Skip to main content

Landelijke India Werkgroep verder als Arisa

Op 1 februari 2019 hield de Landelijke India Werkgroep op te bestaan… om verder te gaan onder de naam Arisa.
Omdat we ons al vele jaren bezighielden met kwesties die de grens van India overschrijden, zoals kinderarbeid, kastenlozen en arbeidsomstandigheden in de textielindustrie, verbreedden we ons aandachtsgebied naar Zuid-Azië.
De naamsverandering viel samen met een adresverandering. Arisa verhuisde naar de Korte Elisabethstraat 11-13, ook in het centrum van Utrecht….