Over Arisa

Arisa - Advocating Rights in South Asia – werkt aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden in productieketens in Zuid Azië.

In samenwerking met partners in onder meer India, Bangladesh en Pakistan volgt Arisa de omstandigheden in de productie van kleding, leer, natuursteen en groentezaden. Veel productieketens van Nederlandse en Europese bedrijven kennen misstanden. Arisa geeft prioriteit aan de positie van de meest kwetsbaren in die productieketens en werkt aan uitbanning van kinderarbeid, gedwongen arbeid en discriminatie op basis van kaste of gender.  

Hoe gaat Arisa te werk?

Arisa onderzoekt samen met partners in Zuid Azië arbeidsomstandigheden en spreekt westerse bedrijven aan als misstanden in hun productieketens worden gevonden. Bedrijven dragen de verantwoordelijkheid om schendingen in hun hele keten te voorkómen en aan te pakken. Als zij daar serieus mee aan de slag willen, gaat Arisa de dialoog en samenwerking met hen aan (lees hier meer over due diligence).   

Arisa spreekt ook overheden aan op misstanden in productieketens. Overheden kunnen met beleid, toezicht en diplomatie meer doen om arbeidsomstandigheden in productieketens te verbeteren en bedrijven te bewegen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Arisa werkt samen met Nederlandse en wereldwijde netwerken aan bijvoorbeeld verbetering van MVO-richtlijnen en wetgeving. Met haar eigen inkoop kan de overheid het goede voorbeeld geven door duidelijke eisen te stellen aan mensenrechten.

Arisa ondersteunt partners in Zuid-Azië bij het verbeteren van de situatie van arbeiders in productieketens door bijvoorbeeld trainingen en toegang tot klachtenmechanismen. Arisa stimuleert dialoog over misstanden en risico’s in de productieketens tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties en vakbonden. 

Stop Childlabour Arisa

Resultaat

Arisa signaleert niet alleen misstanden, maar werkt aan structurele verbeteringen in productieketens. Arisa draagt bij aan betere leef- en arbeidsomstandigheden in ZuidAzië: kinderen gaan naar school in plaats van aan het werk, uitbuiting wordt aangepakt en lonen verbeteren, ontslagen vakbondsleden mogen weer aan het werk.  

Zuid-Azië

Arisa werkt in Zuid-Azië waar veel westerse bedrijven grondstoffen betrekken of productie uitbesteden. Het zijn dichtbevolkte landen waar goedkope arbeidskracht volop beschikbaar is, en waar diep gewortelde discriminatie van Dalits en andere gemarginaliseerde groepen in de maatschappij verankerd is. Er zijn weinig vakbonden en vakbondsvrijheid staat onder druk. Dit alles samen met zwak toezicht door de overheid maakt dat in deze regio arbeidsrechtenschendingen veelvuldig voorkomen 

Geschiedenis

Arisa is in 2019 voortgekomen uit de Landelijke India Werkgroep. Lees hier meer over de geschiedenis van de organisatie.