Skip to main content
NieuwsPersbericht

Nederland zet vandaag historische stap met wet tegen kinderarbeid

By 14 mei 2019januari 31st, 2020No Comments2 min read

Persbericht MVO Platform

14 mei 2019

Vandaag stemde de Eerste Kamer vóór de Wet zorgplicht kinderarbeid. Nederland is daarmee toonaangevend en laat zien de aanpak van kinderarbeid in productieketens serieus te nemen. Nederlandse bedrijven zullen voortaan moeten verklaren dat zij kinderarbeid tegengaan. Door minimumverplichtingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in wetgeving op te nemen, toont Nederland zich koploper in de internationale wetgevingstrend op het gebied van MVO.

Bedrijven, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties zijn het er over eens dat kinderarbeid een ernstig probleem is en dat verschillende beleidsmaatregelen ingezet moeten worden om het aan te pakken. Het beleid in Nederland bestond tot nu toe uit het stimuleren van bedrijven om vrijwillig met MVO aan de slag te gaan, waaronder het aanpakken van kinderarbeid. Steeds weer bleek dat die vrijwilligheid lang niet alle bedrijven tot actie aanzet.

In februari 2017 werd daarom de Wet zorgplicht kinderarbeid aangenomen in de Tweede Kamer. Deze wet vraagt van bedrijven dat zij kinderarbeid in hun keten opsporen, voorkomen en zo nodig aanpakken. Nu ook de Eerste Kamer met deze wet heeft ingestemd zullen bedrijven moeten verklaren dat zij die inspanning leveren.

Effectiviteit van de wet
“Een wettelijke plicht zal helpen om meer bedrijven hun verantwoordelijkheid te laten nemen”, zegt Gisela ten Kate coördinator van het MVO Platform. “De Wet zorgplicht kinderarbeid helpt goedwillende bedrijven omdat de wet een gelijk speelveld creëert, het onderwerp bespreekbaar maakt en tot meer transparantie leidt. Andere typen overheidsbeleid, zoals de vrijwillige IMVO-convenanten, kunnen bedrijven blijven ondersteunen bij het voldoen aan hun verplichtingen.”

Het is nu aan het kabinet om een aantal belangrijke onderdelen van de wet nader uit te werken in de vorm van Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s). Het zal mede van die uitwerking afhangen hoe effectief de wet zal zijn. “Het MVO Platform roept het kabinet op om de wet middels de AMvB’s te laten gelden voor een grote groep bedrijven, omdat kinderarbeid kan plaatsvinden in productieketens van zowel kleine en grote bedrijven in diverse sectoren. Ook is scherp toezicht op de naleving van de wet door bedrijven van groot belang”, zegt Ten Kate.

Due diligence-wetgeving onderzoeken
Bedrijven zouden daarnaast ook verplicht moeten worden om andere risico’s voor arbeidsnormen, mensenrechten en het milieu in hun ketens aan te pakken. Daarom roept het MVO Platform het kabinet op om meteen ook brede ‘due diligence’-wetgeving te onderzoeken, die aansluit bij de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

[1] Dit bleek onder meer tijdens de deskundigenbijeenkomst over de Wet zorgplicht kinderarbeid die de Eerste Kamer organiseerde op 3 oktober 2017.