Skip to main content

1995-2000

In de jaren negentig werden thema’s rondom eerlijke handel en mensenrechten steeds belangrijker binnen LIW. Er werd veel gediscussieerd over welke thema’s opgepakt moesten worden, wat ontwikkelingssamenwerking was en zou moeten zijn en wat de rol van LIW was.
Vanaf 1995 is LIW veel meer in Nederlandse en internationale coalities gaan werken, waarbij zij regelmatig het initiatief nam. Ook de samenwerking met Indiase organisaties en coalities werd steeds sterker. LIW richtte zich met name op de politieke en sociaal-economische onderwerpen die Indiase organisaties zelf aankaartten, zoals kinderarbeid, discriminatie op basis van kaste, etc. Nadat de South Asian Coalition on Child Servitude (SACCS) en MV Foundation vanaf midden jaren negentig LIW vroegen mee te werken aan het bestrijden van kinderarbeid werd het één van de grootste speerpunten binnen de organisatie. Lees verder…