Skip to main content

Drie nieuwe rapporten…

Sowing Hope

Download
Laat zien dat in de katoen- en groentezaadproductie in India de afgelopen vijf jaar belangrijke stappen zijn gezet om kinderarbeid tegen te gaan. Met name in de gebieden waar aanzienlijke interventies plaatsvonden, nam kinderarbeid af.
Between a Rock and a Hard Place

Download
Laat zien dat er vooruitgang is geboekt ten opzichte van het rapport hierover van Arisa uit 2005. Kinderarbeid is sterk verminderd in de groeves maar het komt nog wel voor, met name bij het hakken van kasseien dat door thuiswerkers wordt gedaan.
Textile Recycling Unravelled

Download
Laat zien dat de keten van textielrecycling complex is en gepaard gaat met risico’s op kinderarbeid en slechte arbeidsomstandigheden.