Privacy statement

Nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief worden uw gegevens (naam en e-mailadres) opgeslagen in ons bestand. Deze gegevens worden geregistreerd om u de maandelijkse digitale nieuwsbrief van Stichting Arisa toe te sturen. Enkel voor dit doel zullen uw gegevens gebruikt worden. Uw gegevens zullen niet doorgespeeld worden aan derden. Stichting Arisa draagt er zorg voor dat uw gegevens veilig opgeslagen worden en blijven.
Afmelden: Onderaan iedere e-mailing vindt u de mogelijkheid om u af te melden voor de nieuwsbrief. Uw gegevens worden daarmee verwijderd uit ons bestand.

Contactformulier

Indien u via een formulier contact met ons opneemt voor informatie of een mededeling worden uw gegevens (naam, e-mailadres en evt. telefoonnummer) verwijderd na afhandeling van het verzoek.

Terug naar home

Newsletter

If you sign up for our newsletter, your data (name and e-mail address) will be stored in our file. This data is registered to send you the monthly digital newsletter of Arisa Foundation. Your data will only be used for this purpose. Your data will not be passed on to third parties. Arisa Foundation ensures that your data is and remains stored securely.
Unsubscribe: At the bottom of every e-mailing you will find the option to unsubscribe from the newsletter. Your data will then be deleted from our database.

Contact form

If you contact us via a form for information or for a message, your data (name, e-mail address and/or telephone number) will be deleted after the request has been processed.

Back to home