Thema’s

Arisa komt in haar onderzoek naar productieketens in Zuid-Azië veel misstanden tegen. Het gaat om schendingen van mensenrechten en, meer specifiek, van arbeidsrechten. Belangrijke problemen zijn onder meer te lage lonen (het niet betalen van het minimumloon, laat staan een leefbaar loon), excessief overwerk, gevaarlijke en ongezonde arbeidsomstandigheden en (seksuele) intimidatie.

Arisa is gespecialiseerd in drie onderwerpen die in Zuid-Azië veel voorkomen: kinderarbeid, gedwongen arbeid en discriminatie.  

Kinderarbeid

Gedwongen arbeid

Discriminatie