Skip to main content
Nieuws

Oproep donatie voor (migranten)arbeiders in natuursteen- en kledingsector India

By 31 maart 2020juni 15th, 2020No Comments3 min read

31 maart 2020

De premier van India heeft vorige week een lockdown van 21 dagen afgekondigd in verband met de corona crisis. Het hele land ligt stil, niemand mag naar buiten en ook het openbaar vervoer ligt stil. Nu er geen werk meer is in de fabrieken, huishoudens, mijnen en bouwplaatsen hebben vele miljoenen mensen geen inkomen meer. Met name de 120 miljoen migrantenarbeiders die naar andere regio’s in India zijn gereisd om te werken hebben het zwaar. Zij hebben geen inkomen, geen eten en vaak geen of slecht onderdak. Ook in de sectoren waar Arisa actief is horen we van onze partners berichten over het lot van de migrantenarbeiders die zonder enig inkomen vastzitten op de plekken waar ze eerder werkten in o.a. internationale waardeketens zoals in steengroeves en kledingfabrieken die produceren voor de Europese markt. De Indiase overheid heeft aangekondigd te zorgen voor voedsel dan wel geld, maar wij horen van onze partners dat het nog wel even kan duren voordat het voedsel en geld de juiste mensen bereikt. Daarnaast is het voor arbeidsmigranten helaas niet in alle gevallen mogelijk om aanspraak te maken op de bestaande overheidsprogramma’s. Daarom willen deze miljoenen migrantenarbeiders nu terug naar huis. In de media verschijnen beelden van grote groepen mensen die honderden kilometers lopen om weer bij hun familie te kunnen zijn, met alle risico’s die daarbij horen.

Natuursteen
Alle fabrieken, mijnen en yards zijn gesloten vanwege het coronavirus. (Migranten)arbeiders zonder contracten staan op straat. Onze partners in Rajasthan willen de meest kwetsbaren, waaronder migrantenarbeiders, arbeiders met silicose (stoflongziekte) en weduwen van arbeiders die zijn overleden aan silicose bijstaan in de vorm van voedsel en/of geld.

Kleding
Onze partners in Tamil Nadu waar veel kledingfabrieken en spinnerijen staan, zijn momenteel actief om voedsel uit te delen aan de meest kwetsbare arbeiders om te voorkomen dat ze omkomen van de honger. Partner SAVE ontvangt noodoproepen van migrantarbeiders in Tirupur over hun veiligheid en gezondheid. Hun loon wordt niet uitbetaald, ze zijn door hun werkgevers achtergelaten in hun tijdelijke onderkomen en er is geen adequate voedsel-voorziening. Gelukkig heeft SAVE al enigszins kunnen zorgen voor de aanvoer van basisvoedingsmiddelen als tarwemeel, aardappels en uien voor deze migranten. SAVE wil in samenwerking met lokale overheden en organisaties via herhaalde verzoeken de voedselvoorziening op gang brengen, maar vreest dat die hulpverlening vertraagd en niet op tijd zal zijn.

Arisa wil haar partners in de natuursteen- en kledingindustrie graag helpen in de rol die zij nu vanwege het coronavirus hebben opgepakt en hun activiteiten ter plaatse financieel steunen. Zij hebben ervaring en het netwerk om te zorgen dat het geld bij de meest behoeftigen terechtkomt. Mocht u zich als bedrijf dan wel particulier zorgen maken om het lot van arbeiders in deze sectoren, dan vragen wij u bij hoge uitzondering een donatie te doen aan Arisa zodat wij in eerste instantie voor de komende drie weken partners kunnen ondersteunen.

U kunt een donatie overmaken op rekeningnummer: NL81 TRIO 0379 313 200 t.n.v. Stichting Arisa o.v.v. donatie natuursteensector, donatie kledingsector of donatie partners Arisa. In dat laatste geval zullen wij uw donatie verdelen over de twee sectoren. Wij zullen ervoor zorgen dat uw donatie zo snel mogelijk terechtkomt bij onze partners.

Bij voorbaat veel dank voor uw bijdrage!

Team Arisa

 

 

Volg ons ook op Twitter (https://twitter.com/arisafoundation/)
en LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/arisa-foundation/)!