Natuursteen

Arisa zet zich in voor structurele verbeteringen in de natuursteensector.

Lees hieronder meer

De winning van natuursteen, zoals zandsteen, graniet en marmer gebeurt vaak onder slechte arbeidsomstandigheden. In de steengroeven in India is sprake van zeer lage lonen, gedwongen arbeid door schulden, kinderarbeid en onveilige en ongezonde werksituaties. Arisa zet deze problemen op de agenda, onder meer met onderzoek naar de winning van natuursteen. 

Bij veel importeurs van Indiaas natuursteen is het onbekend uit welke steengroeves hun materiaal komt, laat staan wat daar de arbeidsomstandigheden zijn. Ook overheden, zoals gemeentes in Nederland en andere Europese landen die natuursteen inkopen voor de openbare ruimte, weten vaak niet wat aan de ingekochte stenen kleeft. Door het werk van Arisa weet een deel van de importeurs, inkopers en gemeenten die zijn betrokken bij het Initiatief TruStone dat nu wel.

Initiatief TruStone is een sectorale samenwerking waarin wordt gewerkt aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Het Initiatief brengt: risico’s in kaart, gaat het gesprek aan met leveranciers in productielanden en stelt plannen op om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Binnen Initiatief TruStone is Arisa een informatiebron en faciliteert het contact tussen maatschappelijke organisaties en vakbonden uit productielanden met Nederlandse en Vlaamse importeurs.