Skip to main content
NieuwsPersbericht

Minister Ploumen ontvangt 10.000 handtekeningen voor leefbaar loon

By 16 februari 2017maart 12th, 2019No Comments3 min read

Consument is hongerlonen in kledingindustrie zat

Persbericht Schone Kleren Campagne / LIW

16 februari 2017

Duizenden Nederlanders willen dat minister Ploumen zorgt voor een leefbaar loon voor kledingarbeiders. Via een petitie van Schone Kleren Campagne en de Landelijke India Werkgroep roepen 10.734 Nederlanders Ploumen hiertoe op.

Minister Ploumen neemt de petitie aan uit handen van Tara Scally (SKC) en Gerard Oonk (LIW) | Foto: Bas de Meijer

“Consumenten zijn het zat om telkens weer geconfronteerd te worden met slecht nieuws over de kledingindustrie. Zij willen niet langer bijdragen aan de uitbuiting die dagelijks in kledingfabrieken plaatsvindt. Met deze overhandiging geven consumenten een duidelijk signaal af aan modemerken dat zij een eerlijk loon aan arbeiders moeten betalen en dat de overheid hier op toe moet zien”, aldus Tara Scally van Schone Kleren Campagne.

Minister Ploumen geeft aan dat bedrijven een leefbaar loon onderdeel moeten maken van hun inkoopproces: “Van de huidige kostprijs van een paar euro per kledingstuk moet veel worden betaald: De inkoop van stoffen, lonen, maar ook verbeteringen op het gebied van arbeidsomstandigheden. Prijsberekening van een kledingstuk zou anders moeten. Dat kán, door ook te kijken naar leefbaar loon in de regio, hoeveel uur iemand aan een kledingstuk werkt, welke stoffen worden gebruikt en welke investeringen nodig zijn voor veilige en schone productie.”

Onderzoek lonen in India
De petitie kwam tot stand na een onderzoek van Schone Kleren Campagne en de Landelijke India Werkgroep. Uit gesprekken met honderden kledingarbeiders bleek dat niemand een leefbaar loon ontvangt en een derde van de kledingarbeiders zelfs minder dan het wettelijk minimum loon aan het eind van de maand mee naar huis neemt. Naar aanleiding van het rapport dringt Schone Kleren Campagne erop aan dat de overheid meer transparantie eist van bedrijven. Scally: “Consumenten hebben het recht om te weten waar en onder welke omstandigheden hun kleding wordt gemaakt. Om dit te kunnen controleren moeten bedrijven open zijn over hun toeleveranciers.”

Textielconvenant
Juli vorig jaar sloten kledingbedrijven, NGO’s, vakbonden en de Nederlandse overheid het convenant Duurzame Kleding en Textiel. In het convenant spreken bedrijven, organisaties en de overheid af samen het textielproductieproces in ontwikkelingslanden door te lichten en te verduurzamen. Schone Kleren Campagne (SKC) tekende het convenant niet omdat concrete resultaatafspraken ontbreken en er geen ruimte is voor structurele controles door vakbonden en NGO’s in productielanden zelf.

De Landelijke India Werkgroep (LIW) sloot zich wel aan bij de plannen. Gerard Oonk, directeur van de stichting: “De Landelijke India Werkgroep tekende wel vanwege onder meer verplichte aanpak van schending van mensenrechten, de controle daarop, de publicatie van productielocaties en het klachtensysteem dat tot bindende uitspraken kan leiden.”

De reactie van Minister Ploumen was veelbelovend: “Volgende week vindt de eerste bijeenkomst van de leefbaar loon werkgroep van het convenant plaats. Daar zal ik aandringen op concrete uitwerking van de roadmap met heldere stappen en een duidelijk tijdspad. Van onze kant zullen ook voorstellen daarvoor worden gedaan. Leefbaar loon is een belangrijk thema in de kledingindustrie, daar kunnen partijen meteen mee aan de slag.”

Ook hongerlonen en stakingen in Bangladesh
Niet alleen in India is het loon veel te weinig om van te leven. In Bangladesh vinden sinds december protesten voor loonsverhoging plaats. Tientallen mensenrechtenstrijders en vakbondsleiders zijn opgesloten. Honderden aanklachten zijn ingediend tegen anonieme arbeiders, een tactiek die gebruikt wordt om arbeiders die voor hun rechten opkomen de mond te snoeren en te bedreigen. En meer dan vijftienhonderd arbeiders zijn zonder duidelijke reden ontslagen. Gelijktijdig met de overhandiging van de petitie is Schone Kleren Campagne aanwezig bij de Bengaalse ambassade, waar samen met vakbonden FNV en CNV een protest plaatsvindt tegen de arrestaties van vakbondsleiders en activisten in Bangladesh.