Skip to main content

1996

In 1996 werd het volgende rapport uitgebracht:

Child and adult labour in the export-oriented garment and gem polishing industry of India, with case studies from Tirupur, Bangalore, Jaipur and Trichy


Download
Onderzoek uitgevoerd op verzoek van het India Committee of the Netherlands (ICN) en de South Asian Coalition on Child Servitude (SACCS) in India.
De studie maakt overduidelijk dat het probleem van kinderarbeid in de kleding- en edelsteenindustrie ernstig is en dringend moet worden aangepakt. In India hebben ‘kinderarbeidnetwerken’ zoals SACCS en de Campaign Against Against Child Labour (CACL) al een klimaat gecreëerd voor positieve actie door de industrie en de overheid.