Skip to main content
Nieuws

TruStone – Verbeteringen zichtbaar in de natuursteenketen, maar er valt ook nog veel te winnen 

By 11 januari 2024juni 30th, 2024No Comments2 min read

Schendingen van mensen- en arbeidsrechten en milieuschade komen wereldwijd veel voor bij de winning van natuursteen. In Initiatief TruStone werken bedrijven samen met vakbonden, Ngo’s en overheden aan verbeteringen in de landen van herkomst van natuursteen. Net als in de voorgaande jaren, hebben de maatschappelijke partners in TruStone ook in 2023 een analyse gemaakt van de inzet van de deelnemende bedrijven aan het convenant op basis van publieke informatie.

[Klik hier voor onze Analyse van de Plannen van aanpak]

Analyse Plannen van aanpak deelnemende bedrijven TruStone

Op de website van TruStone (Plannen van aanpak bedrijven) staat de beoordeling van de plannen van aanpak van de deelnemende bedrijven door het secretariaat van de SER. De deelnemende vakbonden en Ngo’s, waar Arisa ook onderdeel van is, maakten een eigen onafhankelijke analyse van alle openbare informatie. Dit zijn onze bevindingen.

Wat er goed gaat
De positieve ontwikkelingen die wij constateren zijn:

  • Er zit voortgang in de ontwikkeling van beleid op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO).  
  • Er is meer inzage in de keten (zowel groeves als fabrieken).  
  • De deelname aan projecten door bedrijven en inkopers is vergroot, vooral op het gebied van het voorkomen van kinderarbeid en veilig en gezond werk.  

Verbeterpunten
Er kunnen ook een aantal zaken beter:  

  • Het leefbaar loon blijft achter. Arbeiders komen hierdoor niet rond. 
  • Er is een gebrek aan vakbondsvrijheid in de landen van herkomst van natuursteen.  

En terwijl er nog steeds nieuwe bedrijven aansluiten bij TruStone, heeft een van de grootste importeurs van natuursteen in Nederland (Michel Oprey & Beisterveld te Vianen) zich tot onze verbazing kortgeleden teruggetrokken uit het convenant. De maatschappelijke organisaties betrokken bij Trustone betreuren het zeer dat een van de grootste importerende bedrijven in Nederland deze stap heeft gezet terwijl veel anderen wél hun verantwoordelijkheid nemen. Wat ons betreft zou Michel Oprey & Beisterveld zich weer bij TruStone 2.0 moeten aansluiten. Er komt ook Europese regelgeving op dit gebied en die afwachten is wat ons betreft geen goede houding ten opzichte van de evidente problematiek en risico’s in de sector.  

Convenant voor nu verlengd met 6 maanden 
2024 zou het laatste jaar zijn van Initiatief TruStone maar er is al overleg gaande over de voortzetting van het convenant. In december 2023 is reeds besloten het convenant in ieder geval met 6 maanden te verlengen, tot maart 2025. Er sluiten ook nog steeds bedrijven en opdrachtgevers aan bij het convenant; dat is zeker een positieve ontwikkeling.   

Informatiebron, waakhond en actieve deelnemer
Arisa neemt deel aan het Initiatief TruStone. Arisa draagt bij aan het in kaart brengen van arbeidsrechten- en mensenrechtenrisico’s in de natuursteenketen en neemt actief deel aan verschillende verbeterprojecten. Daarnaast volgt Arisa de voortgang van het convenant.   

Bekijk hier de ‘Analyse plannen van aanpak TruStone Initiatief’