Publicaties

Download de meest recente publicaties van Arisa hieronder of ga naar het archief.

Maart 2023

Hides & Hardship – Caste-based discrimination in the leather industry in India, Bangladesh and Pakistan

Hides & Hardship toont aan dat kaste en aanverwante discriminerende praktijken, soms specifiek gekoppeld aan religie, hoge risicofactoren zijn voor bedrijven die leer of leerproducten uit India, Bangladesh of Pakistan betrekken. Er wordt uitgelegd hoe discriminatie op basis van kaste en religie zich in deze landen manifesteert en hoe dit verband houdt met de leerindustrie.
Werken met leer wordt in India, Bangladesh en Pakistan gezien als vuil en ongepast. Veel van de mensen die in de industrie werken – het overgrote deel – hebben een gemarginaliseerde positie in de samenleving en hebben vaak geen andere mogelijkheden om in hun levensonderhoud te voorzien. Zij zijn kwetsbaar voor uitbuiting en hebben weinig of geen mogelijkheden om vooruit te komen in werk of het leven en om zo de cyclus van armoede en discriminatie voor henzelf of hun kinderen te doorbreken.
Er is een concreet verband tussen kaste en de leerindustrie, en er is ook een religieus verband aanwezig, vooral in India. Aangezien religieuze minderheden in deze drie landen voor veel uitdagingen staan, kunnen de onderlinge verbanden tussen kaste, religie en leerwerk niet worden genegeerd wanneer we kijken naar discriminerende praktijken in de industrie in deze landen.

Maart 2023

Labour abuses in supply chains uncovered – Leather and leather shoes from India

De leer- en lederwarenindustrie in India levert een aanzienlijke bijdrage aan de wereldwijde vraag naar leer en lederen goederen. Het draagt ook een behoorlijke hoeveelheid bij aan het bruto binnenlands product (bbp) van het land. In 2019 bedroeg de Indiase lederuitvoer in totaal ongeveer 5,5 miljard USD en hielp hij bijna 4,42 miljoen officiële of ”formele’ werknemers aan werk. Alle stadia van de leerproductie vinden plaats in India – van grotere exportlooierijen en fabrieken die lederwaren produceren tot kleinere werkplaatsen en thuiswerkers die met de hand leren bovendelen voor schoenen stikken. De sector wordt vaak
geassocieerd met slechte arbeidsomstandigheden, zoals lage lonen, lange werktijden, gezondheids- en veiligheidsproblemen, informele arbeidsverhoudingen en problemen met de vrijheid van vereniging.
Voor het Together for Decent Leather programma werd nieuwe informatie verzameld over de arbeidsomstandigheden in deze sector in India, Bangladesh en Pakistan. In elk van deze landen werden drie veldstudies uitgevoerd. In deze briefing paper geven we een overzicht van de belangrijkste bevindingen van de studie over de arbeidsomstandigheden van leerarbeiders in de deelstaat Tamil Nadu in India. Deze briefing paper richt de schijnwerper op de leercluster in Tamil Nadu, en hoe deze cluster zich verhoudt tot de Indiase leerindustrie en exportmarkt. Een belangrijk aspect van dit paper is het verband dat wordt gelegd met internationale bedrijven die verbonden zijn met de leerindustrie in Tamil Nadu – en die dus potentiële risico’s lopen in hun productieketens. Dit rapport is gebaseerd op het volledige veldonderzoeksrapport (dat hier te vinden is).

juli 2021

Seeds of Oppression

Het rapport “Seeds of Oppression”, uitgebracht door Arisa en CLRA, belicht een slavernij-achtige realiteit voor veel werkers in Gujarat – veelal migranten uit andere gebieden – die in de katoenzaadsector werken. De misstanden beschreven in dit rapport zoals gedwongen arbeid, seksuele uitbuiting, structurele onderbetaling en erbarmelijke werkomstandigheden zijn anno 2021 nog aan de orde van de dag. Als deze arbeiders hun werkgevers bevragen over feiten, gaan al gauw verhalen rond dat zij ongehoorzaam zijn en dit verkleint hun kans op toekomstig werk.

mei 2021

Spinning around workers’ rights – International garment companies linked to forced labour in Tamil Nadu textile mills

Gedwongen arbeid is een groot risico in Indiase spinnerijen die garens en stoffen produceren voor de internationale kleding- en textielindustrie. Dit blijkt uit grootschalig onderzoek van SOMO en Arisa bij 29 spinnerijen in de Indiase deelstaat Tamil Nadu. De al zeer kwetsbare arbeiders worden nu bovendien keihard geraakt door de voortdurende coronacrisis in India.

mei 2021

Leather products from India – Trends in production and trade

Arisa neemt deel aan het programma “Together for Decent Leather”, een driejarig programma dat zich richt op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van leerarbeiders in India, Pakistan en Bangladesh. Als onderdeel van dit programma worden overzichten gemaakt van trends in de productie en handel van leer en leerproducten, één voor elk van de productielanden. Arisa publiceerde op 18 mei het landenoverzicht voor India, waarin informatie te vinden is over de productie van leer en leerproducten in India, waar deze naartoe worden verscheept en welke bedrijven ze inkopen. Download het overzicht hieronder.

juni 2020

Textile Recycling Unravelled

In een tijd waarin het hergebruik van materialen en het streven naar een circulaire economie hoog op de agenda staan, publiceren textielinzamelaar en sociaal ondernemer Sympany en NGO Arisa het rapport “Textile recycling unravelled”. Het rapport laat zien dat de keten van textielrecycling complex is en gepaard gaat met risico’s op kinderarbeid en slechte arbeidsomstandigheden. Het richt zich op de stad Panipat in India, waar een groot deel van de economie draait om het recyclen van geïmporteerd gebruikt textiel, onder andere vanuit Nederland. Sympany en Arisa roepen betrokken bedrijven in deze keten op om hun verantwoordelijkheid te nemen en de risico’s in de textielrecyclingsketen aan te pakken.

juni 2020

Between a Rock and a Hard Place

Zandsteen wordt in Europa veel gebruikt als kasseien of kinderkopjes. Dit rapport, “Between a rock and a hard place”, laat zien dat er vooruitgang is geboekt ten opzichte van het rapport hierover van Arisa uit 2005. Kinderarbeid is sterk verminderd in de groeves maar het komt nog wel voor, met name bij het hakken van kasseien dat door thuiswerkers wordt gedaan. Naast kinderarbeid is in het onderzoek ook gekeken naar het betalen van minimumlonen. Hier is de situatie een stuk minder positief. Vooral vrouwen worden gediscrimineerd omdat zij andere werkzaamheden krijgen – waarvoor minder wordt betaald – dan mannen. Verder laat het rapport zien dat silicose, een ongeneeslijke stoflongziekte, een groot probleem is waar nog te weinig aandacht voor is.

