Skip to main content
Nieuws

Zelfevaluatie Trustone initiatief: meerwaarde convenant zit in de samenwerking

By 25 juli 2022augustus 8th, 2022No Comments2 min read

Het TruStone initiatief bestaat drie jaar en daarom organiseerde het op 30 juni een zelfevaluatiebijeenkomst in Antwerpen. Arisa was actief betrokken bij de voorbereiding.

Deelnemers TruStone initiatief verzamelen in Antwerpen

De verschillende deelnemers aan het Vlaams-Nederlandse initiatief waren aanwezig: overheden, aanbesteders, bedrijven, brancheorganisaties, vakbonden en ngo’s. Tijdens de bijeenkomst deelde een vertegenwoordiger van elke geleding wat er goed gaat en wat beter kan. Over het algemeen is iedereen positief over het convenant. De bedrijven hebben veel meer kennis en bewustzijn over het proces van due diligence (waaronder inzicht in de ketens en de risico’s) dan voorafgaand aan het convenant. Het bestaat alleen nog te kort om echt impact in de productielanden te realiseren. De meerwaarde van het convenant zit vooral in de samenwerking.

De deelnemers zien ook volop uitdagingen. Zo blijft het een uitdaging om meer bedrijven aangesloten te krijgen en om ervoor te zorgen dat gemeentes daadwerkelijk aandacht besteden aan ketentransparantie in hun aanbestedingen, zodat leden worden beloond voor hun inspanningen. Daarnaast blijft het een uitdaging om daadwerkelijk betere arbeidsomstandigheden voor werknemers in productielanden te realiseren.  

Zorgen over financiële draagkracht TruStone initiatief

Er zijn ook zorgen onder de deelnemers – welke worden gedeeld door Arisa – over de financiële draagkracht van het TruStone initiatief. De rol van de overheid is essentieel bij de werking van het convenant. Naast de eigen bijdrage van de bedrijven financiert de Nederlandse overheid een groot deel van het convenant. Hiermee kan het onafhankelijke secretariaat haar rol vervullen, evenals de maatschappelijke organisaties. De overheid heeft aangegeven zich terug te trekken uit de convenanten – niet tijdens de looptijd van het TruStone Initiatief. Dit is een van de redenen waarom Arisa niet meer meedoet aan de onderhandelingen van het vervolg op het kleding en textiel convenant. Voor Arisa is deelname van de overheid aan de convenanten essentieel: niet alleen in financieel opzicht maar ook om de OESO-richtlijnen te bewaken en die zelf na te leven. 

Eerder dit jaar presenteerden Arisa, FNV en CNV een rapport waarin de vorderingen van bedrijven die zijn aangesloten bij het TruStone Initiatief onder de loep zijn genomen. Voor het rapport werden de plannen van aanpak van Nederlandse en Vlaamse natuursteenbedrijven, die op de website van TruStone worden gepubliceerd, geanalyseerd en vergeleken met vorig jaar. Lees hier (meer over) het rapport.

Arisa zal zich ook de komende twee jaar inzetten voor het TruStone Initiatief, met name door partners in India te betrekken. In onze optiek kunnen convenanten een goede aanvulling zijn op de due diligence wetgeving die eraan komt, mits de OESO-richtlijnen worden gevolgd.