Groentezaden

Arisa zet zich in voor structurele verbeteringen in de groentezadensector.

Lees hieronder meer

Nederland heeft een omvangrijke zaadsector met bedrijven (vooral multinationals) die wereldwijd groente- en katoenzaden leveren die elders in de wereld worden geproduceerd. Dit zijn bedrijven waar de consument niet direct mee te maken krijgt, maar die aan de start staan van de productie van groenten en katoen en een grote rol spelen in de zaadsector. De zaden worden onder meer grootschalig in India geproduceerd; het land is een van de grootste producenten van zaden. De grootschalige productie in India gaat gepaard met problemen zoals kinderarbeid, onderbetaling en discriminatie van minderheden.

Arisa kaart deze misstanden aan bij bedrijven, politiek en overheden en dringt aan op verbeteringen van arbeidsomstandigheden in de zaadproductie. Hieruit is een structurele dialoog voortgekomen met enkele van de belangrijkste multinationals in de groentezaadproductie. Samen met de bedrijven werkt Arisa aan het verbeteren van de lonen en het terugdringen van kinderarbeid in twee regio’s in India.