Skip to main content
Nieuws

BASF, Syngenta, en Arisa voltooien de eerste fase van de samenwerking tussen meerdere stakeholders om de arbeidsnormen in de Indiase groentezaadsector te verbeteren

By 28 juni 2023juni 30th, 2024No Comments6 min read

De vier jaar durende samenwerking gaat fase twee in; klaar om echte actie te ondernemen om problemen als kinderarbeid en naleving van minimumlonen aan te pakken.

 

[Klik hier om het volledige nieuwsbericht te downloaden als PDF]

Nederland / Verenigde Staten (juni 2023) – BASF, Syngenta en Arisa kondigden vandaag de voltooiing van de eerste fase en de start van fase twee aan van Wage Improvements in Seed Hybrids (WISH), een samenwerkingsproject met meerdere stakeholders. WISH is in 2022 geïnitieerd en richt zich op problemen als niet-naleving van minimumlonen en kinderarbeid in de Indiase groentezaadsector. Het vierjarige project werd medegefinancierd met een subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

In fase één werd er een baseline survey uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de huidige status van kinderarbeid en de minimumlonen op locaties in India waar groentezaad wordt geproduceerd en waar BASF en Syngenta actief zijn. De data en de gegevens over de productiekosten werden door Global Research en MV Foundation, twee organisaties in India, met steun van Arisa onafhankelijk geanalyseerd. De data omvat ook informatie van verschillende bedrijven die actief zijn op andere onderzoekslocaties dan van BASF en Syngenta. 

Leerpunten van fase één 

Uit het onderzoek kwamen uiteindelijk twee belangrijke leerpunten naar voren die niet alleen een cruciale rol spelen in het bepalen van de strategie voor fase twee, maar ook belangrijke indicatoren opleveren om het succes van de toekomstige resultaten van het project te meten.  

Het eerste leerpunt richtte zich op kinderarbeid en de resultaten van een huishoudensurvey die binnen Indiase boerengemeenschappen werd uitgevoerd. Hieruit bleek dat kinderarbeid nog altijd aan de orde is en in direct verband staat met de naleving van het minimumloon. De belangrijkste oorzaken van kinderarbeid in de productie van groentezaad waren onder andere: 

 • De sociaaleconomische achtergrond van families met werkende kinderen speelde een rol in de afhankelijkheid van loonarbeid voor hun levensonderhoud. 
 • Kinderarbeid komt veel voor in gebieden waar de marktlonen laag zijn. Vanwege het feit dat kinderen werken, kunnen werkgevers de lonen voor volwassen werknemers ook laag houden. 
 • De marktvraag stimuleert kinderarbeid, omdat dit voor bepaalde arbeidsintensieve activiteiten, zoals kruisbestuiving bij de productie van hybride zaden en oogstwerkzaamheden, de voorkeur heeft.  
 • Uitdagend onderwijssysteem, waardoor sommige kinderen eerder school verlaten en gaan werken. 

In de afgelopen jaren is het aantal kinderen dat werkt wel gedaald, een positieve trend die deels te danken is aan de inspanningen van de zaadindustrie. Maar uit de resultaten van de huishoudensurvey blijkt dat kinderarbeid nog altijd een belangrijke kwestie is die we proactief moeten aanpakken. 

De tweede belangrijke les is dat het minimumloon in Karnataka en Maharashtra niet consistent wordt nageleefd. Het onderzoek in fase één wees namelijk uit dat de minimumlonen in Karnataka hoger zijn dan in Maharashtra, terwijl de marktlonen bijna gelijk zijn. Dit betekent dat de kloof tussen de gangbare marktlonen en de minimumlonen in Karnataka groter is, een probleem dat het projectteam in fase twee grondiger wil aanpakken. De belangrijkste oorzaken van niet-naleving van minimumlonen waren onder andere: 

 • Gebrek aan bewustzijn over de wetgeving omtrent minimumlonen bij werknemers en boeren. 
 • Gebrek aan organisatie van werknemers. 
 • In de prijsramingen voor bedrijfsinkoop worden de minimumloonberekeningen niet meegenomen. 
 • Gebrek aan onvoldoende toezicht door regelgevende instanties op de betaling van wettelijke lonen. 

Voor het aanpakken van beide leerpunten en de systematische arbeidsongelijkheid is een bredere samenwerking essentieel. Dit betekent dat alle belanghebbenden in de gemeenschap, waaronder lokale ambtenaren, boeren en allerlei bedrijven, van cruciaal belang zijn voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Echte verandering is haalbaar als andere bedrijven in de Indiase groentezaadsector deze uitdaging samen met BASF en Syngenta aangaan. 

“Deze eerste fase voor WISH toont aan dat we met het WISH-programma aan de juiste kwesties werken. Kinderarbeid en niet-naleving van minimumlonen zijn met elkaar verbonden en moeten op een geïntegreerde wijze benaderd worden,” zegt Sandra Claassen, directeur van Arisa. “Het is belangrijk dat de zaadsector zich inzet om deze problemen aan te pakken en wij zullen onze verantwoordelijkheid nemen om samen met andere maatschappelijke organisaties in India de voortgang te monitoren.”  

