child labour kinderarbeid thema's themes

Kinderarbeid

Om kinderarbeid in internationale productieketens op te sporen en tegen te gaan, zijn meerdere acties tegelijk nodig.

Lees hieronder meer

Geen kind hoort te werken – ieder kind heeft recht op goed onderwijs, het recht om te spelen en om écht kind te zijn. Kinderarbeid houdt armoede in stand; het zorgt ervoor dat kinderen niet naar school kunnen om hun kansen op een betere toekomst te vergroten en waar kinderen werken vinden volwassenen soms geen werk meer. Armoede dwingt kinderen ook tot kinderarbeid, onder meer door het ontbreken van een leefbaar loon voor ouders en volwassenen. De situatie rondom kinderarbeid is een vicieuze cirkel die de hele gemeenschap benadeelt. Het bestrijden van kinderarbeid draagt bij aan ontwikkeling en betere kansen voor iedereen.  

Kinderarbeid is echter een complex probleem dat vooral aan het begin van productieketens voorkomt, bijvoorbeeld bij meer informele arbeid die soms ook thuis plaatsvindt. Om kinderarbeid op te sporen en tegen te gaan, zijn meerdere acties tegelijk nodig. In de eerste plaats moet goed fulltime onderwijs voor alle leerplichtigen beschikbaar zijn. Daarnaast moeten bedrijven kinderarbeid in hun keten aanpakken door due diligence toe te passen. Overheden moeten erop toezien dat bedrijven zich houden aan de internationale normen en verdragen op het gebied van kinderarbeid.  

Arisa draagt via haar partners concreet bij aan de bestrijding van kinderarbeid door het opzetten van kinderarbeidvrije zones waarin lokale autoriteiten, leerkrachten, werkgevers en ouders samenwerken om alle kinderen uit het werk te halen en naar school te krijgen.  

Arisa werkt rond het onderwerp kinderarbeid samen in de coalitie Stop Kinderarbeid en het programma Work: No Child’s Business’.