Download PDF (Engelstalig) →                      Download PDF (Français) →

juni 2020

Sowing Hope

Nieuw rapport van Arisa, met een hoopgevende boodschap. Het rapport “Sowing Hope” laat zien dat in de katoen- en groentezaadproductie in India de afgelopen vijf jaar belangrijke stappen zijn gezet om kinderarbeid tegen te gaan. Met name in de gebieden waar aanzienlijke interventies plaatsvonden, nam kinderarbeid af.
Naast kinderarbeid is in het onderzoek ook gekeken naar het betalen van minimumlonen. Hier is de situatie een stuk minder positief. In de afgelopen vijf jaar is het gat tussen betaald loon en minimumloon groter geworden. Vooral vrouwen worden onder het minimumloon betaald en worden daarnaast gediscrimineerd omdat zij andere werkzaamheden krijgen – waarvoor minder wordt betaald – dan mannen.

november 2018

Remedies for Indian seed workers in sight?

Dit rapport van de Landelijke India Werkgroep (LIW) laat zien dat zaadbedrijven, ondanks vooruitgang bij de bestrijding van kinderarbeid, het probleem nog niet voldoende hebben aangepakt. Daarnaast hebben de bedrijven onvoldoende maatregelen genomen om minimumlonen te garanderen, met name de lonen van vrouwen blijven achter.

juni 2018

Case closed, problems persist

Social Accountability International (SAI), een organisatie voor sociale certificering voor fabrieken en organisaties, en het Ethical Trading Initiative (ETI), een alliantie van bedrijven, vakbonden en vrijwilligersorganisaties die werken aan het verbeteren van het leven van werknemers, hebben hun belofte om de concrete klachten over zeer slechte arbeidsomstandigheden van meisjes en jonge vrouwen in de textiel- en kledingindustrie in Zuid-India effectief aan te pakken, niet kunnen nakomen.
Dit is het resultaat van een analyse van de non-juridische klachtenmechanismen van ETI en SAI gepresenteerd in dit rapport van LIW, SOMO en het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde HomeWorkers Worldwide (HWW).

januari 2018

Labour without liberty

Vrouwelijke migranten die werken in India’s kledingfabrieken die leveren aan grote internationale merken zoals Benetton, C&A, GAP, H&M, M&S en PVH, zijn het slachtoffer van moderne vormen van slavernij. In Bangalore, India’s grootste kleding producerende regio, worden jonge vrouwen geronseld met valse beloftes over lonen en andere vergoedingen. Ze werken in kledingfabrieken onder hoge druk voor lage lonen. Hun leefomstandigheden in hostels zijn slecht en hun bewegingsvrijheid is ernstig beperkt. Hoewel ze beweren achttien te zijn, zien veel werknemers er veel jonger uit.
Dit zijn enkele conclusies uit dit rapport van LIW, SKC en GLU.

augustus 2017

The dark sites of granite

Nieuw onderzoek, in opdracht van de Landelijke India Werkgroep en Stop Kinderarbeid, toont aan dat moderne slavernij, lage lonen, gevaarlijke en ongezonde werkomstandigheden veelvuldig voorkomen in Zuid-Indiase granietgroeves. In een aantal groeves is ook kinderarbeid aangetroffen.
Er is een groot verschil in arbeidsomstandigheden tussen vaste werknemers (met name opzichters) en tijdelijke arbeidskrachten (70% van de arbeiders). De eerste groep krijgt een veiligheidsuitrusting, een zorgververzekering en een arbeidscontract, terwijl de tijdelijke arbeidskrachten, die zware handarbeid verrichten, deze fundamentele arbeidsrechten moeten ontberen.

maart 2017

Do leather workers matter?

Ongeveer 2,5 miljoen werknemers in de Indiase leerindustrie werken onder vaak onaanvaardbare arbeidsomstandigheden. Hun mensenrechten worden geschonden en hun werk heeft ernstige gevolgen voor hun gezondheid. Zo hebben giftige chemicaliën in leerlooierijen vaak een zeer negatieve invloed op de gezondheid van de werknemers. Minder bekend zijn de vele arbeids- en andere mensenrechtenkwesties in de leerindustrie, zoals lonen onder het vastgestelde minimum, kinderarbeid, uitbuiting van thuiswerkers, problemen bij het zich organiseren in vakbonden en de discriminatie van Dalits (‘kastelozen’).
Dit is in het kort de positie van leerbewerkers die gedetailleerd wordt beschreven in dit LIW-rapport.

