Skip to main content
KledingPersberichtRapport

Still ‘Captured by cotton’?

By 5 maart 2012juli 17th, 2020No Comments2 min read

Ondanks enkele verbeteringen blijft de productieketen van kleding problematisch

Persbericht SOMO/LIW

5 maart 2012

Vandaag presenteren Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en Landelijke India Werkgroep (LIW) een voorproefje van een nieuw rapport over misstanden in de Zuid-Indiase kledingindustrie dat in april uitkomt. Dit voorproefje wordt gepubliceerd naar aanleiding van een bijeenkomst vandaag van de Sumangali Bonded Labour groep van het Engelse Ethical Trade Initiative (ETI). SOMO en LIW roepen kledingmerken op om hun verantwoordelijkheid te nemen en ervoor te zorgen dat de rechten van werknemers worden gerespecteerd in de gehele productieketen.

In mei 2011 publiceerden SOMO en LIW het rapport Captured by Cotton – Exploited Dalit girls produce garments in India for European and US markets. Dit rapport bevatte verontrustend bewijsmateriaal en onthulde dat meisjes uit de Dalit- en lagere kastegroepen onder erbarmelijke werkomstandigheden producten maken voor grote kledingmerken in Tamil Nadu in Zuid-India.

Een vervolgrapport van SOMO en LIW verschijnt in april 2012. Er is nieuw veldonderzoek gedaan, inclusief interviews met bijna 200 vrouwelijke werknemers. Het nieuwe rapport belicht de actuele situatie bij de vier kledingfabrikanten die eerder onderzocht zijn. Na het eerste rapport hebben SOMO en LIW in kaart gebracht wat deze fabrikanten aan maatregelen hebben beloofd om misstanden op de werkvloer tegen te gaan, welke maatregelen daadwerkelijk zijn gerealiseerd en wat het effect daarvan is.

Enkele verbeteringen, maar de productieketen van kleding blijft problematisch
Sinds het eerste rapport van SOMO en LIW zijn er enkele verbeteringen in de arbeidsomstandigheden geconstateerd. De lonen zijn verhoogd, evenals het gespaarde eindbedrag dat werknemers ontvangen aan het eind van hun contract. Veel vrouwen wonen in door de werkgever ter beschikking gestelde huisvesting. De kwaliteit van deze ‘dormitories’ lijkt te zijn verbeterd. Verder is de nogal beperkte bewegingsvrijheid van werknemers wat versoepeld: er wordt makkelijker toestemming gegeven om het fabrieksterrein te verlaten en in sommige gevallen kunnen groepjes vrouwen zelfs onbegeleid boodschappen doen. Maar vrouwen in de onderzochte fabrieken worden nog steeds geconfronteerd met arbeidsrechtenschendingen als vormen van gedwongen arbeid en lange werkdagen van soms meer dan 24 uur. Bovendien hebben ze regelmatig te maken met lichamelijk en seksueel misbruik. Werknemers worden verder vooral geworven onder de armste, meest gemarginaliseerde en minst mondige bevolkingsgroepen; het type werknemers dat niet snel klaagt.

De rol van afnemers
Verscheidene bedrijven hebben stappen ondernomen om de problematiek aan te pakken die door het oorspronkelijke onderzoek van LIW en SOMO aan het licht is gekomen. Bij vervolgstappen is het van doorslaggevend belang dat lokale maatschappelijke organisaties goed worden betrokken, dat vakbonden actief worden ondersteund en dat volwaardige relaties tussen werkgevers en vakbonden worden gefaciliteerd. Daarnaast is de rol van de lokale Indiase overheid belangrijk bij het handhaven van arbeidswetgeving.