Skip to main content
KledingNieuwsPersberichtRapport

Complexe keten van gebruikt Nederlands textiel in India

By 26 juni 2020juli 15th, 2020No Comments3 min read

Onderzoek laat zien dat in de wereldwijde keten van textielrecycling risico’s op kinderarbeid en slechte arbeidsomstandigheden te vinden zijn

 

Persbericht Sympany/Arisa

Utrecht, 26 juni 2020

In een tijd waarin het hergebruik van materialen en het streven naar een circulaire economie hoog op de agenda staan, publiceren textielinzamelaar en sociaal ondernemer Sympany en NGO Arisa het rapport “Textile recycling unravelled”. Het rapport laat zien dat de keten van textielrecycling complex is en gepaard gaat met risico’s op kinderarbeid en slechte arbeidsomstandigheden. Het richt zich op de stad Panipat in India, waar een groot deel van de economie draait om het recyclen van geïmporteerd gebruikt textiel, onder andere vanuit Nederland. Sympany en Arisa roepen betrokken bedrijven in deze keten op om hun verantwoordelijkheid te nemen en de risico’s in de textielrecyclingsketen aan te pakken.

Textielrecycling in Panipat
Jaarlijks worden miljoenen kilo’s aan gebruikt en ingezameld textiel naar India verscheept, waaronder zo’n 13,7 miljoen kilo vanuit Nederland. Veel van dit gebruikte textiel komt in Panipat terecht, een stad ongeveer 90 kilometer ten noorden van Delhi. Daar wordt niet-herdraagbaar textiel vervezeld en gesponnen tot recycled garen, waar vervolgens nieuwe producten van worden gemaakt, zoals dekens, tapijten en huishoudtextiel. Ook zogeheten pre-consumer textiel, het restmateriaal dat overblijft bij het maken van kleding, wordt verwerkt in Panipat.

Het rapport laat zien welke bedrijven binnen en buiten Europa en ook in Nederland producten uit Panipat afnemen. Er wordt ook beschreven dat in de textielrecycling in Panipat verschillende problemen zijn, met name in de veelal kleine, niet-geregistreerde fabriekjes. De lonen liggen lager dan het vastgestelde minimumloon, met name voor vrouwelijke arbeiders. Arbeiders worden blootgesteld aan stof en chemische middelen zonder beschermingsmiddelen, en er komt kinderarbeid voor.

Om deze problemen aan te pakken, roepen Sympany en Arisa bedrijven en organisaties die producten inkopen uit Panipat op om hun toeleveringsketens in kaart te brengen, verder dan de eerste leverancier. De volgende stap is om in deze ketens een risico-analyse uit te voeren, in navolging van de OESO richtlijnen. Tevens is het belangrijk dat wanneer er misstanden gevonden worden, bedrijven en organisaties zich niet moeten terugtrekken, maar juist de dialoog moeten aangaan met de leveranciers om samen de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Ditzelfde geldt voor inzamelaars van gebruikt textiel en hun waardeketens, om na te gaan waar het textiel dat door hen is ingezameld terechtkomt.

Met het rapport zal Arisa het gesprek aangaan met textielbedrijven en Multi Stakeholder Initiatieven, zoals het kledingconvenant. Sympany gaat in de komende jaren een samenwerking aan met enkele bedrijven en maatschappelijke organisaties in India om kinderarbeid in Panipat te bestrijden en de textiel recycling keten continue te monitoren.

De volledige versie van het rapport is hier te downloaden: https://arisa.nl/wp-content/uploads/TextileRecyclingUnravelled.pdf.

 

Voor vragen:
Susanne Tempel
Programmamedewerker Mensenrechten & Bedrijfsleven
st@arisa.nl