Klaar voor fase twee  

In de tweede fase van WISH zal er gebruikgemaakt worden van diverse instrumenten, variërend van bewustwording, training en capaciteitsopbouw, betrokkenheid van belanghebbenden, netwerken en het opschalen van best practices tot belangenbehartiging op lokaal en internationaal niveau. Het doel van het projectteam is om tegen 2025 nuttige veranderingen op meerdere aandachtsvlakken door te voeren.  

Specifieke doelstellingen zijn onder andere: 

 • Meer bewustzijn over het wettelijke minimumloon bij arbeiders creëren en hun capaciteiten in de groentezaadsector opbouwen. 
 • Betrokkenheid bij belanghebbenden vergroten en belangenbehartiging om ervoor te zorgen dat alle actoren in de groentezaadsector zich bewust zijn van het wettelijke loon en dit ook naleven. 
 • Verbeterde berekening van de productiekosten. 
 • Verbetering van de activiteiten in de particuliere sector met betrekking tot de naleving van minimumlonen en meer betrokkenheid van federaties en bedrijven in de internationale groentezaadsector. 
 • Beheren en coördineren van het project (WISH) om ervoor te zorgen dat de resultaten op het gebied van loonsverbetering en preventie van kinderarbeid in de hybridezaadsector ook na afronding van het project standhouden. 

“Door onze krachten te bundelen met Syngenta en Arisa kunnen we vandaag een van de belangrijkste mijlpalen van WISH succesvol afronden,” zegt Bas Gorissen, Program Manager Sustainability en binnen BASF verantwoordelijk voor het WISH-project. “Nu fase twee van start gaat, ben ik ervan overtuigd dat we nog meer belangrijke bevindingen over de aanpak van dit cruciale onderwerp kunnen delen.” 

“We hebben grote ambities met dit project die verder reiken dan deze specifieke regio in India,” vertelt Jason Allerding, Global Head of Health, Safety & Environment, Sustainability and Risk Management bij Syngenta Seeds. “Het WISH-project zou als een blauwdruk moeten functioneren, één die andere organisaties kunnen gebruiken om zinvolle culturele verschuivingen teweeg te brengen op het vlak van kinderarbeid en minimumlonen. We zijn trots dat we als rolmodel voor de gehele sector kunnen dienen.” 

Een exemplaar van het gehele rapport met alle details is te vinden op de website van Arisa


Over Arisa

Arisa – Advocating Rights in South Asia – zet zich in om de arbeidsomstandigheden in internationale productieketens in Zuid-Azië te verbeteren. In samenwerking met partners in onder meer India, Bangladesh en Pakistan monitort Arisa de arbeidsomstandigheden in de productie van kleding en textiel, leer, natuursteen en groentezaden. Veel werknemers in de productieketens voor Nederlandse en Europese bedrijven hebben te maken met slechte arbeidsomstandigheden en sociale problemen. Arisa geeft prioriteit aan de positie van de meest kwetsbare arbeiders in deze productieketens en zet zich in voor de uitbanning van kinderarbeid, dwangarbeid en discriminatie op basis van kaste of geslacht.

Over Agricultural Solutions van BASF

Landbouw is van fundamenteel belang om voldoende gezond en betaalbaar voedsel te leveren voor een snelgroeiende bevolking, terwijl de milieueffecten worden verminderd. Door samen te werken met partners en landbouwdeskundigen en door duurzaamheidscriteria te integreren in alle bedrijfsbeslissingen, helpen wij boeren om een positieve impact te creëren op duurzame landbouw. Daarom investeren wij in een sterke R&D-pijplijn, die innovatief denken verbindt met praktische actie in het veld. Ons portfolio omvat zaden en specifiek geselecteerde planteigenschappen, chemische en biologische gewasbescherming, oplossingen voor bodembeheer, plantgezondheid, plaagbestrijding en digitale landbouw. Met deskundige teams in het lab, op het veld, op kantoor en in de productie, streven wij ernaar het juiste evenwicht te vinden voor succes voor boeren, de landbouw en toekomstige generaties. In 2022 behaalde onze divisie een omzet van € 10,3 miljard. Ga voor meer informatie naar www.agriculture.basf.com of een van onze socialemediakanalen.

Over Syngenta

Syngenta Crop Protection en Syngenta Seeds zijn onderdeel van de Syngenta Group, een van ’s werelds toonaangevende landbouwbedrijven. Het is onze ambitie om de wereld veilig te voeden en tegelijkertijd zorg te dragen voor de aarde. Wij streven ernaar om duurzaamheid, kwaliteit en veiligheid van de landbouw te verbeteren met wetenschap van wereldklasse en innovatieve gewasoplossingen. Dankzij onze technologieën kunnen miljoenen boeren over de hele wereld beter gebruikmaken van beperkte landbouwbronnen. Bezoek voor meer informatie www.syngenta.com.

De inhoud van dit persbericht is uitsluitend voor informatiedoeleinden. Dit persbericht is niet, en mag niet worden opgevat als, een aanbod om aandelen of andere eigendomsbelangen te verkopen, uit te geven of te kopen.