Archief

2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2000   eerder

2016

december 2016
Fabric of Slavery
Een nieuw onderzoek door de Landelijke India Werkgroep (LIW) toont aan dat verschillende vormen van moderne slavernij, waaronder ook kinderslavernij, voorkomen in meer dan 90% van de spinnerijen in Zuid-India. Zuid-Indiase spinnerijen leveren garen voor Indiase, Bengalese en Chinese kledingfabrieken die produceren voor de Westerse markt.
Het rapport Fabric of Slavery onthult de schaal waarop jonge meisjes en vrouwen onderworpen zijn aan werkgevers die hun loon inhouden of hen opsluiten in door het bedrijf gecontroleerde hostels. Ze maken lange werkdagen, zijn slachtoffer van seksuele intimidatie en verdienen zelfs niet het minimumloon.
december 2016
Geen Ongewenste Intimiteiten – De strijd tegen seksueel geweld op het werk wereldwijd
De strijd tussen de seksen is van alle tijden, en bij sommige soorten gaat het er hard aan toe. Neem de bijna-verdrinkingsdood van de vrouwtjeseend die wordt beklommen door een bronstige woerd, of de vrouwtjesspin die na de paring het mannetje opeet. Wij mensen doen het anders. Denken we. De gelijkwaardigheid van man en vrouw mag hier en daar nog te wensen overlaten, maar seksueel geweld is in geen enkele cultuur normaal. Toch?
De werkelijkheid is weerbarstiger. In de kledingfabrieken in de Zuid-Indiase stad Bangalore bijvoorbeeld, waar aanranding en verkrachting aan de orde van de dag zijn.
De brochure Ongewenste Intimiteiten van Landelijke India Werkgroep en Mondiaal FNV over seksuele agressie op de werkvloer is gepubliceerd n.a.v. een bijeenkomst van – vooral vrouwelijke – internationale deskundigen uit Bangladesh, India, Argentinië, Tanzania, Myanmar, Indonesië en Nederland.
september 2016
Uitgekleed-Aangekleed
De arbeidsomstandigheden in fabrieken in India waar Nederlandse kledingmerken worden gemaakt zijn ronduit slecht. Geen enkele kledingarbeider verdient een leefbaar loon. Ruim een derde van de werknemers krijgt niet eens het minimumloon. Verplicht overwerk wordt vaak niet uitbetaald, intimidatie is aan de orde van de dag en vrouwen verdienen minder dan mannen. Ook doen sommige fabrieken niks aan sociale verzekeringen en ziektekosten.
augustus 2016
Certified Unilever Tea – A Cup Half Empty
Het rapport Certified Unilever Tea – A Cup Half Empty, gepubliceerd door de Landelijke India Werkgroep, laat zien dat de arbeids­omstandig­heden op twee door Rainforest Alliance (RA) gecertificeerde Indiase theeplantages die thee aan Unilever leveren wel zijn verbeterd, maar nog steeds ‘onder de maat’ blijven. Dat geldt met name voor tijdelijke arbeids­krachten. Lonen – tussen € 3 en iets meer dan € 4 – zijn veel minder dan een leefbaar loon van ongeveer € 7,50. Het aandeel van tijdelijke krachten binnen het personeels­bestand is sterk toegenomen. De meeste van hen zijn migranten of gepensio­neerde vaste werknemers. Ze genieten niet dezelfde sociale voordelen – waaronder een spaarfonds en crèche faciliteiten – als vaste krachten.
januari 2016
Unfree And Unfair
Het artikel Unfree and Unfair (“Onvrij en Onrechtvaardig”) toont de slechte levensomstandigheden en beperkte bewegingsvrijheid van jonge migrantwerknemers in de kledingindustrie in de Indiase stad Bangalore. Een groeiend aantal jonge migrantarbeidsters verblijft in hostels die onderdeel zijn van de fabrieken en worden daar ernstig beperkt in hun bewegingsvrijheid. Daarbij zijn hun inkomsten niet genoeg voor een fatsoenlijk leefbaar loon.
De hostels worden gerund door kledingfabrieken in Bangalore die produceren voor toonaangevende multinationale kledingmerken als C&A, H&M, Inditex (‘Zara’), GAP en PVH (‘Tommy Hilfiger’).

2015

november 2015
Soiled Seeds
Bijna 156.000 Indiase kinderen werken mee aan de productie van groentezaden van tomaten, hete peper en okra. Circa 50.000 zijn jonger dan 14 jaar. De grote meerderheid van hen zijn Dalits, lage kasten of Adivasi (tribalen). Ze worden blootgesteld aan slechte arbeidsomstandigheden, waaronder giftige pesticiden en lange werkdagen. Ze verlaten meestal de school als ze tussen de 11 en 13 jaar zijn. Het aantal tieners van 14 tot 18 in de groenteteelt nam sinds 2010 met meer dan 37.000 toe.
Bij boeren die voor multinationale ondernemingen werken als East-West Seed (Nederlands), Limagrain (Frans), Sakata (Japans) en Advanta (Indiaas) zijn 10 tot 16% van de kinderen onder de 14 jaar. Veel Indiase bedrijven laten soortgelijke cijfers zien. Bij boeren die aan zaadbedrijven leveren zijn ongeveer 30% van de arbeiders tieners.
Dit concludeert het nieuwe onderzoeksrapport Soiled Seeds – Child Labour and Underpayment of Women in Vegetable Seed Production in India van Dr. Davuluri Venkateswarlu, dé expert op dit onderwerp. Hij onderzocht de situatie in de deelstaten Maharashtra en Karnataka, waar 80% van de groentezaadteelt plaatsvindt.
juli 2015
Cotton’s Forgotten Children
Bijna een half miljoen Indiase kinderen – waaronder 200.000 jonger dan 14 jaar – werken in de katoenzaadteelt. Dit is een van de schokkende resultaten van het nieuwe rapport Cotton’s Forgotten Children van Dr. Davuluri Venkateswarlu, dé Indiase expert op dit gebied. Het aantal kinderen dat in de katoenzaadvelden werkt is sinds het vorige onderzoek uit 2010 met bijna 100.000 gestegen. Kinderen onder de 18 vormen ongeveer 60% van de arbeiders op de velden van de boeren die hun zaden aan zowel Indiase als multinationale ondernemingen leveren.
mei 2015
Rock Bottom
In Indiase steengroeves is massaal sprake van moderne slavernij. Ook kinderarbeid komt regelmatig voor. De meeste Nederlandse importeurs van Indiaas graniet geven niet aan uit welke groeves hun graniet komt of zeggen dat niet te weten. Dat blijkt uit het rapport Rock Bottom – Modern Slavery and Child Labour in South Indian Granite Quarries van de Landelijke India Werkgroep in samenwerking met de coalitie Stop Kinderarbeid naar de arbeidsomstandigheden bij de granietwinning in het zuiden van India.

