Skip to main content
Nieuws

Arisa draagt bij aan project van de SER over Betekenisvolle Stakeholder dialoog

By 21 december 2022juni 30th, 2024No Comments1 min read

Het ”betekenisvolle dialoog project”, gestart in mei van dit jaar, moet bedrijven helpen bij de praktische invulling van betekenisvolle dialoog met vakbonden, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders die de gevolgen van bedrijfsactiviteiten ondervinden. 

“Doel van het project is om duidelijk te maken wat wordt verstaan onder betekenisvolle dialoog en op basis daarvan bedrijven te helpen hoe zij hier invulling aan kunnen geven.”  

Arisa ziet dialoog met maatschappelijke organisaties en vakbonden in Zuid-Azië, bijvoorbeeld over risico’s op gedwongen arbeid en hoe dit aan te pakken, als een belangrijk onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven schieten hierin nu nog tekort. Arisa draagt bij aan dit project door ervaringen met dialoog met bedrijven en partner organisaties in Zuid-Azië uit te werken en te analyseren. Ook is Arisa betrokken in de klankbordgroep voor dit project.