overheid government work

Overheid

Arisa is van mening dat overheden van Westerse landen een grote rol moeten spelen in het tegengaan van schendingen.

Lees hieronder meer

Ook overheden hebben een belangrijke rol in het oplossen van mensenrechtenschendingen in productieketens.  

Veel Zuid-Aziatische productielanden zijn erg afhankelijk van Westerse bedrijven en hebben soms een zwak bestuur. De oplossing kan niet alleen van hen worden verwacht. Arisa is van mening dat overheden van Westerse landen een grote rol moeten spelen in het tegengaan van schendingen. In deze landen zijn de internationaal opererende bedrijven gevestigd, brengen ze hun producten op de markt, zijn ze beursgenoteerd of verwerven ze financiering voor hun activiteiten. Met wetgeving en toezicht moeten overheden deze bedrijven houden aan de internationaal afgesproken verantwoordelijkheden voor het aanpakken van mensenrechtenschendingen in hun productieketens. Daarnaast kunnen overheden in beleid dat het bedrijfsleven ondersteunt en bij eigen overheidsinkoop, eisen stellen aan bedrijven en erop toezien dat zij – ook internationaal – hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Tot slot kunnen overheden in internationaal beleid en diplomatie meer doen om ervoor te zorgen dat Zuid-Aziatische landen meer doen om mensen- en arbeidsrechten te waarborgen. 

In het aanspreken van overheden werkt Arisa veelal samen in netwerken en coalities.