2014

oktober 2014
Flawed Fabrics
Flawed Fabrics, een rapport van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en de Landelijke India Werkgroep (LIW), toont aan dat uitbuiting en dwangarbeid nog steeds de dagelijkse realiteit is in de textielindustrie in Zuid-India. Meisjes en vrouwen werk­zaam in de textielfabrieken, worden gedwongen lange uren voor lage lonen te werken. Ze verblijven in slaapzalen en mogen het bedrijfsterrein bijna nooit verlaten. De onderzochte fabrieken leveren aan westerse merken waaronder C&A, Primark en Replay en aan Bengaalse kledingfabrieken. Nederlandse bedrijven zijn nog nauwelijks actief om deze misstanden aan te pakken.
juni 2014
The Price of Less Child Labour and Higher Wages
De LIW-publicatie The Price of Less Child Labour and Higher Wages laat zien dat verhoging van de prijs die grote zaadbedrijven in de Indiase deelstaat Andhra Pradesh aan boeren betalen om katoenzaad te verbouwen, de afgelopen jaren tot veel hogere lonen en minder kinderarbeid heeft geleid.
Tussen 2010 en 2013 betaalden de bedrijven bijna 50% meer aan de katoenzaadboeren en stegen de lonen van de landarbeiders met ruim 85%. Over de periode 2004-2013 stegen de lonen met ruim 300% en was de inflatie 100%. De lonen waren in 2003 echter zo laag dat ondanks de forse loonstijging het loon (nu circa €1,65) nog steeds ruim 40% onder het officiële minimumloon ligt.
mei 2014
Dalit-vrouwen Rechteloos
De honderd miljoen kasteloze (ofwel Dalit-)vrouwen in India zijn als groep wellicht het slechtst af van alle vrouwen op de wereld. Dagelijks fungeren zij als menselijk doelwit: seksueel geweld, vernedering, discriminatie, uitbuiting, mishandeling, verkrachting en zelfs moord. Dalit-vrouwen hebben slechts beperkt toegang tot water, voedsel, onderwijs en gezondheidszorg en worden gedwongen tot mensonterend werk. Ook in de kleding­industrie moeten Dalit-meisjes en -vrouwen het zwaar ontgelden. De arbeidsomstandigheden in de Zuid-Indiase kledingfabrieken, waar ook Nederlandse bedrijven zaken mee doen, zijn schokkend. De arbeidsters, in het bijzonder de Dalit-meisjes, zijn ‘moderne slaven’ en worden vaak geconfronteerd met seksuele intimidatie.
De brochure Dalit-vrouwen Rechteloos gaat over wat het betekent om een Dalit-vrouw te zijn: veelvuldig het slachtoffer van seksueel en ander geweld, vernedering, discriminatie, uitbuiting en zelfs moord. Het Indiase Forum voor de Rechten van Dalit-Vrouwen en andere vrouwenorganisaties komen voor hen op.
maart 2014
Small Steps, Big Challenges
De meeste Nederlandse en internationale bedrijven die kleding uit de Zuid-Indiase deelstaat Tamil Nadu importeren, weigeren inzicht te geven in wat zij doen om ‘gebonden arbeid’ bij hun leveranciers te bestrijden. Naar schatting ruim 100.000 jonge kinderen en tienermeisjes zijn het slachtoffer van ‘gebonden arbeid’ ofwel ‘moderne slavernij’. Deze meisjes – meestal ‘kasteloos’ (Dalit) – wonen in hostels, hebben nauwelijks bewegingsvrijheid, worden onderbetaald voor lange werkdagen en werken onder ongezonde arbeidsomstandigheden.
Dat blijkt uit het paper Small Steps, Big Challenges – Update on (tackling) exploitation of girls and young women in the garment supply chain of South India van FNV Mondiaal en de Landelijke India Werkgroep. Het rapport bespreekt de huidige situatie in Tamil Nadu, de beperkte verbeteringen na eerdere rapporten en acties alsook de reacties van 21 Nederlandse en internationale kledingmerken op de vraag wat zij doen tegen de misstanden. Ook wordt ingegaan op activiteiten van diverse gezamenlijke initiatieven van bedrijven en andere organisaties.

2013

juni 2013
A Tale of Two Companies: The difference between action and inaction in combating child labour
Het Indiase bedrijf Bejo Sheetal, een partnerbedrijf van Bejo Zaden uit het Noord-Hollandse Warmenhuizen, tolereert op grote schaal kinderarbeid bij de boeren die aan haar leveren. De boeren die aan Nunhems India – deel van Nunhems in Limburg – zaden leveren werken bijna zonder gebruik te maken van arbeid van kinderen onder de 14. Dat blijkt uit het rapport A Tale of Two Companies van de Landelijke India Werkgroep (LIW) en de campagne ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’.
Het Nederlandse groentezaadbedrijf Bejo Zaden is als joint venture partner van Bejo Sheetal mede verantwoordelijk voor de omvangrijke kinderarbeid op de velden in India. Een steekproef bij 30 boeren die aan Bejo Sheetal leveren laat zien dat 18% van de arbeiders die peperzaden verbouwen, kinderen onder de 14 zijn. Dit is 12% bij de teelt van tomatenzaad. De omvangrijke kinderarbeid bleek ook uit het rapport Growing up in the danger fields (2010) van de Landelijke India Werkgroep. De huidige situatie is echter nauwelijks verbeterd.
Dit rapport bevat tevens een reprint van No Child Labour – Better Wages: Impact of elimination of child labour on wages and working conditions of adult labour (eerder gepubliceerd in nov 2010).
maart 2013
Time for Transparency: The case of the Tamil Nadu textile and garment industry
Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) deden in de afgelopen jaren onderzoek naar misstanden bij textiel- en kledingproductie in de deelstaat Tamil Nadu (India). Het bleek een complexe legpuzzel om de juiste verbanden te kunnen leggen tussen de onderzochte fabrikanten en hun afnemers. Lokale fabrieken, bekende kledingmerken en retailers maken slechts mondjesmaat bekend met wie zij zakendoen. Waar kledingmerken hun producten laten maken is niet eenvoudig te achterhalen. Terwijl volgens internationale richtlijnen bedrijven hun keten in kaart moeten brengen en die informatie toegankelijk moeten maken voor belanghebbenden, doen de meeste bedrijven dit niet. In de notitie Time for Transparency zetten SOMO en de Landelijke India Werkgroep (LIW) uiteen waarom de kledingindustrie transparanter moet worden en wordt informatie onthuld die normaal verborgen blijft voor consumenten en belanghebbenden.

