrijven, politiek en overheden over deze misstanden en spreekt hen aan op de verantwoordelijkheden die zij hebben om deze misstanden aan te pakken. Naast onderzoek is Arisa ook betrokken bij het creëren van kinderarbeidvrije zones in en rondom de natuursteenproductie in Zuid-Azië. Samen met bedrijven en lokale organisaties wordt gewerkt aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden en het voorkomen van kinderarbeid.

Zaden

Al sinds 1994 focust Arisa zich op de arbeidsomstandigheden in de zaadsector in India. Veel grote zaadbedrijven produceren groente- en katoenzaden in India. De onderzoeken die in opdracht van Arisa zijn gedaan geven aan dat er nog altijd kinderen worden ingezet bij de productie van zaden en vrouwen onder het wettelijke minimum loon worden betaald. Arisa kaart deze misstanden aan bij bedrijven, politiek en overheden en dringt aan op verbeteringen van arbeidsomstandigheden in de zaadproductie.