Skip to main content
NieuwsPersbericht

BASF en Syngenta bundelen hun krachten met Arisa om arbeidsnormen in de groentezaadsector in India aan te pakken

By 22 februari 2022september 21st, 2023No Comments5 min read
  • De vierjarige samenwerking van multinationals BASF en Syngenta met ngo Arisa richt zich op naleving van het minimumloon en het kinderarbeidsprobleem in de groentezaadsector.
  • Het project omvat 28 dorpen en ongeveer 500 leveranciers in de Indiase staten Maharashtra en Karnataka.

Nederland / Verenigde Staten, 22 februari 2022 – BASF, Syngenta en Arisa slaan de handen ineen en hebben een samenwerkingsverband van verschillende stakeholders opgezet onder de naam Wage Improvements in Seed Hybrids (WISH). WISH gaat zich richten op het kinderarbeidsprobleem en streven naar naleving van het minimumloon in de groentezaadsector in India.

Het vierjarige project, dat deels is opgezet met een subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), bestaat uit twee fasen: In de eerste fase zal het WISH onderzoeken of en waar nog steeds minder dan het minimumloon wordt betaald en/of kinderarbeid en schending van andere arbeidsrechten voorkomen. Deze gegevens zullen onafhankelijk worden verzameld door twee organisaties in India, Glocal Research en MV Foundation, en door hen worden gebruikt om een plan van aanpak voor te stellen waarmee deze problemen aangepakt kunnen worden. In de tweede fase zal het WISH strategieën uitvoeren die de onderliggende oorzaken van de lacunes in minimumlonen en de kinderarbeidsrichtlijnen in de groentezaadsector aanpakken.

Uit verschillende sectorspecifieke rapporten van de Fair Labor Association (FLA) en Arisa blijkt dat de landbouwsector in India te kampen heeft met een aantal kritieke en systematische problemen gerelateerd aan mensen- en arbeidsrechten. De huidige lonen in de sector liggen vaak onder het wettelijk minimumloon voor de desbetreffende regio en hoewel kinderarbeid de laatste jaren sterk is afgenomen, is het nog altijd een continue uitdaging in de landbouwsector.

‘In dit project zal Arisa zijn expertise, kennis en netwerk inzetten om schendingen van arbeidsrechten in de groentezaadsector aan te pakken. Vanwege de coronapandemie zijn de problemen, die de drijfveer vormen voor dit project, nog urgenter geworden: het aantal kinderen dat werkt is in de afgelopen twee jaar toegenomen, doordat scholen gedwongen moesten sluiten en gezinnen inkomsten verloren,’ zegt Sandra Claassen, directeur van Arisa.

BASF Vegetable Seeds startte in 2009 een initiatief voor duurzame levering van zaden in India, wat een succesvolle poging is om kinderarbeid uit te bannen. ‘We hebben dit bereikt door meer bewustzijn bij onze zaadleveranciers te creëren over het belang van best practices om een nultolerantiebeleid omtrent kinderarbeid te kunnen voeren. Daarnaast evalueerden en controleerden we onze leveranciers en stimuleerden we schoolbezoek om kinderarbeid te voorkomen’, zegt Rob Huijten, Country Head Netherlands en bestuurslid van BASF Vegetable Seeds. In deze volgende stap zal BASF samen met zijn partners deze transformatie van de hele groentezaadsector in India actief begeleiden en ondersteunen. ‘We zijn trots dat we samen met Syngenta en Arisa iets kunnen doen aan deze complexe situatie die duizenden gezinnen in India treft,’ vertelt Rob Huijten.

‘Syngenta is al jaren een positieve kracht voor eerlijke arbeid wereldwijd, het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van veldwerkers en het aanpakken van uitdagingen zoals kinderarbeid, eerlijke lonen, gezondheid en veiligheid’, zegt Jason Allerding, hoofd Health, Safety & Environment, Sustainability and Risk Management bij Syngenta Seeds. ‘We begrijpen dat zinvolle resultaten het best bereikt kunnen worden door samenwerkingen met verschillende stakeholders. Met deze samenwerking willen we partners samenbrengen om samen een routekaart voor loonstijging in de groentezaadsector op te stellen.’

Over Arisa

Arisa is een onafhankelijke niet-gouvernementele mensenrechtenorganisatie die zich sinds 1976 inzet voor de verdediging van mensenrechten in Zuid-Azië. Dit doet Arisa door pleitbezorging bij beleidsmakers en bedrijven, door onderzoek, kritische dialoog en maatschappelijke bewustwording van mensenrechtenschendingen, waaronder problemen in de leveringsketens. Arisa werkt nauw samen met lokale partners en organisaties in Zuid-Azië, Nederland en andere landen. In 2007 publiceerde Arisa voor het eerst een rapport over kwesties omtrent arbeidsrechten in de zaadsector en de organisatie heeft sindsdien nog tien andere rapporten over dit onderwerp gepubliceerd. www.arisa.nl.

Over BASF’s Agricultural Solutions     

Met een snelgroeiende bevolking wordt de wereld steeds afhankelijker van ons vermogen om duurzame landbouw en een gezonde omgeving te ontwikkelen en in stand te houden. Aangezien wij werken met boeren, landbouwprofessionals, experts in plaagbestrijding en anderen, is het onze taak hieraan bij te dragen. Daarom investeren we in een sterke R&D-pijplijn en een breed portfolio, inclusief zaden en eigenschappen, chemische en biologische gewasbescherming, bodembeheer, gezondheid van planten, ongediertebestrijding en digitale landbouw. Met expertteams in het lab en het veld, op kantoor en in de productie, kunnen we innovatief denkwerk combineren met praktische activiteiten om ideeën uit te voeren die werken – voor de boer, de maatschappij en de aarde. In 2020 behaalde onze divisie een omzet van € 7,7 miljard. Ga voor meer informatie naar www.agriculture.basf.com of een van onze socialemediakanalen.

Over Syngenta

Syngenta is een van ’s werelds grootste landbouwbedrijven. Het is onze ambitie om de wereld veilig te voeden en tegelijkertijd zorg te dragen voor de aarde. Wij streven ernaar om duurzaamheid, kwaliteit en veiligheid van de landbouw te verbeteren met wetenschap van wereldklasse en innovatieve gewasoplossingen. Dankzij onze technologieën kunnen miljoenen boeren over de hele wereld beter gebruikmaken van beperkte landbouwbronnen. We werken samen met 28.000 mensen in meer dan 90 landen om de manier waarop gewassen worden geteeld te transformeren. Door middel van partnerschappen, samenwerking en The Good Growth Plan zetten wij ons in om de productiviteit van landbouwbedrijven te verbeteren, landbouwgrond te redden van degradatie, de biodiversiteit te vergroten en plattelandsgemeenschappen te doen herleven. Bezoek voor meer informatie www.syngenta.com en www.goodgrowthplan.com. Volg ons op Twitter op www.twitter.com/Syngenta en www.twitter.com/SyngentaUS

Persvoorlichting Arisa
Lisanne Beijen
Telefoon: +31 653 247 353
E-mail: lb@arisa.nl
www.arisa.nl

Persvoorlichting BASF
Úlia de Domènech
Telefoon: +31614608815
E-mail: ulia.dedomenech@
vegetableseeds.basf.com
www.nunhems.com

Persvoorlichting Syngenta
Jason Sparks
Telefoon: 224-760-8403
E-mail jason.sparks@syngenta.com
www.syngenta.com