Skip to main content
ArtikelNieuws

Ruimte voor maatschappelijk middenveld krimpt en wij merken de gevolgen hiervan ook

By 28 juli 2022september 21st, 2023No Comments3 min read

Onlangs kwam het CIVICUS rapport 2022 uit, waarin de alliantie de balans opmaakt van de positie van het maatschappelijk middenveld wereldwijd. Het geeft geen rooskleurig beeld: in veel landen staat de democratie onder druk, maatschappelijke organisaties worden aangepakt en krijgen steeds minder ruimte om te opereren; discriminatie en sociale uitsluiting is aan de orde van de dag. Arisa herkent de moeilijke situatie waarin organisaties in Zuid-Azië opereren, en ziet de noodzaak voor actie, zowel lokaal als internationaal.  

Situatie maatschappelijk middenveld verslechtert al langer

Waar CIVICUS vooral inzoomt op de situatie van het afgelopen jaar, ziet Arisa de situatie in Zuid-Azië al langer verslechteren. Het maatschappelijk middenveld in India en Pakistan heeft al jaren te maken met moeilijke omstandigheden. Een artikel over Pakistan uit 2016 laat zien dat mensenrechtenactivisten gevaar lopen om opgepakt en gevangen gezet te worden. Ngo’s hebben te maken met ernstige beperkingen om hun werk te kunnen doen. Dit geldt ook zeker voor ngo’s in India, waar de organisaties aan steeds meer voorwaarden moeten voldoen om buitenlandse financiering te ontvangen.  

De aanscherpingen van de Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) in 2020 hebben ervoor gezorgd dat met name wat kleinere grassroots organisaties geen financiering meer kunnen krijgen via de grotere organisaties. Het ‘doorgeven’ van financiering van grotere naar kleinere organisaties is namelijk onmogelijk gemaakt. Daardoor is het voor veel organisaties moeilijk geworden om hun activiteiten voort te zetten, met grote gevolgen voor lokale gemeenschappen. Ook het feit dat honderden organisaties hun FCRA-registratie kwijtraakten en duizenden organisaties al meer dan een jaar wachten op uitsluitsel over de verlenging van hun registratie, laat zien dat de Indiase overheid bewust probeert om het maatschappelijk middenveld dwars te zitten. Ngo’s en hun medewerkers hebben dagelijks te maken met zelfcensuur en angst.  

Indiase partners willen anoniem blijven en vrezen voor hun FCRA-registratie

Aan het einde van 2021 en in mei dit jaar had Arisa partners op bezoek uit India. Wij wilden hun aanwezigheid in Nederland en de mogelijkheid voor ontmoeting en dialoog graag communiceren met, bijvoorbeeld, parlementariërs en de Nederlandse overheid. Op verzoek van onze partners hebben we dit echter niet gedaan: zij waren te bang dat de Indiase overheid hier iets van zou oppikken, met mogelijke gevolgen van dien. De angst dat zij hun FCRA-registratie kwijtraken, deze alsnog niet krijgen, of erger, is gegrond. De kans dat de Indiase overheid actie onderneemt wanneer zij lucht krijgen van dergelijke ontmoetingen, is reëel.   

Laat zien wat er gebeurt en werk samen in solidariteit

Het is steeds moeilijker geworden om in Zuid-Azië actief te zijn op het gebied van mensenrechten en sociale ongelijkheid, terwijl de problemen voortduren. Kastendiscriminatie, kinderarbeid, gedwongen arbeid: thema’s waar Arisa zich mee al jaren bezighoudt, zijn anno 2022 nog steeds grote problemen die moeten worden aangepakt. Gelukkig zijn er nog steeds veel organisaties die zich voor deze problemen inzetten. Arisa wil deze organisaties blijven ondersteunen door ook internationaal aandacht te vragen voor bovengenoemde problematiek bij bedrijven en overheden.  

Wat is er nog meer nodig? Namit Agarwal van de World Benchmarking Alliance gaf vorig jaar in zijn lezing ter ere van het 40-jarig bestaan van Arisa een voorzet. Als het maatschappelijk middenveld haar krachten bundelt zijn er mogelijkheden om negatieve ontwikkelingen het hoofd te bieden. Internationale samenwerking gebaseerd op gelijkwaardigheid en solidariteit kan een goede steun zijn voor lokale organisaties. Daarnaast is internationale lobby belangrijk om ook overheden zover te krijgen om mensenrechten en duurzaamheid op de eerste plaats te zetten. Ook andere lokale organisaties bevestigen dit: het is belangrijk om te laten zien wat er gebeurt, zowel in negatieve als in positieve zin. Arisa kan en wil daar de komende jaren een bijdrage aan leveren.