Skip to main content

2005

Lees hier over de jaren 2005-2010 van de Landelijke India Werkgroep….


In 2005 werd een tweetal rapporten uitgebracht, over de natuursteen- en de katoenzaadsector in India:

Budhpura ‘Ground Zero’ – Sandstone quarrying in India

Download
De winning van de zandsteen die Nederland importeert uit de Indiase deelstaat Rajasthan gaat gepaard met mensonwaardige arbeidsomstandigheden en ernstige milieuschade.
In het rapport wordt een indringend beeld geschetst van de situatie in Budhpura, een dorp in het Bundi district van de Indiase deelstaat Rajasthan.

The Price of Childhood


Download
Onderzocht is of het inkoopprijsbeleid van zaadbedrijven al dan niet verband houdt met het wijdverbreide gebruik van kinderarbeid bij de productie van hybride katoenzaad in Andhra Pradesh. De kwestie kreeg een bijzondere betekenis in de context van een debat over deze kwestie, waar tegenstrijdige opvattingen werden geuit door enerzijds de zaadindustrie en anderzijds belangenbehartigers / campagnegroepen voor kinderen en boerenorganisaties.