2012

december 2012
Wages of Inequality – Wage Discrimination and Underpayment in Hybrid Seed Production in India
Dit rapport is gebaseerd op een veldonderzoek van Dr. Davuluri Venkateswarlu en Mr. Jacob Kalle naar de lonen van arbeiders – vrouwen, mannen en kinderen – in de teelt van katoen- en groentezaden in vier Indiase deelstaten. Zij werken bij boeren die zaden verbouwen voor zowel Indiase als multinationale bedrijven. Bij de laatste gaat het onder meer om Monsanto, Syngenta, Dupont, US Agri, East-West Seeds, Bayer (en haar Nederlandse dochter Nunhems) en Bejo Sheetal, waarin het Nederlandse Bejo Zaden een minderheidsbelang heeft. Deze bedrijven zijn ook actief op de Nederlandse markt, hoewel niet met zaden die in India zijn geteeld.
juli 2012
Bonded (child) labour in the South Indian Garment Industry: An Update of Debate and Action on the ‘Sumangali Scheme’
In a year time, the Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO) and the India Committee of the Netherlands (ICN) have published two major reports documenting the exploitation of Dalit girls in the South Indian garment industry that produces for European and US markets.
This update zooms in on on-going abuses in the Tamil Nadu garment industry, as well as on the debate and actions to tackle the `Sumangali Scheme´, that is fuelled by the findings and recommendations of the SOMO and ICN reports.
In May 2011, SOMO and ICN published Captured by Cotton. This report evoked considerable company responses and promises for improving the documented labour rights violations. Almost a year later Maid in India was issued, in which SOMO and ICN together with local human rights groups continue to monitor the commitments of brands, trade associations and CSR initiatives to take concrete action.
april 2012
Maid in India – Young Dalit Women Continue to Suffer Exploitative Conditions in India’s Garment Industry
Europese en Amerikaanse kledingbedrijven zijn er tot nu toe niet in geslaagd de arbeidsomstandigheden bij hun toeleveranciers in Tamil Nadu, Zuid-India, structureel te verbeteren. Ondanks mooie beloften en een aantal goedbedoelde initiatieven zijn de arbeidsomstandigheden in de Zuid-Indiase kledingindustrie nog steeds zeer slecht. Tot op de dag van vandaag werken duizenden vrouwen en meisjes onder omstandigheden die niet anders kunnen worden aangeduid dan als gebonden arbeid. Dit stellen SOMO en LIW in hun rapport Maid in India, gepubliceerd op 25 april 2012.
maart 2012
Still ‘Captured by Cotton’? – Update on exploitation of women workers in the garment industry in Tamil Nadu, South India
Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en Landelijke India Werkgroep (LIW) presenteren een voorproefje van een nieuw rapport over misstanden in de Zuid-Indiase kledingindustrie dat in april uitkomt. Dit voorproefje wordt gepubliceerd naar aanleiding van een bijeenkomst van de Sumangali Bonded Labour groep van het Engelse Ethical Trade Initiative (ETI). SOMO en LIW roepen kledingmerken op om hun verantwoordelijkheid te nemen en ervoor te zorgen dat de rechten van werknemers worden gerespecteerd in de gehele productieketen.
In mei 2011 publiceerden SOMO en LIW het rapport Captured by Cotton – Exploited Dalit girls produce garments in India for European and US markets. Dit rapport bevatte verontrustend bewijsmateriaal en onthulde dat meisjes uit de Dalit- en lagere kastegroepen onder erbarmelijke werkomstandigheden producten maken voor grote kledingmerken in Tamil Nadu in Zuid-India.
Een vervolgrapport van SOMO en LIW verschijnt in april 2012. Er is nieuw veldonderzoek gedaan, inclusief interviews met bijna 200 vrouwelijke werknemers. Het nieuwe rapport belicht de actuele situatie bij de vier kledingfabrikanten die eerder onderzocht zijn. Na het eerste rapport hebben SOMO en LIW in kaart gebracht wat deze fabrikanten aan maatregelen hebben beloofd om misstanden op de werkvloer tegen te gaan, welke maatregelen daadwerkelijk zijn gerealiseerd en wat het effect daarvan is.

2011

oktober 2011
Certified Unilever Tea – Small Cup, Big Difference?
Arbeiders die thee plukken voor Unilever in India en Kenia hebben te kampen met problematische arbeidsomstandigheden en arbeidsrechtenschendingen, ook als deze thee het duurzaamheidscertificaat Rainforest Alliance draagt. Dat is een belangrijke bevinding uit het rapport Certified Unilever Tea – Small cup, big difference? van SOMO en LIW.
Theeplukkers op Unilever’s eigen plantage in Kenia hebben last van corruptie en seksuele intimidatie door chanterende werkopzichters, discriminatie en slechte huisvesting. Ook beklaagden velen zich erover dat ze geen zicht hadden op een vast contract met bijbehorende betere arbeidsvoorwaarden. Het bedrijf ontloopt vaste dienstverbanden door werknemers voor een periode van minimaal een maand te ontslaan waarna ze weer aangenomen worden.
mei 2011
Captured by Cotton – Exploited Dalit girls produce garments in India for European and US markets
Europese en Amerikaanse bedrijven laten kleding maken in Tamil Nadu (India) door meisjes onder erbarmelijke omstandigheden. Er is sprake van misbruik en valse beloften. Het gaat veelal om Dalit–meisjes, jonger dan 18 jaar. De meisjes worden te werk gesteld via het ‘Sumangali Scheme’.
SOMO en de Landelijke India Werkgroep (LIW) zetten deze problematiek uiteen in het rapport Captured by Cotton. Het rapport besteedt speciale aandacht aan vier grote Indiase geïntegreerde producenten: Eastman, SSM India, Bannari Amman en KPR Mill. Zij leveren aan o.a. Bestseller (o.a. Only, Jack & Jones), C&A, Diesel, GAP, Marks & Spencer, Primark, Tommy Hilfiger en Inditex (o.a. Zara). Een aantal bedrijven zet zich in voor verbeteringen, maar uitbuiting komt desondanks nog veelvuldig voor.

