Skip to main content
NatuursteenNieuws

Analyse Plannen van Aanpak TruStone leden

By 28 juni 2022september 21st, 2023No Comments2 min read

Arisa heeft samen met FNV en CNV gekeken naar de vorderingen van bedrijven die zijn aangesloten bij het Initiatief Trustone, het convenant maatschappelijk verantwoord ondernemen in natuursteen. 

In het convenant TruStone, waarin de SER de leiding heeft, committeren aangesloten ondernemers zich eraan om hun hele keten van toeleveranciers in kaart te brengen en te onderzoeken op mogelijke misstanden. Eenmaal geconstateerd moeten misstanden zoals gedwongen arbeid, kinderarbeid of bijvoorbeeld het ontbreken van vakbondsvrijheid worden aangepakt.  

Ieder opvolgend jaar van het Initiatief is de lat hoger gelegd door alle partijen die het convenant hebben ondertekend. De SER beoordeelt de bedrijven op basis van een vastgesteld beoordelingskader.  

De plannen van aanpak van Nederlandse en Vlaamse natuursteenbedrijven die op de website van TruStone worden gepubliceerd, zijn geanalyseerd en vergeleken met het voorgaande jaar. Dit jaar is ook onderzocht of bedrijven een klachtenmechanisme hebben. Uit de analyse blijkt dat bedrijven stappen hebben gezet en meer inzicht verkrijgen in hun ketens van toeleveranciers. Hoe ver ze daarmee gevorderd zijn, valt uit de plannen van aanpak van de bedrijven niet op te maken.  

Het is positief dat bedrijven gebruik maken van risicoanalyses en dialogen met stakeholders om problemen op te lossen. En enkele bedrijven zijn bezig met gezamenlijke projecten. Doelen die gesteld worden om structurele verbeteringen te realiseren, zijn vaak nog abstract. Op basis van de onderzochte bedrijfsplannen is niet vast te stellen waarom dit zo moeizaam lijkt te gaan. 

Klik hier voor het hele rapport.