Leather worker India leer werkwijze how we work

Onderzoek

Arisa onderzoekt in ZuidAzië ketens van producten of grondstoffen voor Nederlandse en Europese bedrijven.

Lees hieronder meer

In veel productieketens van Nederlandse en Europese bedrijven die producten of grondstoffen uit Zuid-Azië halen worden ernstige misstanden aangetroffen in de arbeidsomstandigheden: er werken bijvoorbeeld kinderen, minimumlonen worden niet betaald, Dalit werknemers worden gediscrimineerd, of er is sprake van gedwongen arbeid. Discriminatie van vrouwen en minderheden gaat vaak gepaard met veel andere schendingen zoals onderbetaling en ongezond en onveilig werk. Het onderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking met partnerorganisaties in onder meer India, Bangladesh en Pakistan. De onderzoeksresultaten wordenpubliek beschikbaar en daarnaast actief onder de aandacht gebracht bij de betrokken bedrijven, de overheid en de politiek.

Arisa doet aanbevelingen voor het aanpakken van de aangetroffen misstanden. Als bedrijven daartoe bereid zijn, is het onderzoek in sommige gevallen het startpunt voor verdere dialoog of zelfs samenwerking die tot verbetering van de arbeidsomstandigheden leidt.