2010

juni 2010
Seeds of Child Labour – Signs of Hope: Child and Adult Labour in Cottonseed Production in India
Meer dan een half miljoen kinderen (533.869) onder de 18 jaar werken in India in de teelt van zaden, ook voor Nederlandse groentezaadbedrijven als Advanta en Bejo Zaden. Circa 230.000 kinderen zijn nog onder de 14 jaar. De kinderen werken 10 tot 12 uur per dag en worden blootgesteld aan giftige pesticiden. Grote multinationals en Indiase zaadbedrijven hebben hun zaadproductie via agenten uitbesteed aan vele kleine en marginale boeren.
Kinderarbeid in de Indiase katoenzaadteelt onder de 14 jaar is nog steeds een heel groot probleem maar is door initiatieven van overheid, bedrijven en lokale organisaties met 25% afgenomen. Waar kinderarbeid goeddeels is uitgebannen, bijvoorbeeld door het werk van de lokale organisatie MV Foundation, zijn de lonen van de volwassenen vaak flink gestegen. Meestal wordt echter het officiële minimumloon – meestal bijna twee euro per dag – aan bijna niemand betaald. Vrouwen verdienen 50 tot 60% minder dan mannen, kinderen nog veel minder.
Dit zijn enkele belangrijke uitkomsten van twee nieuwe veldonderzoeken die vandaag zijn gepubliceerd door de Landelijke India Werkgroep (LIW), het Amerikaanse International Labor Rights Forum (ILRF) en de campagne ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’. Meer dan 90% van de totale Indiase katoen- en groentezaad productie is onderzocht in de deelstaten Gujarat, Andhra Pradesh, Karnataka en Tamil Nadu voor katoenzaad (rapport Seeds of Child Labour – Signs of Hope) en Maharashtra, Gujarat en Karnataka voor tomaat-, peper-, okra- en auberginezaden (rapport Growing Up in the Danger Fields).
juni 2010
Growing Up in the Danger Fields: Child and Adult Labour in Vegetable Seed Production in India
Meer dan een half miljoen kinderen (533.869) onder de 18 jaar werken in India in de teelt van zaden, ook voor Nederlandse groentezaadbedrijven als Advanta en Bejo Zaden. Circa 230.000 kinderen zijn nog onder de 14 jaar. De kinderen werken 10 tot 12 uur per dag en worden blootgesteld aan giftige pesticiden. Grote multinationals en Indiase zaadbedrijven hebben hun zaadproductie via agenten uitbesteed aan vele kleine en marginale boeren.
Kinderarbeid in de Indiase katoenzaadteelt onder de 14 jaar is nog steeds een heel groot probleem maar is door initiatieven van overheid, bedrijven en lokale organisaties met 25% afgenomen. Waar kinderarbeid goeddeels is uitgebannen, bijvoorbeeld door het werk van de lokale organisatie MV Foundation, zijn de lonen van de volwassenen vaak flink gestegen. Meestal wordt echter het officiële minimumloon – meestal bijna twee euro per dag – aan bijna niemand betaald. Vrouwen verdienen 50 tot 60% minder dan mannen, kinderen nog veel minder.
Dit zijn enkele belangrijke uitkomsten van twee nieuwe veldonderzoeken die vandaag zijn gepubliceerd door de Landelijke India Werkgroep (LIW), het Amerikaanse International Labor Rights Forum (ILRF) en de campagne ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’. Meer dan 90% van de totale Indiase katoen- en groentezaad productie is onderzocht in de deelstaten Gujarat, Andhra Pradesh, Karnataka en Tamil Nadu voor katoenzaad (rapport Seeds of Child Labour – Signs of Hope) en Maharashtra, Gujarat en Karnataka voor tomaat-, peper-, okra- en auberginezaden (rapport Growing Up in the Danger Fields).

2007

september 2007
Child Bondage Continues in Indian Cotton Supply Chain
Meer dan 416.000 kinderen onder de 18, waarvan bijna 225.000 jonger dan 14 jaar, zijn slachtoffer van uitbuiting op de katoenzaadvelden van India. Zij zitten aan het begin van de keten van kleding en katoenproducten die ook in Nederland worden verkocht. Omdat zij tijdens het productieseizoen – dat nú gaande is – niet weg mogen, gaat het in feite om kindslaven, merendeels meisjes.
Dit blijkt uit het rapport Child bondage continues in Indian cotton supply chain dat werd gepubliceerd door Landelijke India India Werkgroep (LIW) en vier andere organisaties. Het rapport is gebaseerd op veldonderzoek in vier Indiase deelstaten door dé export op dit gebied, Dr. Davuluri Venkateswarlu.
juni 2007
Seeds of Change: Impact of Interventions by Bayer and Monsanto on the Elimination of Child Labour on Farms Producing Hybrid Cottonseed in India
Multinational companies Bayer and Monsanto have, under a combination of local and international pressure, began to tackle the issue of child labour in their cotton seed supply chain in India. However, both companies are still unprepared to tackle the issue in other states in which they are expanding their production.
This is the conclusion of the report, titled Seeds of Change. The author Dr. Davuluri Venkateswarlu assesses the follow-up by the two companies on commitments to a joint action plan. The report is released in advance of World Day Against Child Labor taking place on June 12.

2006

september 2006
From Quarry to Graveyard – Corporate social responsibility in the natural stone sector
Mensonterende arbeidsomstandigheden en de grootschalige milieuvernietiging bij de natuursteenproductie in India. Dat beschrijft het rapport From Quarry to Graveyard – Corporate social responsibility in the natural stone sector. Ook geeft het rapport inzicht in de Nederlandse natuursteenmarkt en hoe Nederlandse bedrijven in de natuursteensector een voorzichtig begin maken met maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Zwaar en ongezond werk voor lage lonen, kinderarbeid, ‘gebonden arbeid’, discriminatie en achterstelling van Dalits (‘kastelozen’) en Adivasi (inheemse volken) gaan bijna standaard gepaard met de productie van natuursteen in India. Het rapport gaat ook in op de aantasting van het milieu door de winning en verwerking van natuursteen, zoals verstoring van de waterhuishouding, verlies van landbouw- en bosgebieden, onverantwoorde afvalverwerking en hoge uitstoot van stofdeeltjes. Daarnaast zijn illegale mijnbouw en corruptie veelvoorkomende problemen.
maart 2006
Sustainabilitea: The Dutch Tea Market and Corporate Social Responsibility
Worldwide, and also in the Netherlands, tea is a popular beverage. Tea grows in tropical and subtropical countries, and several developing countries are strongly dependent on tea for their export earnings. Over the last decades, several tea-producing countries have increased their production levels, which has resulted in an worldwide oversupply of tea. Since 1980, the real price of tea has fallen by at least 15 percent. With falling prices and rising input costs, there is pressure to limit the labour costs of workers in the production of tea. At the same time there is an urgent need for improvement of labour, social, ecological and economic conditions throughout the tea sector in the global south.
The first part of the report provides an overview of the global tea market and a description of a tea value chain. In particular, the report focuses on the Dutch tea market: consumption, production and the major players on the Dutch market. The second part of the report examines labour, social, ecological and economic issues in the tea sector. Current responsible business initiatives of mayor players on the Dutch tea market are analysed on the basis of internationally agreed upon standards and operational principles. An overview is also given of the social organisations, including trade unions, active in tea producing and consuming countries.

