Skip to main content
NieuwsPersbericht

Maak concreet wat overheid gaat doen om Convenant Duurzame Kleding en Textiel tot succes te maken

By 6 juli 2016maart 11th, 2019No Comments2 min read

Brief Stop Kinderarbeid en LIW aan Kamer en Minister Ploumen

Persbericht Stop Kinderarbeid / LIW

6 juli 2016

De Landelijke India Werkgroep en de coalitie Stop Kinderarbeid – beide betrokken bij het Convenant Duurzame Kleding en Textiel – hebben een brief naar de Tweede Kamer gestuurd in verband met het Kamerdebat op 6 juli om 16 uur over de textielsector en het convenant.

Om het Convenant tot een succes te maken is een actieve overheid hard nodig. De Rijksoverheid heeft zich als deelnemer aan het Convenant op 13 punten verbonden aan een aantal inspanningen die sterk kunnen bijdragen aan het welslagen daarvan. Wij vragen de Kamer om met Minister Ploumen te bespreken hoe zij haar toezeggingen concreet vorm gaat geven.

Daarbij gaat het met name om:

  • de samenwerking in de kleding- en textielsector op Europees en OESO niveau en de rol die het Convenant daarbij kan spelen.
  • de mogelijkheid dat het convenant – in lijn met wetgevingsplannen van Minister kamp – over m.b.t. mededinging en duurzaamheid algemeen geldig wordt verklaard voor de hele textielsector.
  • de plannen van de overheid om – zoals in het Convenant staat – ‘op termijn de kosten van het Convenant te financieren via een sectorbrede heffing of collectieve bijdrage’.
  • de uitvoering van het Plan van Aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen met onder meer de vraag of zorgplicht conform de OESO Richtlijnen een selectiecriterium voor overheidsinkopers – in dit geval van bedrijfskleding – mag worden.
  • Voldoende financiering en bemensing van het secretariaat van het Convenant. Nu 60 bedrijven meedoen is de vraag of de door Minister Ploumen toegezegde financiering voldoende is voldoende is om de beoogde taken van het secretariaat goed uit te voeren.
  • De bereidheid van de rijksoverheid om maatschappelijke organisaties financieel mogelijk te maken om een structurele bijdrage te leveren aan de uitvoering van het Convenant.

De volledige brief vindt u hier.