Skip to main content
NieuwsPersbericht

Aankondiging wet voor verantwoord ondernemen is goed nieuws

By 6 december 2021juli 4th, 2022No Comments2 min read

persbericht Arisa, 6 december 2021

Minister De Bruijn (D66) heeft aangekondigd dat het kabinet de invoering van een Nederlandse wet voor verantwoord en duurzaam ondernemen gaat voorbereiden. Met deze wetgeving zet Nederland een grote stap om mensenrechten en het milieu in wereldwijde waardeketens te beschermen. Het kabinet draagt hiermee bij aan het voorkomen van misstanden in ketens, zoals gedwongen arbeid, kinderarbeid en andere vormen van mensenrechten schendingen.

Het besluit van minister De Bruijn volgt op het nieuws van deze week dat het al meermaals vertraagde voorstel van de Europese Commissie voor EU-regels voor verantwoord ondernemen voor onbepaalde tijd is uitgesteld. De Bruijn zei in de Tweede Kamer dat hij “zeer teleurgesteld” is dat de Europese Commissie het voorstel “opnieuw” vooruit heeft geschoven en dat onduidelijk is wanneer het nu wel wordt gepubliceerd.

Regeerakkoord
Nu het ministerie aan de slag gaat, roept het MVO Platform, waar Arisa actief lid van is, de formerende partijen op om een afspraak over de invoering van wetgeving per 2023 op te nemen in het regeerakkoord. Het MVO Platform pleit voor de invoering van een wettelijke plicht tot verantwoord ondernemen op basis van de OESO-richtlijnen voor alle bedrijven in Nederland. Het voorstel kan snel klaar zijn, omdat het ministerie al “bouwstenen” voor wetgeving heeft opgesteld. Ook is eerder dit jaar al een gedetailleerd uitgewerkt en onderbouwd wetsvoorstel voor Verantwoord en Duurzaam Ondernemen ingediend in de Tweede Kamer.

Wetgeving is noodzakelijk
Samen met het MVO Platform pleit Arisa al lang voor een verplichting voor bedrijven om misstanden in hun ketens aan te pakken. Onderzoek en beleidsevaluaties hebben inmiddels uitgewezen dat vrijwillige beleidsmaatregelen alleen onvoldoende zijn om bedrijven aan te zetten tot verantwoord ondernemen en dat een wettelijke verplichting noodzakelijk is. In onder meer Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk bestaat al wetgeving voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

Zie ook het persbericht van MVO Platform (3-12-2021)