2005

december 2005
Budhpura ‘Ground Zero’ – Sandstone quarrying in India
De winning van de zandsteen die Nederland importeert uit de Indiase deelstaat Rajasthan gaat gepaard met mensonwaardige arbeidsomstandigheden en ernstige milieuschade.
Dat blijkt uit het door de Landelijke India Werkgroep (LIW) gepubliceerde rapport Budhpura ‘Ground Zero’ – Sandstone quarrying in India. In het rapport wordt een indringend beeld geschetst van de situatie in Budhpura, een dorp in het Bundi district van de Indiase deelstaat Rajasthan.
Steengroeven zoals die in Budhpura leveren voor de Indiase markt, maar ook voor de export. Nederland importeerde in 2003-2004 werd ter waarde van $2,35 miljoen zandsteen uit Rajasthan. De binnenstad van de Nederlandse gemeente Kampen is bijvoorbeeld deels geplaveid met zandsteen uit Budhpura. Zandsteen wordt ook gebruikt voor vloeren, tegels, decoratieve stenen in tuinen etc. Samen met Natuur en Milieu dringt de LIW er bij de Nederlandse natuursteenbedrijven en de overheid op aan om een actieve rol te spelen bij het oplossen van de problemen in de natuursteenketen. Niet stoppen met de import dus, dat leidt alleen tot grotere problemen. Brancheorganisaties als VNNI en ABN en een aantal grote natuursteenbedrijven onderkennen de problematiek en hebben te kennen gegeven zich voor verbetering te willen inzetten. De Nederlandse overheid heeft besloten voor 2010 al haar producten, waaronder dus ook natuursteen, duurzaam in te kopen.
oktober 2005
The Price of Childhood – On the link between prices paid to farmers and the use of child labour in cottonseed production in Andhra Pradesh
The principal aim of this study is to examine whether or not the procurement price policy of the seed companies has any relationship with the widespread use of child labour in hybrid cottonseed production in Andhra Pradesh. The issue has acquired particular significance in the context of recent debate on this issue where contrasting views are expressed by the seed industry on the one hand, and child rights advocacy/campaign groups and farmers’ organisations on the other.
The issue of child labour in hybrid cottonseed production in the state of Andhra Pradesh, India has recently received attention from national and international media, government, Non Governmental Organisations (NGOs), social investor groups, international agencies like ILO/IPEC, UNICEF and UNDP and the seed industry. The uniqueness of the child labour problem in hybrid cottonseed production is that the majority of workers in this sector are children, particularly girls. No other industry in India has such a high proportion of child labour in its workforce. The exploitation of child labour in this industry is linked to larger market forces. Children are employed on a long-term contract basis through advances and loans extended to their parents by local seed farmers. These farmers, in turn, have agreements with seed companies (local, national and trans-national) who produce and market hybrid cotton seeds.

2004

oktober 2004
Child Labour in Hybrid Cottonseed Production in Andhra Pradesh: Recent Developments
The issue of child labour in hybrid cottonseed production in the state of Andhra Pradesh, India, has recently received national and international media attention. A number of initiatives to address the problem have been undertaken by the Government, Non Governmental Organisations (NGOs), the seed industry and international agencies like ILO-IPEC, UNICEF and UNDP.
The publication of reports by the Business and Community Foundation and Plan International in 2001 and the India Committee of the Netherlands (ICN) in 2003, pointed out the role of large-scale national and multinational seed companies (MNCs) contributing to the problem of child labour in cottonseed sector. A subsequent campaign initiated by NGOs, trade unions and social investors in The Netherlands, Germany, UK and USA has put the multinational companies (MNCs) who are producing and marketing hybrid cottonseeds in India under severe pressure to pay serious attention to the problem. As a result, several national and MNCs acknowledged the problem of child labour in the seed industry and have recently come forward to initiate steps to address the problem. In addition to the seed companies, the state government, local NGOs, and international bodies like ILO-IPEC, UNICEF, UNDP have also initiated several measures to address the problem of child labour in general and cottonseed production in particular. This study is an attempt to critically examine the recent interventions and their impact on the nature and magnitude of the child labour problem in hybrid cottonseed production in Andhra Pradesh.
oktober 2004
Child Labour in Hybrid Cottonseed Production in Gujarat and Karnataka
Hybrid cottonseed is one of the fastest growing industries in India. India is the first country in the world to introduce hybrid varieties in cotton crop for commercial cultivation. In 1970, the world’s first cotton hybrid H4 was released for commercial production by the Government of India Cotton Research Station situated at Surat in the state of Gujarat. Since then, a number of new hybrids have entered the market and its use has been rapidly increasing. Approximately 22 million acres of land in India is used for cultivating cotton, out of which 10 million acres (45% of total cotton area) is currently covered under hybrid varieties. The country has earned the distinction of having the largest area under cotton cultivation in the world accounting for 21% of the world’s total cotton area and 12% of global cotton production.1 Nearly 95% of the hybrid cottonseed produced in India is used for internal consumption while the remaining is exported mainly to South East Asian countries.

2003

april 2003
Child Labour and Trans-National Seed Companies in Hybrid Cotton Seed Production in Andhra Pradesh
A new system of employing female children as ‘bonded labourers’ has come into practice on hybrid cottonseed farms in south India in recent years. Local seed farmers, who cultivate hybrid cottonseeds for national and Multinational Seed Companies, secure the labour of girls by offering loans to their parents in advance of cultivation, compelling the girls to work at the terms set by the employer for the entire season, and, in practice, for several years. These girls work long days, are paid very little, are deprived of an education and are exposed for long periods to dangerous agricultural chemicals.
The introduction of hybrid cottonseeds in the early 1970s has brought significant changes in the quantity and quality of cotton production in India. It has not only contributed to the rise in productivity and quality of cotton, but has also helped to generate substantial amount of additional employment in the agricultural sector. Despite its positive contribution, hybrid cottonseed production gave rise to new forms of labour exploitation which involves the employment of female children as bonded labour and large scale exploitation of them. An important feature of hybrid cottonseed production is that it is highly labour intensive and female children are employed in most of its operations.

2002

juli 2002
Labour Standards in the Sports Goods Industry in India – with special reference to Child Labour: A Case for Corporate Social Responsibility
This study seeks to (re)examine the issue/problem of child labour and other labour standards in the football industry in India. This builds upon the previous studies done on the industry in the recent past.
A study on the status of child labour in the industry was done in 1998 by V.V. Giri National Labour Institute (India). In June 2000 the India Committee of the Netherlands (ICN) published the report The Dark Side of Football – Child and Adult Labour in India’s Football Industry and the Role of FIFA. This study showed that the contractual agreements between FIFA and the football manufacturing companies who use FIFA and FIFA-owned logos are violated with regard to almost all the labour rights that are an integral part of those contracts.
As a follow-up to these reports and the FIFA-supported monitoring and rehabilitation programme started in 2000 by the Sports Goods Foundation of India (SGFI), it was deemed fit to re-examine the current status in the industry. ICN contracted the services of the Social Sector Group, Tata Consultancy Services (TCS) in New Delhi to do an objective assessment of the ground realities.

2000

juni 2000
The Dark Side of Football: Child and adult labour in India’s football industry and the role of FIFA
This report takes a close look at child labour and working conditions in the sport goods industry in Punjab, India.
It also describes and discusses the various initiatives taken nationally and internationally to tackle these issues. In India the initiatives of the South Asian Coalition on Child Servitude (SACCS) and the Sports Goods Foundation of India (SGFI) are among the most prominent.
Internationally the World Federation of Sporting Goods Industry (WFSGI), FIFA and its licensing organization ISL (International Sports and Leisure), the International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) as well as the major sports goods companies play an important role. The International Labour Organization (ILO) and UNICEF are other major players in the field of child rights and labour rights.
This publication is the result of consulting many sources, not only written information but also a number of organizations who are closely involved in the issues at stake.
A very important source of information has been the authoritative report Child labour in the sports goods industry – Jalandhar, A case study based on research conducted by the V.V. Giri National Labour Institute, India.

1997

november 1997
Geen roos zonder doornen: Exportbloemen uit India
Kritische kijk naar de opkomst van de bloemenindustrie in India. Wie zijn de investeerders in deze sector, waar gaan de winsten heen en wie profiteren van de omvangrijke overheidssubsidies? Is de internationale handel in snijbloemen echt zo perspectiefrijk als vaak wordt beweerd? Is er behalve een groeiende vraag naar snijbloemen ook een sterk groeiend aanbod? Raakt de wereldmarkt daardoor niet overvoerd en dreigt er niet een ineenstorting van de markt? Wat zijn de milieugevolgen van de bloementeelt en welke preventieve maatregelen worden er genomen om milieuschade te voorkomen? Hoe zijn de arbeidsomstandigheden in de bloemensector? Hoe wordt er omgesprongen met de gezondheidsrisico’s van pesticiden?
Dat zijn de vragen waarop dit rapport ingaat. De tekst is gebaseerd op interviews en documenten die de auteur heeft verzameld in India in de eerste helft van 1997. De nadruk ligt op de regio Bangalore, de belangrijkste regio voor de productie van snijbloemen in India. Er is veel aandacht voor de activiteiten van de Nederlanders. Zij spelen een belangrijke rol bij de opkomst van de Indiase bloemenindustrie.

1996

november 1996
Child and adult labour in the export-oriented garment and gem polishing industry of India, with case studies from Tirupur, Bangalore, Jaipur and Trichy
This study has been undertaken at the request of the India Committee of the Netherlands (ICN) and the South Asian Coalition on Child Servitude (SACCS) in India.
It is the shared opinion of SACCS and ICN that cooperation between organizations in India and the western countries can play an important role in working towards the elimination of child labour in export industries like the garment industry and the gem polishing industry. The successful example of the Rugmark-label for oriental carpets without child labour – which was initiated amongst others by SACCS – has shown that positive action by non-governmental organizations, the industry and consumers can be of great help as a strategy to progressively eradicate child labour from a certain industry.
The study makes it abundantly clear that the problem of child labour in the garment and gem polishing industry is serious and needs to be tackled urgently. In India ‘child labour networks’ like SACCS and the Campaign Against Against Child Labour (CACL) have already created a climate for positive action by industry and government.
september 1996
Kinderarbeid in India
Kinderarbeid: is dat een probleem? In Nederland hebben toch ook tienduizenden kinderen een bijbaantje: ze brengen kranten rond, passen op baby’s of wassen de auto van de buurman? Dàt is inderdaad geen probleem. Het wordt wèl een probleem als kinderen door hun werk niet naar school kunnen. Of als dat werk hun ontwikkeling en gezondheid bedreigt. In Nederland bestond dat probleem tot begin deze eeuw nog volop. Wetten tegen kinderarbeid en de leerplicht hebben daar gelukkig een eind aan gemaakt.
In India is dat anders. Daar is het nog ‘gewoon’ dat een tienjarig meisje de hele week als dienstmeid werkt of dat een jongen van elf lange dagen maakt in een levensgevaarlijke glasfabriek. Niet alleen worden ze zo van hun jeugd ‘beroofd’, maar ook hun toekomst ziet er slecht uit. Van dit soort kinderarbeid zijn meer dan 200 miljoen kinderen in de hele wereld de dupe, waarvan minstens 50 miljoen in India. Gelukkig komen er steeds meer protesten tegen kinderarbeid. In Nederland kunnen we het nodige doen om kinderarbeid de wereld uit te helpen.
==Informatie voor scholieren==